maandag 3 december 2012

Pilz komt met vernieuwd cursusprogramma

Pilz Nederland komt met een vernieuwd opleidingsprogramma voor 2013. Naast de vertrouwde Pilz opleidingen, zijn er 3 nieuwe trainingen toegevoegd aan de Pilz Academy. Zo kan Pilz, met haar expertise op het gebied van veiligheid, haar klanten nog beter van dienst zijn.

Pilz is al jaren het opleidingsinstituut voor machineveiligheid. De praktijkgerichte opleidingen worden verzorgd door ervaren safety consultants van Pilz. In de dagelijkse praktijk voeren zij risicobeoordelingen uit, ontwerpen veiligheidsmaatregelen, stellen veiligheidsconcepten op en begeleiden CE-markeringstrajecten bij zowel machinebouwers als eindgebruikers. Hierdoor is er in de trainingen veel aandacht voor oefeningen, casussen en praktijksituaties zodat de cursist de opgedane kennis en ervaring direct kan toepassen in zijn eigen werksituatie.

Nieuwe cursussen
Een nieuwe opleiding in de Pilz Academy is de learnshop ‘ bewust afwijken van normen’. Hierin leert men, aan de hand van een casus uit de praktijk, om te gaan met situaties waarin bewust moet worden afgeweken van de normen rondom machineveiligheid. Daarnaast heeft Pilz de Safety PLC (PSS 4000) training toegevoegd aan het opleidingsprogramma. Deze training bestaat uit een aantal afzonderlijke modules waarbij zowel het software pakket PAS4000, als de benodigde PSS 4000 hardware aan bod komen. De Robot Safety Training is een Engelstalige cursus die dit jaar voor het eerst wordt aangeboden. Het naslagwerk bij deze training is Engelstalig, maar de cursus wordt gewoon in het Nederlands gegeven. In deze training komen alle aspecten rondom robotveiligheid aan bod.

Masterclass Machineveiligheid
Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de Masterclass Machineveiligheid weer onderdeel van het opleidingsprogramma. Deze opleiding is al tijden een belangrijke en toonaangevende opleiding binnen de Pilz Academy. De Masterclass bestaat uit 4 trainingen verspreid over 4 dagen. Nieuw dit jaar is dat de training niet meer in 4 aaneengesloten dagen gevolgd hoeft te worden, maar dat de training kan worden verspreid over meerdere dagen. Zo volgt men bijvoorbeeld de ene week deel 1 en 2 van de Masterclass en kunnen deel 3 en 4 worden doorgeschoven naar de week erna.

De rode draad bij de Pilz trainingen is altijd The Circle of Safety. Deze rode draad volgt het traject van de levenscyclus van de machine (van ‘cradle to grave’). Hierbij komen de aspecten aan bod die doorlopen moeten worden om een veilige machine te verkrijgen. Deze aspecten worden zowel ondersteund door het CE-markeringstraject (basis Machinerichtlijn) en het beveiligen van een machine op basis van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (Arbowet).
Natuurlijk kunnen de trainingen ook dit jaar weer voor klanten op maat worden gemaakt en kan Pilz de cursussen, indien gewenst, op locatie verzorgen.  

Voor de actuele data, het complete cursusaanbod, prijzen of inschrijven? Kijk op opleidingen.pilz.nl