maandag 3 december 2012

Pilz komt met vernieuwd cursusprogramma

Pilz Nederland komt met een vernieuwd opleidingsprogramma voor 2013. Naast de vertrouwde Pilz opleidingen, zijn er 3 nieuwe trainingen toegevoegd aan de Pilz Academy. Zo kan Pilz, met haar expertise op het gebied van veiligheid, haar klanten nog beter van dienst zijn.

Pilz is al jaren het opleidingsinstituut voor machineveiligheid. De praktijkgerichte opleidingen worden verzorgd door ervaren safety consultants van Pilz. In de dagelijkse praktijk voeren zij risicobeoordelingen uit, ontwerpen veiligheidsmaatregelen, stellen veiligheidsconcepten op en begeleiden CE-markeringstrajecten bij zowel machinebouwers als eindgebruikers. Hierdoor is er in de trainingen veel aandacht voor oefeningen, casussen en praktijksituaties zodat de cursist de opgedane kennis en ervaring direct kan toepassen in zijn eigen werksituatie.

Nieuwe cursussen
Een nieuwe opleiding in de Pilz Academy is de learnshop ‘ bewust afwijken van normen’. Hierin leert men, aan de hand van een casus uit de praktijk, om te gaan met situaties waarin bewust moet worden afgeweken van de normen rondom machineveiligheid. Daarnaast heeft Pilz de Safety PLC (PSS 4000) training toegevoegd aan het opleidingsprogramma. Deze training bestaat uit een aantal afzonderlijke modules waarbij zowel het software pakket PAS4000, als de benodigde PSS 4000 hardware aan bod komen. De Robot Safety Training is een Engelstalige cursus die dit jaar voor het eerst wordt aangeboden. Het naslagwerk bij deze training is Engelstalig, maar de cursus wordt gewoon in het Nederlands gegeven. In deze training komen alle aspecten rondom robotveiligheid aan bod.

Masterclass Machineveiligheid
Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de Masterclass Machineveiligheid weer onderdeel van het opleidingsprogramma. Deze opleiding is al tijden een belangrijke en toonaangevende opleiding binnen de Pilz Academy. De Masterclass bestaat uit 4 trainingen verspreid over 4 dagen. Nieuw dit jaar is dat de training niet meer in 4 aaneengesloten dagen gevolgd hoeft te worden, maar dat de training kan worden verspreid over meerdere dagen. Zo volgt men bijvoorbeeld de ene week deel 1 en 2 van de Masterclass en kunnen deel 3 en 4 worden doorgeschoven naar de week erna.

De rode draad bij de Pilz trainingen is altijd The Circle of Safety. Deze rode draad volgt het traject van de levenscyclus van de machine (van ‘cradle to grave’). Hierbij komen de aspecten aan bod die doorlopen moeten worden om een veilige machine te verkrijgen. Deze aspecten worden zowel ondersteund door het CE-markeringstraject (basis Machinerichtlijn) en het beveiligen van een machine op basis van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (Arbowet).
Natuurlijk kunnen de trainingen ook dit jaar weer voor klanten op maat worden gemaakt en kan Pilz de cursussen, indien gewenst, op locatie verzorgen.  

Voor de actuele data, het complete cursusaanbod, prijzen of inschrijven? Kijk op opleidingen.pilz.nl

dinsdag 27 november 2012

Waarom werknemers veiligheidsvoorzieningen manipuleren

Gemanipuleerde veiligheidsvoorzieningen vormen een groot veiligheidsrisico, onze experts analyseren zwakke plekken en bieden preventieve oplossingen.
 
Werknemers omzeilen telkens weer de maatregelen voor risicoverlaging van machines en brengen zichzelf hierdoor in gevaar. Omdat wij hiermee bekend zijn, voeren wij veiligheidsanalyses uit, analyseren zwakke plekken van uw machines en installaties en werken manipulatiehandelingen preventief tegen.

Redenen voor manipulatiehandelingen
Constructeurs ontwerpen maatregelen voor de risicoverlaging van exploitanten van machines en onderhoudspersoneel. Onderzoeken in Europa en Noord-Amerika tonen aan dat werknemers deze systemen manipuleren en hierdoor zichzelf en andere medewerkers in gevaar brengen. Maar wat brengt ze ertoe veiligheidsvoorzieningen te omzeilen of buiten werking te stellen? In diverse onderzoeken worden factoren vermeld die dit gedrag bevorderen:
 • exploitanten van machines die zich regelmatig in de gevarenzones van machines bevinden, omzeilen veiligheidsvoorzieningen bijvoorbeeld door overbruggingen
 • veiligheidssystemen die extra werkzaamheden voor werknemers inhouden, kunnen een motivatie zijn om deze systemen te manipuleren
 • een ontbrekend fundamenteel begrip van de veiligheid op de werkplek bevordert risicovol gedrag en de bereidheid tot het nemen van risico's en leidt ertoe dat risico's bewust worden aangegaan
Vooruitziend advies, om veiligheidsrisico's te beoordelen
Lukt het een bruikbaar bedien- en veiligheidsconcept voor machines te realiseren, dan zal bij bedieners van machines de wens om te manipuleren al helemaal niet ontstaan. Een vooruitziende blik bij de beoordeling, conformiteit en veiligheid van machines is hierbij onmisbaar, dit heeft onze ervaring aangetoond. Daarom voert Pilz wereldwijd veiligheidsanalyses uit – graag adviseren wij u met ons team en demonstreren wij u pasklare oplossingen.

Meer informatie:
Veiligheidsanalyse van het machinepark

EN/IEC 62061 of EN ISO 13849-1?

Wordt er gesproken over machineveiligheid en functionele veiligheid, dan komen de normen EN7IEC 62061 en EN 13849-1 in beeld.
 
Kan met functionele veiligheid machineveiligheid worden bereikt?
Veel discussies gaan tegenwoordig over het gebruik van EN/IEC 62061 en EN ISO 13849-1. Bij deze discussies gaat het om de vraag welke van deze normen de "betere handelwijze" is. Wat hierbij vaak over het hoofd wordt gezien, is het feit dat beide normen complementair zijn en ingenieurs in staat stellen diverse handelwijzen te volgen bij de ontwikkeling van veiligheidsoplossingen.

Belangrijkste verschillen en voorbeelden
Een van de belangrijkste verschillen tussen beide normen is dat EN/IEC 62061 hoofdzakelijk is gericht op elektronische en elektrische veiligheidssystemen. Aan de hand van voorbeelden kan worden aangetoond dat kennis van beide normen belangrijk is.
 • Voor pneumatische, hydraulische & mechanische systemen of deelsystemen wordt EN ISO 13849-1 aanbevolen.
 • Alle machinenormen (EC-normen) verwijzen naar EN ISO 13849-1
De hierboven beschreven voorbeelden tonen aan waarom het noodzakelijk is een goede basiskennis te hebben van beide normen. Momenteel wordt in de industrie EN ISO 13849-1 vaker gebruikt als standaardnorm en EN/IEC 62061 wordt daar toegepast waar EN 13849-1 ontoereikend blijkt.

Beide normen vereisen machineveiligheid
EN ISO 13849-1 schijnt in het bijzonder te worden toegepast door eindgebruikers bij het aanpassen resp. ombouwen van inrichtingen. OEM's passen frequenter EN/IEC 62061 toe. Vanwege de historie en ontwikkeling van beide normen zullen de kenners van EN 954-1 zich waarschijnlijk eerder beroepen op ISO 13849-1, terwijl de kenners van IEC 61508 eerder zullen vertrouwen op IEC 62061. Om machineveiligheid op de meest geschikte en vaak meest voordelige wijze te bereiken, is kennis van beide normen noodzakelijk.

Uw project in veilige handen
Neem contact met ons op. Wij bieden u ondersteuning gedurende de complete levenscyclus van de machine, van de risicobeoordeling tot aan de CE-markering en grijpen hierbij terug op al onze kennis en ervaringen op het gebied van normen.

Meer informatie:
Machineveiligheid

Het origineel is jarig!

Tien jaar configureerbare besturingssystemen PNOZmulti – en het succesverhaal gaat door.
 
In november 2002 werd PNOZmulti op de sps ipc drives, de toonaangevende vakbeurs voor automatisering, voor het eerst aan de buitenwereld gepresenteerd. Met de nieuw gecreëerde apparaatcategorie "Configureerbare besturingssystemen" overbrugde Pilz destijds het hiaat tussen klassieke veiligheidsrelais en programmeerbare besturingssystemen. Tegenwoordig is het configureerbare besturingssysteem het meest toegepaste veiligheidssysteem ter wereld. Op de sps ipc drives 2012 in Nürnberg zet Pilz het succesverhaal voort - met de nieuwe PNOZmulti 2.

Toepassing voor het bewaken van meerdere veiligheidsfuncties
PNOZmulti wordt met name toegepast wanneer meerdere veiligheidsfuncties van een machine moeten worden bewaakt. Het systeem is multifunctioneel, vrij configureerbaar en toegesneden op uiteenlopende sectoren van de installatie- en machinebouw. Met het besturingssysteem kunnen veiligheidsfuncties als noodstop, hekken, lichtschermen, tweehandenbediening en nog veel meer functies worden bewaakt. Bovendien kan PNOZmulti standaardbesturingsfuncties overnemen.

Presentatie PNOZmulti 2 op de sps ipc drives
Op de sps ipc drives 2012 introduceert Pilz met de nieuwe basismodule PNOZ m B0 de volgende generatie configureerbare besturingssystemen. Net als tien jaar geleden is ook bij de nieuwe PNOZ m B0 gebruikersvriendelijkheid een centraal productkenmerk: de nieuwe basismodule is slechts 45 mm breed. 20 veilige ingangen, waarvan acht als standaarduitgangen kunnen worden geconfigureerd, alsmede een verlicht display helpen tijd te besparen bij de configuratie en diagnose en engineeringkosten te beperken. PNOZ m B0 bereikt PL e en SIL CL 3 en is vanaf drie veiligheidsfuncties effectief.

Nieuwe ingangs-/ uitgangsmodule PNOZ
Bovendien presenteren wij in Nürnberg ook de nieuwe ingangs-/ uitgangsmodule PNOZ m EF 8DI4DO, waarbij voor het eerst zowel 8 veilige ingangen als 4 veilige halfgeleideruitgangen (PL e, SIL CL 3) in één module beschikbaar worden gesteld - op een breedte van slechts 22,5 mm. De uitbreidingsmodule kan met de PNOZmulti Configurator vanaf versie 9 worden geconfigureerd.

Nieuwe versie PNOZmulti Configurator
Vanaf versie 9 van de PNOZmulti Configurator kan ook de PNOZmulti 2 met de softwaretool worden geconfigureerd. De nieuwe softwareversie is op sps ipc drives  als DVD verkrijgbaar. U kunt deze ook gratis downloaden (na registratie).

Meer informatie:
besturingssysteem PNOZmulti 2 basismodule PNOZ m B0
ingangs-/uitgangsmodule PNOZ m EF 8DI4DO
PNOZmulti Configurator-versie
Mensch und Automation
veiligheidsrelais en veiligheidsschakelapparatuur
kleine besturing PNOZmulti
sps ipc drives

Nieuwe varianten: veilige heksysteem PSENslock

Deze bieden veelzijdige aansluitmogelijkheden en hoge toleranties.
 
Veilige hekbewaking tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e
Het veilige heksysteem PSENslock biedt veilige hekbewaking in combinatie met een contactloos werkende vasthoudmagneet van 500 N of 1000 N. Zowel los als in serie kan PSENslock worden toegepast voor hekbewaking tot PL e dankzij flexibele aansluitmogelijkheden (stekker M12, 5-polig of 8-polig).

Betrouwbare toepassing ook bij hekverschuiving
In tegenstelling tot mechanische alternatieven biedt PSENslock bovendien maximale manipulatiebeveiliging voor hekbewaking dankzij de toegepaste RFID-transpondertechnologie. Vanwege de nieuwe, lichtlopende bedienpen (free-moving) kunnen ook deuren worden bewaakt die hoge toleranties vereisen.

Uw voordelen in één oogopslag:
 • Veilige hekbewaking ontworpen voor toepassingen tot PL e
 • Economische oplossing: serieschakeling betekent minder bedrading en ingangen
 • Manipulatiebeveiliging dankzij RFID- transpondertechnologie
 • Procesbescherming: magnetische vergrendeling van 500 en 1000 N
 • Verhoogde tolerantie voor hekverschuiving vanwege de lichtlopende bedienpen
 • Flexibel inzetbaar, ook voor hygiënegevoelig gebruik dankzij edelstaalvariant VA
 • Optimaal te combineren met veilige besturingstechniek van Pilz


Meer informatie:

Veilig heksysteem

Automatiseringssysteem PSS 4000

Als open systeem garandeert PSS 4000 flexibiliteit. Het kan probleemloos in automatiseringsarchitecturen worden geïntegreerd.
 
Het automatiseringssysteem PSS 4000 is een open systeem; dit betekent dat het probleemloos in bestaande automatiseringsarchitecturen en dus in verscheidene externe besturingen geïntegreerd kan worden. Er zijn al talloze toepassingen gerealiseerd waarbij de besturing PSSuniversal PLC aan een hogere externe besturing werd gekoppeld. Ondanks deze combinatie neemt PSSuniversal PLC een groot gedeelte aan standaardtaken over.

PSS 4000 neemt als veiligheidsbesturing standaardtaken over
De modulaire opbouw en de samensmelting van veiligheids- en standaardfuncties in hard- en software zorgen ervoor dat PSS 4000 als veiligheidsbesturing standaardtaken kan overnemen.

Zo bewerkt de hogere standaard-PLC weliswaar het standaardprogramma, maar standaard-I/O-gegevens "zitten" op de Pilz-besturing PSSuniversal PLC. Dat wil zeggen dat de ingangsgegevens direct hier worden verzameld en naar de externe besturing worden verzonden. Na de afwerking in het gebruikersprogramma worden de gegevens teruggezonden en vindt het in- en uitschakelen plaats. Desgewenst is ook een voorverwerking van I/O-gegevens in het standaardgedeelte van de besturing mogelijk. De overdracht van gegevens aan de hogere besturing kan dan worden beperkt tot tussenresultaten, zodat de hoeveelheid gegevens kan worden gereduceerd en reactietijden kunnen worden verkort.

Meer informatie:

automatiseringssysteem PSS 4000

Posities veilig bewaken zonder bedienpen

Onze tip: de veilige naderingsschakelaar PSENini en het veiligheidsrelais PNOZsigma.

Bewaakt u een veilige positie van b.v. een draaiingshoek of de maximale bewegingsbegrenzing voor de bewaking van het bereik van afzonderlijke portaalinstallaties of robots? Hiervoor raden wij u de veilige naderingsschakelaar PSENini aan, wanneer metalen objecten als tegenhanger worden gebruikt. De typische schakelafstand bedraagt hierbij 15mm (staal). Met de veilige naderingsschakelaars in combinatie met besturingstechniek van Pilz beschikt u over een veilige oplossing tot PL e volgens EN 13849-1 resp. SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061, zowel afzonderlijk alsook in serie.

Aansluiting op het functionele veiligheidsrelais PNOZsigma
Door middel van de aansluiting op het functionele veiligheidsrelais PNOZsigma profiteert u van een extra smalle behuizing en een gecomprimeerde brede functionaliteit in elk apparaat. PNOZsigma biedt maximale functionaliteit bij een minimale breedte en vormt samen met de veilige naderingsschakelaar de optimale oplossing.

Voordelen van de veilige positiebewaking met PSENini en PNOZsigma
 • Solide investering: dankzij veilige halfgeleideruitgangen kunnen PSENini en PNOZsigma optimaal worden gecombineerd
 • Alles van één leverancier: Pilz biedt naast sensoren en besturing ook een breed scala aan toebehoren
 • Economische oplossing:  PSENini eenvoudig in serie te schakelen met PSENcode, PSENslock en PSENsgate, alsmede eenvoudige aansluitmogelijkheden van sensoren en besturingstechniek op decentrale periferie PDP-modulen

Componenten voor uw veilige oplossing:
sensor: PSENin1p; productnummer:  545000
aansluiting: PSENcable, M12, 8-polig, 5m; productnummer: 540320
verwerkingseenheid: PNOZ s3; productnummer: 751103

PSSuniversal met Profinet/Profisafe-interface

Het decentrale I/O-systeem PSSuniversal is nu ook beschikbaar voor glasvezelsystemen.
 
Met het decentrale I/O-systeem PSSuniversal kunnen veiligheidsrelevante en/of standaard besturingsfuncties eenvoudig decentraal op veldniveau overgenomen worden - de communicatie kan daarbij via Profinet/Profisafe plaatsvinden.

Er is een nieuwe variant met glasvezelconnectoren beschikbaar. Deze variant is uitermate geschikt bij zware omgevingsomstandigheden.
De voordelen in één oogopslag:
 • geoptimaliseerd adresbeheer: het Profisafe-adres is slechts één keer per decentraal station vereist, veiligheidsinstellingen voor elk apparaat worden slechts op één plek geconfigureerd
 • eenvoudig gebruik: geen adresinstelling en adresbeheer voor elke afzonderlijke I/O-module
 • optimale benutting van de failsafe-adressen/het aantal failsafes: lagere plannings- en beheerskosten
... alsmede de beproefde voordelen van PSSuniversal: terugkoppelingsvrijheid tussen standaard en veiligheid, modulaire systeemopbouw, vrije mengbaarheid van failsafe en standaard I/O-modules, snelle inbedrijfstelling met PSSuniversal Startup Tool, ....

Meer informatie:
Decentraal I/O-systeem PSSuniversal

dinsdag 30 oktober 2012

Nieuw Publicatieblad inzake de Machinerichtlijn

Met de publicatie van EU-publicatieblad 2012/C 256/01 van 24 augustus 2012 zijn onder meer nieuwe normen geharmoniseerd.
 
Met de publicatie van EU-publicatieblad 2012/C 256/01 van 24 augustus 2012 zijn onder meer nieuwe normen geharmoniseerd.Met ingang van 24 augustus 2012 heeft de Europese Commissie een nieuwe uitgave van het Publicatieblad inzake de Machinerichtlijn gepubliceerd. De inhoud van het Publicatieblad bestaat uit een actuele lijst van onder Machinerichtlijn 2006/42/EG geharmoniseerde normen alsmede hun referentiegegevens.

De nieuwe lijst vervangt de vorige lijst van 2012/C 159-01  en is verkrijgbaar onder nummer 2012/C 256/01.

Interactief platform www.wissen-maschinensicherheit.deHebt u vragen over de Machinerichtlijn of over andere onderwerpen op het gebied van machineveiligheid? Stel deze dan op ons interactieve platform http://www.wissen-maschinensicherheit.de/. Of neem contact met ons op: Wij ondersteunen u gedurende de hele levenscyclus van de machineveiligheid, van de risicoanalyse tot de CE-markering.

Download:
Publicatieblad van de Europese Unie 2012/C 256/01

Risicominimalisering van palletstapelaars

Risico's van palletteerinrichtingen en de bijzonderheden bij de beoordeling van deze machines.
 
Risico's van palletteerinrichtingen en de bijzonderheden bij de beoordeling van deze machines.
Palletstapelaars zijn vaak in het productieproces ingebed en aan een automatisch transportsysteem, transportbanden of overige machines zoals stretch-wikkelmachines gekoppeld. Om deze reden zijn ze niet altijd voorzien van beveiligingsinrichtingen of veiligheidsvoorzieningen. Er wordt echter op vertrouwd dat de integrator bij de eindmontage zorgt voor risicobeperkende maatregelen. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van een omheining, om de palletstapelaar te beveiligen met een veiligheidstechnisch geïntegreerde deur die een toegangsruimte bezit. In veel gevallen worden echter belangrijke hiaten geconstateerd, bijvoorbeeld:

Uitgang van de palletstapelaar
1. De uitgang van de palletstapelaar is niet beveiligd. Soms worden eenvoudige, attenderende maatregelen (afsperringen, borden) gebruikt om personen voor het betreden van de installatie te waarschuwen resp. de installatie voor het betreden van de energievoorziening te scheiden (uit te schakelen). Deze zogeheten "administratieve maatregelen" zijn helaas vaak ineffectieve pogingen om risico's te beperken. Het is daarom zinvoller veiligheidsmaatregelen zoals elektrosensitieve inrichtingen (bijv. lichtschermen) toe te passen.

Blokkeerinrichtingen ontbreken
2. Verschaft de bediener of servicemedewerker van de machine zich toegang tot de in- of uitloopzone van de palletstapelaar, dan is hij niet automatisch door veiligheidsfuncties (lichtschermen,...) beschermd tegen de voor- en nageschakelde machines. In zo'n geval ontbreken bijvoorbeeld blokkeerinrichtingen die voorkomen dat een opgeheven pallettafel als gevolg van een defect of kettinguitval omlaag valt. Mechanische palletstapelaars dienen (volgens EN 415-4) te zijn voorzien van blokkeerinrichtingen. Bij een heftafel voor pallets die door een eenvoudig werkende hydraulische cilinder wordt aangedreven, kan een (normaal gesloten) terugslagventiel direct bij de voet van de cilinder worden aangebracht. Deze dient dan als valbeveiliging bij het openen van een hek of het bedienen van de noodstopknop.

Heraanloopblokkering/markering
3. Voor onderhoudsactiviteiten onder de pallettafel (bijv. aan het hydraulisch circuit, blokkeermechanisme) bestaat geen blokkeerinrichting die voorkomt dat de pallettafel omlaag valt. Een extra mechanische blokkeerinrichting (bijv. mechanische bouten of afbakeninrichtingen) in de stutpositie zou moeten worden gebruikt voor grotere onderhoudswerkzaamheden (als onderdeel van een reglementair proces voor een veiligheidsrelevante blokkering/vergrendeling).

Palletstapelaars worden gekenmerkt door grote risico's

Vanwege de noodzaak van het betreden van de palletstapelaar en vanwege een of meerdere van de hierboven beschreven, bestaande veiligheidshiaten, is het mogelijk dat er ernstige ongevallen kunnen plaatsvinden. Onvoldoende beveiligde palletstapelaars zouden één van de belangrijkste prioriteiten voor uw risico- of installatiebeoordelingen moeten zijn! Door middel van pasklare oplossingen moeten gevaarlijke bewegingen worden voorkomen en een zorgvuldige omgang met opgeslagen energie worden gewaarborgd.

Maak niet bij toeval kennis met machineveiligheid!
Pilz staat u als partner terzijde met ons internationale netwerk van experts op het gebied van machineveiligheid. Neem contact met ons op. Pilz staat tot uw beschikking bij de advisering, constructie, implementatie en validering van uw machines en installaties.

Meer informatie:
Pilz services voor automatisering, installatie- en machineveiligheid

Goedgekeurd: James Pilz: trainingsagent 13849-1


James Pilz maakt onze trainingen omtrent machineveiligheid internationaal bekend.
 
Op www.james-pilz.com kunt u de wereldwijde inspanningen van James Pilz op de voet volgen.Onderweg voor uw machineveiligheid – met de campagne rond de trainingsagent James Pilz vermarkten wij internationaal onze trainingen voor machineveiligheid. Het komende jaar zullen op diverse platforms acties hieromtrent plaatsvinden.

Missie machineveiligheid
James Pilz is continu voor uw machineveiligheid onderweg – wereldwijd begeleidt hij inspanningen om de veiligheid te verbeteren en veiligheidsgebreken te constateren – dit is de gedachte die achter de campagne steekt. Op www.james-pilz.com, het centrum van de campagne, worden in een reisdagboek de inspanningen van James Pilz over de hele wereld in de diverse branches gedocumenteerd. James is voor het laatst gesignaleerd in een Duits amusementspark en bij de kabelbaan op de Suikerbroodberg in Brazilië! Hebt u ook een ansichtkaart van hem gekregen?

James Pilz op alle kanalen
Behalve via de website worden met social media (Facebook, Youtube), briefkaarten-mailings en gedrukte media (ke Next) diverse informatiekanalen bediend: Ke Next bericht elke maand over de acties van James Pilz of van onze veiligheidsexpert Christian Bittner, die "Safety Tipps & Tricks" geeft op het gebied van machineveiligheid.

Nieuwe wegen inslaan bij de vermarkting van trainingen
Het doel van de campagne rond de trainingsagent is om op een onconventionele en vermakelijke wijze potentiële deelnemers aan trainingen vertrouwd te maken met het thema machineveiligheid. Machineveiligheid is een boeiend en facettenrijk thema, waarmee middels de diverse communicatievormen van de campagne rekening wordt gehouden. De Pilz-dochterondernemingen in Duitsland, Ierland, België, Nederland, Denemarken en Oostenrijk maken deel uit van de acties – achter het trainings- en servicebereik zitten veel mensen uit diverse landen met een enorme kennis, die met elkaar werken aan de beste oplossing voor u.

Meer informatie - maak ook kennis met James Pilz!

James Pilz-reisdagboek
Youtube-film James Pilz
Facebook-pagina van James Pilz
trainingen voor machineveiligheid

Snel de juiste sensor vinden

Met de nieuwe sensor-navigator vindt u heel eenvoudig het door u gewenste product.
 
De sensor-producten-navigator biedt u een overzicht van ons sensor-productenspectrum en de betreffende toepassingsgebieden.

Bent u voor uw toepassing op zoek naar de juiste sensor? Pilz biedt u een grote verscheidenheid aan veilige sensoren die voldoen aan internationale normen, door certificeringsinstanties zijn getest en zijn goedgekeurd. Mechanisch, magnetisch, RFID, optisch of op camerabasis - het Pilz-portfolio biedt u sensoren met alle technologieën. Dankzij de nieuwe sensor-producten-navigator vindt u nu nog eenvoudiger het door u gewenste model.

Eenvoudig zoeken … eenvoudig vinden - met de navigator
Pilz sensoren zijn geschikt voor de veilige bewaking van posities, afschermkappen, kleppen, hekken, oppervlakken alsmede ruimten. Selecteer in de producten-navigator eenvoudig het gewenste bereik om alle relevante sensoren te zien. Vervolgens leidt de navigator u middels een muisklik automatisch naar het juiste product.

Probeer de navigator meteen zelf uit:
Sensoren PSEN - voor elke eis de juiste sensor: producten-navigator

Eén veilige sensor – drie posities

Posities bij standaard- en veiligheidstoepassingen efficiënt bewaken: gecodeerde veiligheidsschakelaar vervangt twee standaardsensoren.
 
Posities bij standaard- en veiligheidstoepassingen efficiënt bewaken.
Voor de bewaking van drie posities in een toepassing waren tot nu toe twee standaard-initiatoren en een veilige sensor noodzakelijk. Vanaf nu bestaat hiervoor een efficiëntere oplossing: de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSEN cs x.19n kan twee standaardsensoren vervangen. Want de veilige sensor bewaakt twee standaardposities en een veilige positie tot en met veiligheidsniveau PL e volgens EN/ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 volgens EN/ISO 62063.

Veiligheidsfuncties inclusief standaardtaken - zonder extra moeite
Er kunnen veiligheidsfuncties worden ingezet die ook nog standaardtaken van de automatisering kunnen overnemen - zonder extra moeite. Met de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode wordt de toepassing aanzienlijk vereenvoudigd. Behalve intiatoren zijn ook schakelvlaggen, een sensorbedrading en I/O-kanalen niet langer nodig. Hierdoor bespaart u moeite en kosten voor een standaard- en veilige positiebepaling.

Uw voordelen in één oogopslag:
 • Economische oplossing: slechts één sensor bewaakt en onderscheidt veilig maximaal drie posities inclusief standaardtoepassingen
 • Lagere kosten: intiatoren, schakelvlaggen, sensorbedrading en I/O-kanalen zijn niet langer nodig
 • Snelle diagnose: overzichtelijke LED-indicatie op de sensor
 • Lange levensduur: contactloos werkprincipe
 • Veilige totaaloplossing: in combinatie met het configureerbare veiligheidsrelais PNOZmulti Mini, PNOZmulti of het automatiseringssysteem PSS 4000

Meer informatie:
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode voor positiebewaking

Productiviteit van hydraulische persen verbeteren

Automatiseringssysteem PSS 4000 FAST en mee bewegende beveiligingsmodule PSENvip – de optimale oplossing voor hydraulische persen.
 
Automatiseringssysteem PSS 4000 FAST en mee bewegende beveiligingsmodule PSENvip – de snelle, productieve oplossing voor hydraulische persen.Wilt u uw pers snel uitschakelen en toch productief blijven? Met de nieuwe Fast Control Unit in het automatiseringssysteem PSS 4000 (aangesloten op de besturing PSSuniversal) is dit eenvoudig te realiseren in combinatie met de mee bewegende beveiligingsmodule PSENvip.

Snelle lokale muting
Een snelle lokale muting is mogelijk door de lokale 'intelligentie' van de I/O-module. Zo kunnen ook spoelen en ventielen snel worden uitgeschakeld en wordt de totale reactietijd beperkt.

Uw voordelen in een oogopslag
 • nog snellere reactietijden
 • productiviteitsstijging tot 50% ten opzichte van basisvariant
 • snelle ventieluitschakeling voor veilig werken
 • hoge flexibiliteit en snelheid dankzij lokale intelligentie
Lees meer over de vele andere voordelen van PSENvip, zoals bijvoorbeeld de eenvoudige, gebruikersvriendelijke afstelling en de innovatieve optiek in de productgroep.
Meer informatie:
meetsysteem PSENvip
PSS 4000 FAST - Fast Control Unit 

Programma-editor PASmulti

Intuïtief te bedienen en veelvuldig beproefd – dit wordt gedemonstreerd in onze productanimatie.
 
Intuïtief te bedienen en veelvuldig beproefd – dit wordt gedemonstreerd in onze productanimatie.Een eenvoudig gebruik en intuïtieve bediening staan bij de programma-editor PASmulti centraal; zo is de configuratie van de in- en uitgangen in PASmulti kinderlijk eenvoudig. Een omvangrijke bibliotheek aan gecertificeerde veiligheids- en standaard-softwarebouwstenen vereenvoudigt het maken van programma's. Voor PASmulti hebt u geen programmeerkennis nodig – zo kunt u ook complexe functies eenvoudig gebruiken.
 
Programmeeromgeving garandeert uniform gebruik
Het bijzondere aan de programma-editor is het uniforme gebruik: ongeacht of u in de IEC-wereld programmeert of met PASmulti configureert – de programmeeromgeving is hetzelfde. Zo kunnen programma-onderdelen die in PAS IL (instructielijst) of PAS STL (gestructureerde tekst) individueel voor standaard- of veiligheidsrelevante functies zijn gemaakt, op PASmulti worden overgedragen. Op deze wijze kunnen complexe projecten met softwarecomponenten uit verschillende editors overzichtelijk worden gestructureerd.

Meer informatie:
animatie voor de programma-editor PASmulti

Productiviteitsstijging met muting

Dankzij muting zijn lichtschermen PSENopt geschikt voor processen waarbij materiaal een voor mensen veiligheidskritisch gebied moet passeren.
 
De lichtschermen PSENopt kunnen in de bedrijfsmodus Muting geschakeld worden
Opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen PSENopt van Pilz kunnen op verschillende manieren in de bedrijfsmodus Muting gebruikt worden. Bij muting worden de lichtschermen tijdens een materiaaltransport in de gevarenzone tijdelijk overbrugd. Zo kan maximale veiligheid voor de bediener bij efficiënte arbeidsprocessen gegarandeerd worden.

Mogelijkheden van muting van opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen
Enerzijds zijn er veiligheidslichtschermen met geïntegreerde mutingfunctie verkrijgbaar, anderzijds kan de mutingfunctie door alle Pilz-lichtschermen in combinatie met de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti en het automatiseringssysteem PSS 4000 uitgevoerd worden. Speciaal hiervoor geprogrammeerde en goedgekeurde mutingbouwstenen maken een eenvoudige configuratie mogelijk.

Muting passend bij uw toepassing
Muting is geschikt voor alle processen waarbij gegarandeerd moet worden dat het materiaal een voor mensen veiligheidskritisch gebied passeert. Tegelijkertijd moet echter worden voorkomen dat de bediener dit gebied betreedt. Afhankelijk van de toepassing hebt u de keuze uit verschillende mutingoplossingen:
 • externe mutingsensoren in L-muting, T-muting of in gekruiste ordening
 • lichtschermen met geïntegreerde en voorgemonteerde mutingsensoren in L-muting en T-muting ordening
Muting met gekruiste mutingsensoren ( X-muting ) garandeert dat bijvoorbeeld ook "onnauwkeurig" verpakte pallets bij het passeren van het lichtscherm gedetecteerd worden. Als het materiaal slechts in één richting getransporteerd moet worden, worden de lichtschermen in de L-versie aangebracht. Bij de T-versie wordt materiaal in beide richtingen getransporteerd.

Voordelen van de opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen PSENopt met mutingfunctie
 • Garantie op efficiënte arbeidsprocessen
 • Maximale veiligheid voor de bediener
 • Meer productiviteit bij beveiligde toegang tot het arbeidsproces

Meer informatie:
Opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen

Configureerbaar besturingssysteem PNOZmulti 2

De ontwikkeling gaat verder: nieuwe generatie PNOZmulti beschikbaar.

De basismodule PNOZ m B0 is de nieuwste aanwinst in de PNOZmulti-familie.Het configureerbare veiligheidssysteem PNOZmulti is multifunctioneel, vrij configureerbaar en op maat gesneden voor veel gebieden van de installatie- en machinebouw. Veiligheidsfuncties zoals noodstop, hekbewaking, lichtschermen en vele andere worden veilig bewaakt. Met de softwaretool PNOZmulti Configurator beschikt u direct op de pc over alle benodigde veiligheidsfuncties. Ook de keuze van de uitbreidingsmodules kan heel eenvoudig via de PNOZ multi-configurator; de modules kunnen daar worden geconfigureerd. Op die manier bent u minder tijd kwijt aan engineering en kunt u sneller de markt op.

Nieuwe basismodule PNOZ m B0 met E/A uitbreidingsmodule
Gloednieuw voor uw toepassing zijn de basismodule PNOZ m B0 en in de eerste instantie, de I / O-uitbreidingsmodule PNOZ m EF 8DI4DO beschikbaar. Andere uitbreidingsmodules zijn gepland.

Ruimtebesparend en met verlicht display
De basismodule PNOZ m B0 spaart met zijn geringe breedte van slechts 45 mm ruimte in de schakelkast uit. Bovendien is het apparaat voorzien van een verlicht display, wat een snelle diagnose en snelle ingebruikname mogelijk is. Met de uitbreiding met maximaal 2 I/O-modules komen in totaal 16 ingangen en 8 halfgeleideruitgangen beschikbaar.

Wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypen
U loopt geen enkel risico met het gebruik van de PNOZmulti-basismodule PNOZ m B0 - de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypen. Van welke standaardbesturing u ook gebruikmaakt, voor uw veiligheidsoplossing, die eenvoudig kan worden aangepast aan wisselende behoeften, kunt u steeds terecht op een en hetzelfde adres.

Uw voordelen in een oogopslag:
 • Een kortere "Time to market" configureerbare ingangen en uitgangen met de softwaretool PNOZmulti Configurator
 • Geschikt voor toepassingen tot en met SIL CL 3 en PL e
 • Eenvoudige diagnose door verlicht display met individuele klantteksten
 • PVIS-ondersteuning
Meer informatie:
Configureerbaar besturingssysteem PNOZmulti

donderdag 25 oktober 2012

Het meest betrouwbare veiligheidsrelais bestaat 10 jaar!

Het configureerbare besturingssysteem PNOZ Multi die de overbrugging vormt tussen klassiek veiligheidsrelais en programmeerbare besturingssystemen heeft zichzelf bewezen. Inmiddels is dit betrouwbare veiligheidsrelais al 10 jaar verkrijgbaar op de markt, en wordt nog steeds gezien als één van de succesvolste producten van Pilz.

Het modulaire veiligheidssysteem is multi-functioneel, eenvoudig configureerbaar en op maat gesneden voor uiteenlopende gebieden o.a. in de installatie en machinebouw.

Het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti biedt een potentiële besparing van minstens 40% in alle engineeringfasen door een grafische configuratietool. De in- en uitgangen kunnen vrij worden geconfigureerd. Het gebruik van PNOZmulti loont al vanaf drie veiligheidsfuncties.

PNOZmulti wordt in talloze branches toegepast. De intelligente combinatie van veiligheid- en standaardbesturingsfuncties, het modulaire concept en de eenvoudige configuratie maken de besturing van de eenvoudigste machines tot aaneengeschakelde installaties mogelijk.

Naast de niet uitbreidbare basismodule (PNOZ mm0p)  beschikt Pilz over basismodulen die kunnen worden uitgebreid met communicatie- en veilige verbindingsmodulen (PNOZ mm0.1p/ PNOZ mm0.2p) De PNOZ mm0.2p beschikt daarnaast over een geïntegreerde Multi-Link-poort.
De eenvoudige toolkit bevat toebehoren om direct van start te gaan met PNOZmulti: een documentatiemap met de DVD PNOZmulti Configurator (zonder licentie), een chipkaartlezer, een chipkaartenset (32 KB, 10 stuks), een zegel en configuratiekabel.
Meer informatie: 0347 320 477 of www.pilz.nl

dinsdag 23 oktober 2012

Bewust afwijken van normen, mag dat zomaar?

We moeten voldoen aan de IEC 60204-1, is een veelgehoorde kreet. Wanneer we doorvragen waarom, is het antwoord vaak:’ nou, omdat het moet’ of omdat iedereen het zo doet. Maar is het nu wettelijk verplicht een norm toe te passen, of mag er ook van worden afgeweken? Dit is een vraag die opkomt wanneer men zich bezighoudt met machineveiligheid, de normen bieden handvatten maar soms ook technische uitdagingen en dat is soms lichtzinnig uitgedrukt. In dit artikel wordt toegelicht wat het nut is van het gebruik van normen en wat consequenties zijn van het wel of niet toepassen ervan.

Even in het kort: de Europese richtlijn, ook al doet hij anders vermoeden, is de wet. Niet helemaal, een richtlijn moet eerst worden opgenomen in de nationale wetgeving, dan wordt het de wet. Bijvoorbeeld: de Machinerichtlijn is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit machines. Dit is praktisch een kopie van de richtlijn, ofwel kunnen we zeggen dat de Machinerichtlijn de wet is. Dat is de reden waarom er vaak gesproken wordt over de Machinerichtlijn in algemene zin en niet zozeer over het Warenwetbesluit. De richtlijn geeft dus geen richting aan, maar is ’normstellend’. Daarentegen is een norm niet ’normstellend’ maar geeft een ’richting’ aan. De wetgeving beschrijft de verplichte essentiële veiligheiden gezondheidseisen waaraan in de EU in de handel gebrachte machines moeten voldoen; een norm mag u volgen, maar het hoeft niet. Volgt u het nog?

Een norm is ontwikkeld om aan één of meerdere essentiële eisen uit de richtlijn te voldoen. Normen geven min of meer technische oplossingen aan voor uitdagingen die in de Machinerichtlijn worden gegeven. De relatie is als volgt: de richtlijn vormt een kader waarin voor de ontwerper van een machine een bepaalde ruimte zit en waarmee technische vooruitgang en innovatie niet worden belemmerd. Deze ruimte is noodzakelijk omdat een richtlijn niet zomaar herschreven en aangepast kan worden. Er zijn momenteel 27 lidstaten die hierover moeten beslissen. Ter illustratie, de ’oude’ Machinerichtlijn is van kracht geworden in 1995 en de huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG op 29 december 2009. Daar zit (bijna) een periode van 15 jaar tussen...

Kader en invulling

De richtlijn bakent de grenzen af waarbinnen de ontwerper zijn speelruimte heeft. In beginsel is elke oplossing goed, als hij maar voldoet aan deze eisen. De eisen voor het ontwerp staan beschreven in de zogenaamde bijlage I: essentiële veiligheid- en gezondheidseisen. De vraag luidt vooral: “Hoe weet de ontwerper dat wat hij heeft  ontworpen ook daadwerkelijk correct en veilig is?” Omdat de richtlijn een kader is, zijn de eisen globaal van aard. Wanneer we vragen wat de kleur van de noodstop moet zijn, zal
iedereen zonder aarzelen zeggen dat dat rood met geel moet zijn, correct? Maar waar staat dat? De Machinerichtlijn geeft het volgende aan omtrent de noodstop: bijlage I,  artikel 1.2.4.3, 3e streepje:
- De inrichting moet: duidelijk herkenbare, goed zichtbare en snel bereikbare bedieningsorganen hebben. Over kleuren wordt niet gesproken! De norm, specifiek opgesteld voor de noodstoppen, de ISO 13850, zegt hierover het volgende: artikel 4.4.2:
- Het bedieningsorgaan van de noodstopvoorziening moet ROOD gekleurd zijn. Indien achter het bedieningsorgaan een achtergrond aanwezig is en indien dit uitvoerbaar is, moet de achtergrond GEEL gekleurd zijn.

De norm geeft ons dus duidelijk de richting voor wat betreft de keuze van de kleur. Dat maakt het voor de ontwerper gemakkelijker: hij hoeft alleen maar de norm te volgen in plaats van het zelf bedenken van de oplossing dat de noodstopinrichting duidelijk herkenbaar moet zijn. Rood/geel is bovendien algemeen geaccepteerd en wordt door vrijwel iedereen geassocieerd met gevaar of nood. De essentiële eisen zijn dus dwingend, maar de ontwerper mag zelf bepalen hoe hij deze invult. De toepassing van de normen is volledig vrijwillig. 

Voordelen van normen

Een belangrijk voordeel van het gebruik van normen is reeds aangegeven: het betreft het aanreiken van een - algemeen aanvaarde - oplossing voor een bepaald gevaargebied, wat de Machinerichtlijn onderstreept. Een ander voordeel van het volgen van de normen ligt in het juridische (bewijs)vermoeden van overeenstemming. Op het moment van het volgen van een norm die geharmoniseerd is, hetgeen betekent dat deze officieel is gekoppeld aan één of meerdere esentiële eisen van de Machinerichtlijn, ontstaat er een vermoeden dat er wordt voldaan aan deze eisen. Ofwel op het moment dat het misgaat, kan hiermee worden aangetoond dat de ontwerper er alles aan gedaan heeft om op dat punt de eisen zo goed mogelijk in te vullen. Een norm geeft:  
Afb. 1. Is het wettelijk verplicht een norm toe te passen,
of mag er ook van worden afgeweken?

- De stand der techniek aan
- En is daarmee een technisch hulpmiddel voor de fabrikant.

Valkuilen van normen
 
Is het gebruik van een norm zo heilig dat het eigen verstand aan de kant gezet kan worden? Nee, zo makkelijk is het nu ook weer niet. Veiligheid is en blijft een punt waarbij de ontwerper altijd zijn ’GAVE’ (gezond agrarisch verstand) moet blijven gebruiken, ook al zijn er honderden normen. De Machinerichtlijn eist dat de ontwerper een risicoanalyse uitvoert (Machinerichtlijn Bijlage I, artikel 1.1) en op basis van deze analyse dient hij of zij de maatregelen te realiseren. Een veel voorkomende fout wordt gemaakt bij het bepalen van het niveau van betrouwbaarheid van een veiligheidsfunctie. Normen geven vaak het minimale niveau waaraan moet worden voldaan, bijvoorbeeld Performance Level c (ISO 13849-1) of de ’oude’ categorie 1 (EN 954-1). Het woord ‘minimaal’ wordt al snel als voldoende gezien en de schakeling wordt gebouwd op basis van dat aangegeven niveau. Maar wanneer nu naar de beoordeling wordt gekeken, komt daar misschien wel minimaal een Performance Level d of categorie 3 uit. De ontwerper zou het niveau moeten kiezen op basis van de beoordeling, maar kiest het niveau uit de norm, waarom, omdat dat in de norm staat?! Hoewel normen flexibeler zijn dan de wet, kunnen ook normen soms achter de stand der techniek aanlopen. Neem de IEC 60204-1, de ’NEN 1010 voor machines’ uit 1997. Hierin stond het volgende: (artikel 11.3.4):
- Indien wordt gekozen voor een noodstop volgens categorie 0, mag deze uitsluitend zijn uitgerust met elektromechanische onderdelen met vaste bedrading. Bovendien mag de werking ervan niet afhankelijk zijn van elektronische logica (apparatuur of programmatuur) of van de overbrenging van opdrachten via een communicatienet of verbinding.

Deze eis gold totdat de volgende versie in 2006 werd geharmoniseerd.  Rond 2000 kwamen de Safety PLC’s in opmars en die waren juist voorzien van elektronica en software, die volgens de ’97 versie niet toe te passen zou zijn. Terwijl (toen al) met een certificaat van een aangemelde instelling kon worden aangetoond dat dit systeem wel degelijk voldeed aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn en dus veilig was. Hier is een degelijk stuk bewijs dat kan worden afgeweken van de norm. Dit voorbeeld toont het belang aan dat de norm vrijwillig is en blijft (en dus de stand der techniek niet tegenhoudt), zodat er vanaf geweken kan worden. 

De roltrap en de EN 115

Wat je je als ontwerper goed moet realiseren is dat de norm zeker geen vrijbrief is om niet meer ansprakelijk te kunnen worden gesteld. Het volgende voorbeeld toont dit aan. In een (kinder)schoenen- en (kinder) kledingzaak in Haarlem gebeurde een ernstig ongeval met een roltrap. Een klein jongetje was bekneld geraakt in het punt waar de bewegende leuning (‘meedraaiende band’ die als leuning fungeert) weer teruggaat in de vloer. De ouders van het jongetje hielden de eigenaar van het winkelbedrijf, als eigenaar van de roltrap, aansprakelijk voor het ongeval. De ouders waren van mening dat de roltrap gebrekkig was. Het winkelbedrijf verweerde zich door te stellen dat de roltrap niet gebrekkig was. Bij nader onderzoek was namelijk het volgende gebleken:
- de fabrikant had bij het ontwerp van de roltrap de EN 115, een specifieke en Europese geharmoniseerde norm voor roltrappen, toegepast
- het winkelbedrijf had een Arbodienst een risicoanalyse laten maken, ook van de roltrap
- er was een keuring op de roltrap uitgevoerd door een notified body (een aangemelde instantie).

Ondanks deze aangevoerde omstandigheden, was het Gerechtshof Amsterdam toch van oordeel dat het winkelbedrijf aansprakelijk was (het winkelbedrijf zal ongetwijfeld deze aansprakelijkheid hebben “doorgezet” naar de fabrikant van de roltrap. Dit noemt men juridisch regres nemen). Een belangrijke punt voor het Hof, was dat de veiligheid van de roltrap moet voldoen aan wat de gebruiker er onder die omstandigheden van mag verwachten. Dit geldt in het bijzonder als er ook kleine kinderen van gebruik maken. Het toetsen door derden en zelfs door een keurende instantie biedt in dat geval geen garantie dat er niets kan gebeuren! Als er toch iets gebeurt, dan is het winkelbedrijf aansprakelijk wanneer dit bij het te verwachten gebruik hoort (het verkeerd gebruik valt er uiteraard buiten). Kortom, het hof oordeelde in deze casus dat men niet aansprakelijk is op het moment dat er niets gebeurt, maar wél als er wel iets gebeurt bij voorzienbaar gebruik. Dat lijkt een beetje een ’Cruijffiaanse’ uitspraak, maar geeft wel gelijk de kern aan. Het is belangrijk om te weten dat rechters de normen (soms ten onrechte) gebruiken als toetsingskader voor de beoordeling van de veiligheid van een machine. Dit leidt soms tot het geval waarin een situatie anders wordt beoordeeld dan wat de ontwerper voor ogen heeft gestaan. Dit moet je onthouden wanneer je van de norm afwijkt. Je hebt sterke argumenten en – objectief – toetsingsmateriaal nodig, zoals de bewijzen van een notified body om aan te tonen dat het ontwerp deugt en voldoet aan de wet, de Machinerichtlijn.

Moet een norm worden toegepast?

De Machinerichtlijn (artikel 2,lid 1) geeft zelf al het antwoord: ‘een niet-bindende technische specificatie.’ Echter, er wordt in andere documenten zoals de Gids voor toepassing van de Machinerichtlijn (2e editie) wel degelijk naar verwezen (artikel 87):
- Geharmoniseerde normen zijn essentiële instrumenten voor de toepassing van de machinerichtlijn. De toepassing ervan is niet verplicht. Wanneer de referentie-nummers van de geharmoniseerde normen in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd, houdt de toepassing van de specificaties daarvan echter in dat ervan mag worden uitgegaan dat aan de essentiële veiligheid- en gezondheidseisen waarop deze betrekking hebben wordt voldaan.

Afb. 2. Het programmeerbare besturingssysteem van Pilz.

Een norm is dus in de praktijk min of meer essentieel om de eisen van de richtlijn goed ten uitvoer te kunnen brengen. Maar er kan zeker ook vanaf worden geweken als de situatie dat niet toelaat. De ontwerper dient dan wel met juiste redenen en documenten te kunnen aantonen dat zijn oplossing (ook) voldoet aan de richtlijn. Dit is wat betreft documentatie en bewijslast een zware opgave. Er dient wel opgemerkt te worden dat in sommige situaties een norm wel dwingend door de wet wordt voorgeschreven. Een voorbeeld daarvan is het Bouwbesluit. Wanneer de machine tevens deel uitmaakt van de constructie kan het zijn dat normen verplicht worden voorgeschreven vanuit die specifieke wetgeving. Een machine dient immers te voldoen aan de bepalingen van elke EU-richtlijn die erop van toepassing is Daar dient goed onderzoek naar gedaan te worden. 

Conclusie

Bewust afwijken van een norm kan, als het goed en weloverwogen wordt gedaan, een  gerechtvaardigde keuze zijn. Zo kan het volgen van een norm in sommige gevallen niet (volledig) mogelijk zijn, omdat de situatie dat technisch niet toelaat. Dan kan het soms niet anders om af te wijken. Anders gezegd: afwijken kan, maar niet zomaar. Een gedegen (risico)analyse, goed gedocumenteerd in een technisch dossier vormt een juiste (minimum)basis om in bepaalde gevallen af te kunnen wijken. Hoe en wanneer afgeweken kan worden afgeweken, dient van geval tot geval bekeken te worden.

Martijn Drost, Pilz
www.pilz.nl

maandag 8 oktober 2012

Industrial safety technology on railways


As a company that operates internationally as a technology leader, Pilz has many decades of experience in the field of safe automation. The highly sensitive and heavily safety-relevant railway sector can benefit from this experience and from the use of proven industrial automation products.

Profond knowledge of railway-specific standards

Many railway applications have already been implemented internationally using Pilz components and systems:
 • Control of level crossing protection systems
 • Line control and communication tasks
 • Functions in and around the train
New: Particularly robust control system for the railway industry

With the automation system PSS 4000 we have developed a special control system for the railway sector, which meets the high environmental requirements and also the normative conditions stipulated by CENELEC. The automation system PSS 4000 has been specially upgraded technically and is particularly robust to electromagnetc interference, extreme temperatures and mechanical load. Applications up to SIL4 are possible with this control system. 

Benefits for railway technology:
 • Open, independent automation system rather than proprietary special solutions
 • Standardised solutions for hardware and software in accordance with IEC 61131, plus communication in accordance with IEC 61784
 • Standardised, individually adaptable software blocks
 • Fast, simple programming with graphics Program Editor
 • Smooth development process due to integrated security mechanisms in the control system
 • Remote maintenance and rapid diagnostics possible
 • Suitable for autonomous systems as well as applications with connections to signal boxes
 • Insensitive to temperature, robust in terms of EMC and mechanical load
 • Uncomplicated approval due to certified base system in accordance with CENELEC/TÜV
Our solutions for railway technology:

donderdag 13 september 2012

Nieuwe configureerbare besturingssystemen PNOZmulti van Pilz - The next Generation PNOZmulti 2

De apparaten uit de productfamilie PNOZmulti 2 voor veiligheids- en standaardtoepassingen worden ingezet in alle branches.Pilz luidt met de nieuwe basismodule PNOZ m B0 de volgende generatie configureerbare besturingssystemen PNOZmulti in. Nieuw bij de PNOZ m B0 zijn uitbreidingen aan de rechterzijde met I/O-modulen die zowel als in- en als uitgangen kunnen worden gebruikt. Gebruikers profiteren zo van extra flexibiliteit bij de engineering. De basismodule PNOZ m B0 bespaart met een breedte van slechts 45 mm ruimte in de schakelkast en biedt bovendien een geïntegreerd, verlicht display met individuele klantteksten, zodat een snelle inbedrijfstelling en diagnose mogelijk zijn. Het nieuwe besturingssysteem PNOZmulti 2 wordt ingezet voor veiligheids- en standaardtoepassingen in alle branches van de machinebouw.

De basismodule PNOZ m B0 beschikt in totaal over 20 veilige ingangen, waarvan maximaal acht kunnen worden geconfigureerd als standaarduitgangen. Er zijn vier veilige halfgeleideruitgangen en vier veilige testpulsuitgangen beschikbaar, waarvan in totaal vier kunnen worden geconfigureerd als standaarduitgangen. Hierdoor zijn minder apparaatvarianten noodzakelijk, zodat de kosten voor hardware en opslag kunnen worden geminimaliseerd.

De PNOZ m B0 kan worden uitgebreid met maximaal twee I/O-modulen. Deze bieden in totaal 16 ingangen en 8 halfgeleideruitgangen. Het nieuwe configureerbare besturingssysteem is geschikt voor toepassingen tot en met SIL CL 3 en PL e.

Net als bij alle apparaten van de productfamilie PNOZmulti kunnen ook bij de nieuwe basismodule alle benodigde veiligheidsfuncties met de softwaretool PNOZmulti Configurator op eenvoudige wijze direct op de pc worden samengesteld. Ook de keuze en configuratie van de uitbreidingsmodulen vindt eenvoudig plaats via de PNOZmulti Configurator. Zo kan er tijd worden bespaard en worden engineeringkosten verminderd.

Het in 2002 op de markt geïntroduceerde configureerbare besturingssysteem PNOZmulti is als wereldwijde veiligheidsstandaard inzetbaar voor alle machinetypen, omdat het gebruikers een flexibele en individuele keuze van verdere veiligheidscomponenten biedt. Het configureerbare besturingssysteem is multifunctioneel, vrij configureerbaar en bewaakt veiligheidsfuncties als noodstop, hekken en lichtschermen.

Nieuwe Australische arbeidsveiligheidswetgeving van kracht

Wijzigingen in de Australische veiligheidswetgeving: onze Australische dochtermaatschappij is expert op dit gebiedElk bedrijf dat betrokken is bij het bouwen of assembleren, maar ook het importeren, leveren en gebruiken van machines heeft hiermee te maken.
 
Begin 2012 trad in New South Wales, Queensland, het Northern Territory en de Commonwealth de WHS Act, de nieuwe arbeidsveiligheidswet, in werking. De nieuwe arbeidsveiligheidswetgeving moet de gezamenlijke arbeidsveiligheidwetten van de afzonderlijke staten en territoria vervangen en zal in heel Australië gelden.

Risico's voor de arbeidsveiligheid verwijderen en minimaliseren
De geharmoniseerde arbeidsveiligheidswetgeving biedt een wettelijk kader voor de werkplaatsveiligheid in Australië. Deze moet, voor zover dit qua kosten verantwoord is, de risico's voor de veiligheid op de werkplek elimineren. De arbeidsveiligheidswet bevat concrete plichten voor werkgevers, machineontwerpers, fabrikanten, importeurs & leveranciers, naast de fundamentele technische eisen waarvan in de wettelijke bepalingen wordt gesproken.

Veranderingen in de Australische arbeidsveiligheidswetgeving
Het betreft een van de belangrijkste veranderingen in de Australische wetgeving. De invoering van de nieuwe arbeidsveiligheidsweg heeft zijn weerslag op alle bedrijven die betrokken zijn bij het bouwen, assempleren, importeren, leveren en gebruiken van machines.

Meer eenheid, zekerheid en duidelijkheid in heel Australië
Deze nieuwe wetten moeten meer eenheid, zekerheid en duidelijkheid scheppen in heel Australië, en het daarmee makkelijker maken de plichten van de arbeidsveiligheid op de werkplek te begrijpen. Bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de verschillende staten en territoria, zullen voor het hele land geldende veiligheidsrichtlijnen en -procedures kunnen implementeren.

Onze dochtermaatschappij in Australië is expert op dit gebied
Als wereldwijd opererend bedrijf is Pilz uw partner wanneer u hulp nodig hebt! Aarzel niet contact met ons op te nemen. Wij staan graag tot uw beschikking om uw regionale en wereldwijde activiteiten te ondersteunen.

Meer informatie:
Diensten op veiligheidsgebied: advies, technische vragen en trainingen

Machineveiligheid vanaf het begin aanwezig …

Optimaliseer de algemene efficiëntie van uw machines door een vooruitziende veiligheidsplanning.Hoe u uw beschikbaarheid van installaties, onderhoudstijden en algemene efficiëntie door vooruitziende veiligheidsplanningen optimaliseert.
 
Als veiligheid vanaf het begin een rol speelt bij de planning van installaties, kunnen de beschikbaarheid van installaties, de onderhoudstijden en de algemene efficiëntie hierdoor geoptimaliseerd worden. Voor besturingstechnici ligt de focus op de architectuur van veiligheidsrelevante systemen met een effectieve samensmelting van veiligheid en standaard.

Beginselen van de machineveiligheid

De beginselen van machineveiligheid zijn in de machinerichtlijn 2006/42/EG opgenomen en kunnen als volgt samengevat worden:
 • rekening houden met voorzienbaar misbruik en met veranderde omgevingscondities
 • risico's zoveel mogelijk elimineren of minimaliseren door een passende en veilige constructie van machines
 • toepassing van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ten aanzien van risico's die niet geëlimineerd kunnen worden
 • de gebruikers informeren over de restrisico's die na reeds getroffen maatregelen blijven bestaan
 • aangeven of een speciale scholing nodig is
 • bepalen van de persoonlijke veiligheidsuitrusting
De samensmelting van veiligheids- en standaardautomatisering optimaliseert de beschikbaarheid van installaties, de onderhoudstijden en de algemene efficiëntie. Alleen als veiligheidstechniek vanaf het begin in het planningsproces van installaties wordt opgenomen, is gegarandeerd dat ze aan de richtlijnen voldoen.

Pilz - uw partner voor machineveiligheid

Met diensten van Pilz kiest u voor beproefde praktische methoden als het gaat om het veilig maken van uw machines. Informeer uzelf nu nog meer over wat wij u over het thema veiligheidsconcept te bieden hebben.

Meer informatie:
Veiligheidsconcepten voor machineveiligheid

Liftgoedkeuring voor het veiligheidsrelais PNOZsigma

PNOZ s4 is volgens EN 81-1 goedgekeurd als veiligheidscomponent voor lifttoepassingen.
 
PNOZ s4 is volgens EN 81-1 goedgekeurd als veiligheidscomponent voor lifttoepassingen.Het veiligheidsrelais PNOZsigma is nu ook goedgekeurd als veiligheidscomponent voor lifttoepassingen volgens de liftnorm EN 81-1. Lifttoepassingen moeten over specifieke goedkeuringen beschikken en aan veiligheidsregels voor de constructie en installatie van liften voldoen.

Veiligheid bij het betreden en verlaten van liften

Alle PNOZ s4 spanningsvarianten beschikken nu over de goedkeuring en garanderen zo de veiligheid van personen bij het betreden en verlaten van liften - er ontstaan geen productwijzigingen of beperkingen. De goedkeuring is in de liftsector absoluut noodzakelijk en garandeert dat aan alle veiligheids- en gezondheidseisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG is voldaan.

Toepassingsgebieden van de veiligheidsrelais PNOZsigma met liftgoedkeuring

PNOZ s4 kunnen zowel voor personen- en goederenliften als voor alle soorten hijswerktuigen die onder deze norm vallen gebruikt worden. Het doel van Pilz is om door de uitgebreide goedkeuring de sector Lifttoepassingen verder uit te breiden.

Meer informatie:

Veiligheidsrelais PNOZsigma

Automatiseringssoftware – van de planning tot en met de diagnose

Pilz biedt innovatieve softwareoplossingen voor de automatisering. Kijk voor informatie op onze nieuwe softwarepagina's.
 
Pilz biedt innovatieve softwareoplossingen voor de automatisering.Naast het aanbod van klassieke hardwareproducten biedt Pilz ook software die u bij uw automatiseringsprocessen ondersteunt. Automatiseringssoftware die exact op onze projecten is afgestemd, helpt u bij de planning, programmering, configuratie en inbedrijfstelling van uw automatiseringsprojecten.

Automatiseringssoftware voor alle gebieden van de automatisering

Dankzij de intuïtieve bediening en gebruiksvriendelijke diagnose van de software kunt u effectiever werken en wordt een hoge beschikbaarheid van uw installaties bereikt. Kijk voor meer informatie op onze nieuwe online pagina's:
 • Systeem- en toolsoftware:Pilz stelt praktische tools ter beschikking, die u in het complete engineeringproces van de planning tot en met de diagnose ondersteunen bij het ontwerpen en programmeren.
 • Toepassingssoftware:met deze tools kunt u eenvoudig programma's maken. Functiebouwstenen maken een hoge mate van standaardisatie en herbruikbaarheid mogelijk en vergemakkelijken uw werk.
 • Productonafhankelijke tools:onze productonafhankelijke tools ondersteunen u visueel en met toepassingsvoorbeelden bij interactieve projecten. Ze kunnen onafhankelijk van Pilz-hardware gebruikt worden.
De Pilz-softwareoplossingen zijn op uw machinesituatie afgestemd en bieden de perfecte ondersteuning bij de veilige automatisering van uw installaties en machines.

Meer informatie vindt u op onze nieuwe softwarepagina's

Informatie over onze softwaretools zoals de nieuwste versie en de belangrijkste software FAQ's vindt u onder Software Knowledge: http://software.pilz.com

Automatiseringssysteem PSS 4000 FAST


De nieuwe "Fast Control Unit" in PSS 4000 is de eerste compacte I/O-module die een hoogperformante, veilige logische functie bevat.

Fast Control Unit - flexibel en snelDe nieuwe module in het automatiseringssysteem PSS 4000 beschikt over twaalf ingangen en vier uitgangen en zorgt voor het veilig doorschakelen van lokale veilige ingangen naar de uitgangen met minimaal tijdverlies (400 µs). Bovendien is het inlezen van extra korte en tijdkritische signalen mogelijk (impulsduur 650 µs).

Flexibel en vrij programmeerbaar - net zo snel als met een vaste bedrading

De functie van de nieuwe module wordt gekenmerkt door een hoge flexibiliteit en tegelijk maximale schakelsnelheid door de volledige toegang tot de I/O-signalen in het besturingsprogramma. Dankzij de lokale logische functie werkt deze module net zo snel als met een vaste bedrading. Bovendien houdt u meer ruimte over in de schakelkast dankzij de uiterst compacte uitvoering.

De Fast Control Unit in de praktijk

De module kan in het bijzonder worden ingezet bij snelle schakelingen of snelle ingangssignalen die b.v. voorkomen in de toepassingen van de omvormtechniek of bij andere snellopende processen, b.v. bij kabelbanen.

Meer informatie:
Automatiseringssysteem PSS 4000

Nieuwe beschermingsgraad voor opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen

Pilz-lichtschermen kunnen vanaf nu bij hoge eisen aan hygiëne worden toegepast.
 
Pilz-lichtschermen met beschermingsgraad IP67 en IP69KVanaf nu zijn Pilz-veiligheidsbehuizingen met beschermingsgraad IP67 en IP69K verkrijgbaar voor lichtschermen in alle lengten: de nieuwe veiligheidsbehuizingen voor lichtschermen PSENopt zijn bij uitstek geschikt wanneer personen actief in het productieproces ingrijpen en behalve de veiligheid van de bediener ook hoge eisen aan hygiëne noodzakelijk zijn. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruik op bijv. het gebied van Food & Beverage.  

Ook bestand tegen extreme omstandigheden
Veiligheidsbehuizingen voor lichtschermen zijn de juiste keuze wanneer uw machine onder hoge druk of met speciale middelen moet worden gereinigd – zij het in de chemische industrie, de levensmiddelen- of farmaceutische industrie. Lichtschermen met veiligheidsbehuizingen van Pilz kunnen worden toegepast in zowel omgevingen met condensatie of vochtigheid als bij hoge temperaturen . Vanwege de hoge chemische bestendigheid van het buitenmateriaal en de aansluitkabels overtuigen ze door een lange levensduur.

Uw voordelen met veiligheidsbehuizingen voor lichtschermen PSENopt:
 • beschermingsgraad IP 67, IP 69K: geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, bij hoge eisen aan hygiëne alsmede voor hogedrukreiniging
 • hoge chemische bestendigheid van buitenmateriaal en aansluitkabels
 • snelle montage en positionering met draaibare montagehoeken
Verhoog nu de efficiency en beschikbaarheid van uw installaties en verbeter tegelijk de ergonomie van afzonderlijke werkplekken met lichtgordijnen en lichtschermen!

Meer informatie:

veiligheidsbehuizingen met beschermingsgraad IP67 en IP69K voor lichtschermen

Opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen PSENopt