dinsdag 1 september 2009

Een veilige industriële omgeving scheppen. Mensen boven alles


De automatisering heeft ervoor gezorgd dat we vandaag de dag over betere werkomstandigheden beschikken dan vroeger. Aan de andere kant eist de maatschappij dat er steeds efficiënter gewerkt wordt. Dit betekent ook een hoger werktempo met daarbij vaak een groter potentieel gevaar. Daardoor wordt het begrip “veilige werkplaats” steeds belangrijker, hetgeen de sociale eisen en wettelijke regelingen ondersteund. Hoe is dit nu te waarborgen. Nijpels Meubelen en Pilz Nederland geven u een voorbeeld.

“Tegenwoordig erkennen alle bedrijfstakken met verantwoordelijkheidsgevoel dat zij voor hun medewerkers een zorgplicht hebben. Niet alleen is het nemen van alle mogelijke maatregelen ter voorkoming van ongevallen op de werkplek een morele verplichting, ook is dit financieel bijzonder rendabel. Ongevallen kosten geld, niet alleen als gevolg van het verlies aan arbeidsdagen, letselschadevergoeding en hogere verzekeringspremies, maar ook door andere, moeilijker in kaart te brengen kosten, en dan spreken we nog niet over het menselijke leed. Daarom is het scheppen van een veilige werkomgeving in alle opzichten een verstandige investering”. Aan het woord is Ing. Chris Vonk, productieleider bij dit in Bergen op Zoom gevestigde meubelbedrijf.

Sterk geautomatiseerd
Nijpels Meubelen heeft zich tot doel gesteld een vooraanstaande rol te spelen in de Europese markt van ‘meeneemmeubelen’. De afnemers zijn vooral doe-het-zelf-winkels, postorderbedrijven en andere retailers. Een dergelijke doelstelling betekent dat grote hoeveelheden product verwerkt worden. Dagelijks wordt hier tot 150 ton spaan omgezet in diverse meubelstukken. Om aan dit productieritme te blijven voldoen neemt het aantal handmatige bewerkingen af en de doorgedreven automatisering voorkomt tevens mogelijke fouten en zorgt dat de productie per werknemer gedurig toeneemt. De doorlooptijden zijn minimaal doordat zoveel bewerkingen in één straat zijn geïntegreerd. Sommige computergestuurde productiestraten kennen omsteltijden in de orde van dertig seconden.
“De tijd die we nog hebben om flexibel in te spelen op de wensen van onze klanten – het ontwikkelen van een bijzonder model voor een bepaalde klant behoort tot onze service – is dan ook heel kort. In het internationale concurrentieveld is dat essentieel”, aldus Chris Vonk.

“Om onze doelstellingen te behalen is het bedrijf sterk geautomatiseerd en werken verschillende productielijnen met robots. Momenteel zijn er reeds zes robots geïnstalleerd. De laatste twee geïnstalleerde Fanuc robots, een 4- en 6-assige robot, zijn werkzaam in de Hymmen Hollowcore lijn, waar lichtgewicht panelen worden gemonteerd. Om dit productieproces veilig voor onze medewerkers te laten verlopen, hadden wij dus nood aan een betrouwbaar veiligheidssysteem. Hierin is de keuze voor een leverancier van veiligheidssystemen een belangrijke. Hier kwam dus Pilz in beeld.

In onze ogen is deze veiligheidsspecialist een belangrijke leverancier van veiligheidssystemen op het werk. Daarnaast kan het bedrijf bogen op een jarenlange ervaring in een nauwe samenwerking met ’s werelds grootste machinefabrikanten en overheidsinstellingen die vandaag de dag de internationale veiligheidsnormen vaststellen. Deze ervaring wordt belichaamd in één van de meest uitgebreide scala’s aan veiligheidsproducten in de branche. Alle zijn onderling bijzonder goed op elkaar afgestemd, waardoor men kan kiezen voor uiterst hoogwaardige totaaloplossingen op het gebied van veiligheid op het werk. Dat was voor ons niet alleen een garantie voor een maximale productiviteit en rendement van onze productlocatie, maar ook voor meer tevreden en beter gemotiveerd personeel dat erop vertrouwt dat de werkgever veiligheid op het werk boven alles stelt”.

De belangrijkste uitdaging van dit door Pilz gerealiseerd project was de communicatie tussen de PNOZ Multi (The Original) en de besturing van de robot. Bij de werking van de installatie is rekening gehouden met zowel de wensen van de operators als de mogelijkheden van de besturingen. Dit natuurlijk met inachtname van de Machine Richtlijn. De nadruk bij het softwaredesign lag vooral op de wensen van de operators voor het krijgen van een bedieningsvriendelijke machine. De installatie is in bedrijf genomen door een samenwerking van het personeel van Nijpels Meubelen, van de robotleverancier en van Pilz.

Machinebeveiliging
Machinebeveiliging wordt steeds belangrijker omdat steeds meer machines automatisch werken en het bedienend of ander personeel tegen mogelijke gevaren moeten worden beschermd. Elke machine levert gedurende zijn levenscyclus bepaalde gevaren op, die een risico vormen voor de personen die ermee werken. In eerste instantie dient het bestaande risico te worden gereduceerd door middel van niet-besturingstechnische, constructieve maatregelen zoals het plaatsen van een vaste afscherming voor de gevaarlijke, bewegende delen. Echter een vaste afscherming kan alleen worden toegepast indien de bediener tijdens de gewone werking niet in de gevaarlijke zone hoeft te zijn. Indien toegang tijdens de gewone werking van de machine voor, bijvoorbeeld de in- en uitvoer van het product noodzakelijk is, dan dient gebruik te worden gemaakt van een blokkeerscherm, tweehandenbediening of een veiligheidslichtscherm. Deze besturingstechnische veiligheidsmaatregelen moeten zorgen voor een onderbreking van de voedingspanning naar de gevaarlijke aandrijvende delen bij het betreden van de gevaarlijke zone.

Chris Vonk: “De door ons in gebruik genomen Pilz PNOZmulti (The Original) wordt in deze applicatie gebruikt als veiligheidsbesturing voor het transport van de platen en de robot. De aanwezige noodstopdrukkers worden bewaakt door de Multi, evenals de toegangsdeuren – Pilz PSENmag, contactloze magnetische veiligheidsschakelaars – in het hekwerk. Opening van een van de deuren of het bedienen van een noodstopdrukker leiden tot het uitschakelen van de voedingsspanning naar de installatie. Hierdoor wordt een veilige toestand van de installatie gegarandeerd en wordt voorkomen dat een persoon toegang krijgt tot de bewegende delen”.
Naast enkele deuren zijn in het hekwerk ook openingen voorzien voor de toevoer van onderplaten en de afvoer van panelen door een heftruck. Beide posities bevinden zich binnen het bewegingsvlak van de robot en vormen hierdoor een risicovolle positie en moeten dus beveiligd worden.

Chris Vonk: “De aanvoerpositie van de onderplaten is afgeschermd door middel van een vergrendeld hekwerk. Het hekwerk wordt beveiligd door een Pilz PSENslock – elektrisch bekrachtigde magneetvergrendeling. Op het moment dat een stapel onderplaten aangevoerd moet worden, krijgt de robot via een drukknop een signaal, waarop deze naar een positie buiten de aanvoerpositie beweegt. Zodra de robot daar is aangekomen, wordt de voeding uitgeschakeld waardoor het niet meer mogelijk is dat de robot zich naar de aanvoerpositie beweegt. Hierop wordt de deur ontgrendeld en kan deze worden geopend. De voeding naar de robot wordt pas weer ingeschakeld als de deur gesloten en vergrendeld is. Ik kan gerust stellen dat wij, sedert de installatie van dit veiligheidssysteem in de Hymmen Hollowcore lijn, tot op heden ongeval vrij werken.”.

De afneempositie van de panelen wordt bewaakt door twee lichtschermen (Pilz PSENopt lichtscherm), waarvan de buitenste tijdens normaal productiebedrijf actief is. Hierdoor kan de robot de onderplaten stapelen. Wanneer de gewenste stapelhoogte is bereikt, kan deze worden afgenomen door een heftruck. Deze onderbreekt het lichtscherm, waarop het binnenste lichtscherm actief wordt en de robot een signaal hiervan ontvangt. De robot zal nu geen platen meer naar de afvoerpositie brengen. Wordt dit binnenste lichtscherm onderbroken (tijdens afname), dan wordt direct alle beweging gestopt.
Met de PSENopt is de muting functie - geheel of gedeeltelijk – direct geïntegreerd. Bewaking van de mutinglampen, in overeenstemming met de EPSE standaard 61496-1/-2, is reeds aanwezig. Sommige versies van de PSENopt hebben een directe aansluiting voor het veilige, open veldbussysteem SafetyBUS. De voordelen zijn hoge functionaliteit en een snelle en eenvoudige installatie.

Veiligheid voor alles
De veiligheidsfuncties, zoals noodstop, tweehandenbediening, hekbewaking, enz., dienen op grond van de Europese norm NEN-EN 60204-1 te zijn uitgerust met elektromechanische onderdelen met vaste bedrading. Bovendien mag de werking van de veiligheidsfunctie niet afhankelijk zijn van elektronische logica (apparatuur of programmatuur). Het gebruik van een standaard PLC-besturing, een industriële computer met remote I/O’s, of een ander type controller met I/O’s voor de verwerking en uitvoering van besturingstechnische veiligheidsfuncties (noodstop, hekbewaking, enz.) is dus verboden. Dit brengt met zich mee dat een veiligheidscircuit met externe veiligheidscomponenten dient te worden opgebouwd.
Er is momenteel een omvangrijk spectrum aan oplossingen voor veiligheidsfuncties in de automatiseringstechniek verkrijgbaar. Veiligheidsrelais worden in steeds kleinere uitvoeringen gerealiseerd en zijn voor vele toepassingen geschikt. Bovendien kan bij hoge complexiteit of een veelheid aan veiligheidsfuncties op dit moment een programmeerbare veiligheidsbesturing PSS worden ingezet. Voor ruimtelijk verspreide of modulair opgebouwde installaties is een SafetyBUS p (veiligheids-) veldbussysteem goed toepasbaar, waarbij als master een van de diverse modellen programmeerbare veiligheidsbesturing, kan worden toegepast.
Deze systemen bieden een economische en tegelijkertijd op de toekomst gerichte oplossing en zorgen er met de bijbehorende informatievoorziening voor dat de absolute veiligheid voor mens en machine gewaarborgd is.

Pilz onderzoekt mogelijkheden veiligheidsgerelateerde data over IP gebaseerd netwerk

Pilz Nederland heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het communiceren van veiligheidgerelateerde data over een IP gebaseerd netwerk. Het uitgangspunt van dit onderzoek was het bepalen van de noodzakelijke betrouwbaarheid van de verbinding en de maximaal haalbare veiligheidsniveau.

Het nieuwe veiligheidscommunicatieprotocol SafetyNET p is TUV gekeurd en toe te passen in applicaties t/m SIL 3.
Dit IP gebaseerde protocol opent vele mogelijkheden voor het op afstand bedienen van beweegbare bruggen, sluizen en tunnels. Het is gezamenlijk toe te passen in combinatie met andere netwerkprotocollen en maakt het mogelijk om een verbinding toe te passen voor veiligheid, video en VoIP.

Om een betrouwbare verbinding te realiseren (betrouwbaar -> beschikbaar) is het noodzakelijk een separate VLAN te configureren voor het SafetyNET protocol, hiermee wordt voorkomen dat de noodzakelijke bandbreedte wordt gebruikt door de video of VoIP datatransport.

Voor het onderzoek is getest of de SafetyNET p verbinding toe te passen is in een kantooromgeving in combinatie met verschillende andere netwerkverbindingen en streaming video. Deze test is zonder problemen verlopen, waarmee is aangetoond dat de combinatie van video en SafetyNET p mogelijk is op hetzelfde netwerk.

Ook is getest of via een VPN verbinding dezelfde communicatie op te bouwen is. Hieruit bleek dat met de huidige (prototype) van de hardware de veiligheidstechnische communicatie niet te realiseren is; vanwege de bandbreedte van de VPN tunnel en de in de prototype van de hardware vast ingestelde time-out van 10ms. Door deze time-out kon alleen de niet-veiligheid gerelateerde data worden overgedragen. Het SafetyNET p protocol is voorzien van een instelbare time-out, deze functionaliteit zal in de nabije toekomst ook worden ondersteund door de PAS configuratiesoftware.

De bevindingen:
Het SafetyNET p protocol van Pilz is uitstekend geschikt voor het communiceren van veiligheid en besturingsgerelateerde data over een IP netwerk, zelfs als deze wordt gecombineerd met andere netwerk protocollen. Uiteraard moet het netwerk goed worden opgebouwd om beschikbaarheid van het object te kunnen garanderen.

Verplaatsbare bovenleiding van spoor in werkplaats Nedtrain

In Watergraafsmeer heeft Nedtrain in 2008 een nieuwe werkplaats geopend. In deze werkplaats kunnen onafhankelijk van elkaar op vier verschillende sporen treinstellen worden onderhouden.

Omdat onderhoudsmensen vrij moeten kunnen bewegen op de bovenkant van de treinstellen en om optimaal van de capaciteit van de werkplaats gebruik te kunnen maken is de bovenleiding van spoor 4 beweegbaar gemaakt in horizontale richting. Door specifiek spoor 4 te voorzien van een beweegbare bovenleiding kunnen verschillende type treinstellen op spoor 4 worden onderhouden met maximale bewegingsvrijheid van de onderhoudsmensen.

Vanuit de aannemer Strukton Railinfra is Groneman Aandrijftechniek in Hengelo benaderd met de vraag of Groneman een aandrijfconcept kon aanbieden wat voldoet aan genoemde specificaties. Met de jarenlange expertise van Groneman is een aandrijfsysteem ontwikkeld met spindels die door servomotoren worden aangestuurd. Bij de opzet van het aandrijfsysteem is niet alleen gekeken naar bovenstaande specificaties, maar is ook meegenomen dat het systeem moet voldoen aan de eisen m.b.t. machineveiligheid.

Om de trekkracht in de bovenleiding op te vangen, zijn aan het begin en aan het eind van bovenleiding in de hal loopwagens geplaatst waaraan de bovenleiding is gemonteerd. Deze loopwagens worden ieder aangestuurd door een tweetal spindels. De andere spindels zijn met tussen afstanden van 30 meter gemonteerd aan de dakconstructie van de hal in Watergraafsmeer.Schaatsen zorgen ervoor dat daar waar de bovenleiding onderbroken moet worden in verband met openen en sluiten van de deur, de trein toch ononderbroken de bovenleiding ziet en dus zonder problemen naar binnen kan rijden. Ook de schaatsbesturingen zijn door Groneman geleverd en zijn uitgevoerd met servo-systemen.

Servoversterker
Iedere spindel wordt aangestuurd met Servosystemen van Pilz, bestaande uit een PMCtendo AC servomotor en een PMCtendo servoversterker. De servoversterker is samengebouwd in een besturingskast die gemonteerd is aan de dakconstructie van de hal in Watergraafsmeer. De besturingskast is gepositioneerd bij de spindel. Op de servoversterker worden de signalen aangesloten van de resolver (ingebouwd in de servomotor) De resolver geeft de positie van de spindel aan. Daarnaast worden een tweetal eindschakelaars aangesloten op de versterker en deze signalen lopen ook naar het centrale veiligheidssysteem. Dit geldt ook voor de noodstop.

Een belangrijk aspect binnen dit aandrijfvraagstuk was de synchroniteit tussen de spindels. De afwijking mag maximaal +/-2 mm. bedragen. Is de afwijking namelijk groter, dan kan door mechanische krachten de bovenleiding breken. Om dit te realiseren is een centrale besturingsunit PMCprimo16+ geplaatst die middels CAN bus communiceert met de diverse servoversterkers in het veld. Hiermee wordt informatie ontvangen en verstuurd van en naar diverse besturingskasten in het veld.Machineveiligheid
Naast een betrouwbaar systeem moet het systeem ook voldoen aan de eisen met betrekking tot machineveiligheid. Vanuit de verplichte risico inventarisatie bleek dat voldaan moest aan risicocategorie 2 volgens de geharmoniseerde norm EN 954-1.

Om dit te realiseren, is iedere spindel voorzien van standmeldingen in de vorm van eindschakelaars. Deze standmeldingen worden geactiveerd als de spindel verder loopt dan gewenst is. Daarnaast is de centrale motion kast voorzien van noodstopdrukkers. Alle signalen in de vorm van standmeldingen en positiemeldingen worden verzameld in de centrale besturingskast en worden aangesloten op een programmeerbaar veiligheids plc PNOZmulti. Vanuit de veilige ingangscircuits worden de aandrijf systemen vrijgegeven of veilig gestopt. Vanuit de centrale besturingskast kan de gehele bovenleiding worden verschoven, dit door een druk op de knop. De motion controller van Pilz in samenspraak met het veiligheidssysteem van Pilz waarborgt een betrouwbaar en veilige werking van het systeem.

Draaibare schaatsen
De bovenleiding moet onderbroken kunnen worden en dit geldt voor alle vier de sporen. De bovenleiding moet halverwege onderbroken kunnen worden en daarnaast moet de bovenleiding onderbroken kunnen worden bij een 8 tal toegangsdeuren.

Hiervoor is door Groneman aandrijftechniek het draaibare schaatsprincipe toegepast. Bij een deur waar een trein de hal binnen rijdt wordt de bovenleiding tijdelijk gesloten en weer geopend door een draaibare schaats. Deze schaats is een draaibaar opgesteld stuk bovenleiding. Als de schaats gesloten is wordt voor een naadloze overgang gezorgd van de bovenleiding buiten de hal naar de bovenleiding binnen in de hal.

De aandrijving van deze schaats bestaat uit een Pilz PMCtendo AC servomotor met tandwielkast.

De aansturing van de servomotor wordt uitgevoerd door een PMCtendo servoversterker die vanuit de aansturing van de toegangsdeur en vanuit een veiligheidssysteem wordt aangestuurd. Voor de juiste aansturing van de schaats was veiligheid een belangrijk issue. Belangrijke signalen hierbij waren de signalen afkomstig van de deurbesturing, in de vorm van deur open, dicht of deur wordt nu opgestuurd. Voor de veiligheid is per deur schaatscombinatie een PNOZmulti ingezet.Realisatie van beweegbare bovenleiding
De taak die Groneman had in de engineering fase was het dimensioneren van de aandrijvingen, het samen met de klant vastleggen van de interface met de buitenwereld en het opmaken van een Rie van de totale installatie.

Tijdens de montagefase was het de taak van Groneman toe te zien op correcte montage en correcte bekabeling van alle componenten middels controles en het uitlijnen van de standmelders etc. Tijdens de inbedrijfname fase kwam het erop aan om alle aandrijvingen naar behoren te laten draaien en te laten communiceren met de buitenwereld. De veiligheids PLC’s zijn door Pilz geprogrammeerd en samen met Groneman in bedrijf genomen.

Workshop werken met ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL)

Doel

De nieuwe Machinrichtlijn brengt met zich mee dat er gewerkt gaat worden met de nieuwe normen NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 62061. Deze geven eisen voor het ontwerpen en de integratie van veiligheidssystemen als onderdeel van de machinebesturing. De normen beschrijven een methodiek waarmee de ontwerper door middel van de structuur en betrouwbaarheid van componenten, een betrouwbaar veiligheidssysteem kan realiseren.

Door de ontwikkelingen op veiligheidsgebied rondom de software en elektronica zal de huidige EN 954-1 vervangen worden. Hierdoor is de benadering op basis van het systeemgedrag onvoldoende. De nieuwe normen stellen naast het systeemgedrag van een veiligheidsfunctie, ook eisen aan de betrouwbaarheid van de componenten. Daarnaast worden eisen gesteld aan het ontwerpen en structureren van veiligheidssoftware.

Dag 1: Basisdag (theorie)
De cursist leert tijdens de basisdag de theorie die ten grondslag ligt aan het ontwerpen en valideren (doorrekenen) van veiligheidssystemen in de machinebouw. De verschillen tussen beide methodieken worden uitgelegd waardoor de cursist een gefundeerde keuze kan maken.

Dag 1 Inhoud basisdag (theorie)

 • Inleiding in elektrische veiligheid en besturingstechnische veiligheidscircuits
 • Normen EN 954-1, ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL)
 • Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits
 • Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidscircuits /systemen
 • Functionele veiligheid
 • PL (Performance Level)
 • SIL (Safety Integrity Level)
 • Verschillen en overeenkomsten tussen SIL en PL
Dag 2 en Dag 3 Inhoud vervolgdag (praktijk)
Na de theoriedag kunt u een verdiepende workshop volgen. Keuze uit PL (Performance Level) of SIL (Safety Integrity Level) workshop.

Hier wordt een praktische oefening aan de hand van een casus uitgewerkt. De oefening bestaat uit het uitvoeren van een risicobeoordeling en het bepalen van het benodigde Safety Integrity Level of Performance Level. Vervolgens wordt een veiligheidscircuit ontworpen en doorgerekend met behulp van het softwaretool PAScal. Door de praktische invulling van deze dag leert u hoe u de opgedane theoretische kennis vanuit de basisdag kunt toepassen in het ontwerpen van een circuit en de validering met PAScal. In de cursus is één licentie voor PAScal inbegrepen.

Doelgroep

 • Ontwerpers en hardware engineers
 • Service technici
 • Technisch adviseurs en -inspecteurs
Vereiste basiskennis
Wij bevelen elke deelnemer aan om aan te vangen met de basisdag theorie (SIL/PL), omdat hier de kennis wordt overgedragen die steeds van toepassing is en terugkomt in de praktijkdagen.

Data:

Week  50 Theoriedag dinsdag 8 december
Praktijkdag PL woensdag 9 december
Praktijkdag SIL donderdag 10 december

De theoriedag in combinatie met de praktijk workshop kan ook op uw locatie worden verzorgd.

Tijdsduur
Alle dagen zijn van 09.00 - 16.00 uur.

Tarief
Dag 1 persoon 2 personen > 3 personen
Basisdag (theorie) (1) € 375,-  € 375,- Op aanvraag
Praktijk PL (2) € 475,- € 425,- € 375,-
Praktijk SIL (3) € 475,- € 425,- € 375,-
Basisdag + Praktijk PL (1+2) € 800.- € 750,-   € 700,-
Basisdag + praktijk SIL (1+3) € 800,- € 750,-  € 700,-

De tarieven zijn gebaseerd op locatie in ons opleidingscentrum Vianen. Bij de combinatiedagen is één licentie PAScal t.w.v. € 300,- inbegrepen.
De theoriedag in combinatie met één praktijk workshop kan ook op uw locatie worden verzorgd. Het tarief is
€ 1.575,- Hier is ook één licentie voor PAScal inbegrepen.
Aanbeveling
Het is aan te bevelen om tijdens de praktijkdag een eigen laptop mee te nemen.

Cursus Machineveiligheid in de Voedingsmiddelenindustrie

Fabrikanten en eindgebruikers in de voedingsmiddelenindustrie hebben te maken met een doolhof van regels en eisen waaraan zij geacht worden te voldoen. Niet alleen de eisen op het gebied van voedselveiligheid zijn hoog maar ook de eisen die worden gesteld aan de veiligheid voor de operator aan de machine tellen zwaar. De vele regels maken het vinden van oplossingen lastig. Daar komt nog bij dat de diverse regelgeving (voedselveiligheid en machineveiligheid) soms tot tegenstrijdige oplossingen leidt. Dit vergt een grote inspanning om tot een werkbaar en veilig resultaat te komen.

Deze cursus is erop gericht om dit spanningsveld tussen voedselveiligheid en machineveiligheid te doorbreken en aan te geven hoe met deze moeilijke situatie omgegaan kan worden. Pilz heeft door haar ervaring binnen de voedingsmiddelenbranche praktische kennis opgedaan om een vertaalslag te kunnen maken van theorie naar praktijk. Hierbij zullen in de training specifieke normen die hiervoor toegepast kunnen worden, worden uitgelicht. Het zwaartepunt ligt hierbij op het oplossen van machineveiligheidsvraagstukken, niet op de hygiëne-eisen. Deze cursus biedt de cursist inzicht in de mogelijkheden die er zijn om een veilige installatie (machine) te verkrijgen die aan beide eisen voldoet.

Inhoud:

 • Voedselveiligheid versus Machineveiligheid
 • Open-Aanpak versus Gesloten-Aanpak
 • De problematiek rondom machines voor levensmiddelen
 • Machinerichtlijn 06/42/EG en haar specifieke eisen aan machines voor levensmiddelen
 • Gebruik van C-normen in de voedingsmiddelenindustrie, zoals verpakkingsmachines (EN 415 reeks), kantelaars (EN 13288), liften (EN 13288), transportsystemen (EN 619, EN 620), snijmachines;
 • C-normen voor de basisveiligheid zoals de prEN 1672-1 (machineveiligheid), EN 1672-2 (hygiëne-eisen)
Doelgroep:
 • Constructeurs van machines en installaties (E en W)
 • Projectleiders
 • Beheerders van een machinepark
Kosten:
€ 450,-

Data:
Vrijdag 9 oktober
Vrijdag 27 november

Voorkennis:
Wij bevelen elke deelnemer aan om aan te vangen met de basisdag van het cursusprogramma, omdat hier de kennis wordt overgedragen die steeds van toepassing is en terugkomt in de andere cursussen.

Inschrijven kan via: online:  http//opleidingen.pilz.nl, info@pilz.nl, www.pilz.nl of bel met een van onze medewerkers 0347-320477. 

Veiligheidsniveaus eenvoudig bepalen? Download nu de Gratis Pascal tool!

We hebben een softwaretool ontwikkeld die ervoor zorgt dat de bepaling van het veiligheidsniveau van machines en installaties voor u slechts kinderspel is. Met de Safety Calculator heeft u een instrument in handen dat de systematische werkwijze met inachtname van de nieuwe normen aanzienlijk vergemakkelijkt, zonder dat u de mathematiek die aan die normen ten grondslag ligt hoeft te bestuderen.

Veiligheidsniveaus van veiligheidsfuncties eenvoudig bepalen
De Safety Calculator PAScal berekent het bereikbare PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) van veiligheidsfuncties in machines en installaties, afhankelijk van de gebruikte componenten. Het resultaat wordt getoetst aan het vereiste PL conform EN ISO 13849-1 resp. SIL conform EN/IEC 62061 en de eventueel vereiste handelwijze wordt aangegeven. Door de grafische weergave van de resultaten ziet de gebruiker op eenvoudige wijze op welke plaatsen en met welke componenten het vereiste veiligheidsniveau wordt bereikt.

[ download pascal tool gratis ]

Het nieuwe Machinehandboek –Hoofdstuk 5

Hierbij het volgende deel van het nieuwe Machinehandboek van Pilz. Vanaf nu kunt u in iedere nieuwsbrief services een hoofdstuk lezen (Duitstalig). Een totale download (PDF) zal beschikbaar worden gesteld als alle 7 hoofdstukken gepubliceerd zijn (eind 2009).

Pilz heeft door wereldwijde contacten met normalisatie instanties uitgebreide kennis opgebouwd om dit Machinehandboek te schrijven. Daarnaast hebben wij diverse professoren en leraren van Duitse Universiteiten gevraagd een bijdrage aan dit handboek te leveren.

Het doel van dit hoofdstuk is u op een structurele wijze een overzicht te geven in de besturingstechniek van Pilz en de nieuwe normen onder de nieuwe Machinerichtlijn, die aan het einde van het jaar van kracht wordt. Het is slechts een kapstok voor de juiste aanpak. De verdieping hiervan vindt u in ons cursusaanbod of in onze nieuwe workshop SIL en PL. We zijn bewust niet op de details ingegaan, omdat de techniek snel verandert, zodat wij u tijdens onze cursussen de meest actuele informatie kunnen presenteren.

Wilt u gedetailleerde informatie dan raden wij u aan om een cursus of workshop te volgen. In de opleidingen Expert Machineveiligheid (4 dagen), Ontwerp veiligheidscircuits volgens EN-ISO 13849-1 (PL) , Ontwerp veiligheidscircuits volgens EN-IEC 62061 (SIL) en in de nieuwe workshop "werken met SIL / PL" wordt de nieuwe Machinerichtlijn en de bijbehorende belangrijkste normen uitgebreid besproken. Voor informatie of inschrijving kunt u kijken op opleidingen.pilz.nl.

-    [Hoofdstuk 5 Duitstalig PDF Handboek]

Resultaten online marktonderzoek

Geachte relatie,


Inmiddels hebben wij met het marktonderzoeksbureau Integron ons klanttevredenheids- / imago -onderzoek afgerond.

Van maart tot en met midden mei hebben 177 klanten en 126 prospects de online enquête ingevuld. Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun medewerking.

Onze klanten beoordelen Pilz met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Onze prospects verwachten dat wij het iets beter doen en geven een cijfer van 7,9. Wij zijn blij dat u tevreden over Pilz bent.

Wij hebben ook geconstateerd dat er een aantal processen voor verbetering vatbaar zijn. Daar gaan wij – Pilz als organisatie - de komende tijd hard aan werken.

Inmiddels hebben wij diverse werkgroepen in de organisatie samengesteld die zorg gaan dragen voor verbeteracties waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt. Wij verwachten dat u daar begin 2010 de eerste resultaten van gaat merken.

Nogmaals bedankt voor de medewerking,

Met hartelijke groet,


Jan Tournois
Directeur Pilz Nederland
Diane van Putten
Manager Marketing & Communicatie

De hydraulische pers als voorloper in machineveiligheid

Sinds jaar en dag staat de hydraulische pers bekend als één van de gevaarlijkste machines. De krachten zijn enorm en een beetje bekneld zitten, behoort niet tot de mogelijkheden. Het is dan ook niet raar dat veiligheid een centrale plek in de besturing in neemt. Met de manier waarop deze bij metaalbewerkingsbedrijf Van Halteren gerealiseerd is, kan menig machinebouwer zijn voordeel doen.

 “De dikstalen geleiderpennen waren tot twee keer toe helemaal krom”, illustreert Willem de Graaf, chef Gereedschap en Perstechniek, de krachten die er bij het persen vrijkomen, terwijl hij de machine toont. “Uiteindelijk bleek de opwaartse kracht van het onderste bed de boosdoener: deze was te klein. Zo zie je maar wat de gevolgen van een verkeerd ingestelde parameter kunnen zijn. Inmiddels is de besturing natuurlijk dusdanig aangepast dat dit niet meer kan gebeuren.”

De Graaf is al meer dan twintig jaar kind aan huis bij de firma van Halteren. Ooit begonnen als gereedschapmaker, is hij inmiddels de baas van de afdeling en bijbehorend machinepark. De afgelopen drie jaar heeft hij zich echter voornamelijk beziggehouden met de productie van loopwielen voor tanks, wat naast het produceren van diverse machine onderdelen, het bouwen van tanksimulatoren en de productie van diverse landsystemen als gevechtskoepels voor het Nederlandse leger, één van de specialiteiten van het bedrijf is.

Nieuw en revisie
“Loopwielen heb je in allerlei soorten en maten”, legt De Graaf uit. “Velen worden er uit plaatstaal, variërend van drie tot twaalf millimeter, geperst. Maar ook draaiwerk komt voor. Dit gebeurt met name wanneer de dikte van het staal niet overal gelijk is. In dat geval laten we smeedstukken binnenkomen. In totaal gaat het om duizenden aantallen per jaar, die in heel Europa geleverd worden. Naast nieuwbouw is het ook mogelijk oude loopwielen weer op te knappen. Dit doen we door ze weer in de juiste vorm en binnen de juiste toleranties te draaien, om op de loopwielen vervolgens middels vlamspuiten een nieuwe laag aan te brengen. Hoewel reparatie altijd de voordeligste optie is, kan dit maar drie keer worden uitgevoerd.”

De hydraulische pers
“In het geval dat een loopwiel geperst wordt, moet eerst het juiste stempel worden gemonteerd”, legt De Graaf de werking van de machine uit. “Deze bepaalt de vorm van het uiteindelijke loopwiel. Vervolgens is het belangrijk te weten welke plaatdikte er gebruikt moet worden en worden de tonnages, zowel de boven- als onderdruk, ingesteld. Deze laatste druk, ook wel kussendruk genoemd, is belangrijk voor de stabiliteit voor de pers en moet in de juiste verhouding tot voorgenoemde parameters staan. Wanneer de plaat vervolgens door een trekring wordt vastgehouden, dan komt de pers langzaam naar beneden en zakt deze over het stempel heen. Dit gebeurt in meerdere stappen, normaliter één tot vier trekken. Dit verschilt echter per type stempel en per plaat. Wanneer het in twee trekken gebeurt, noemen we het kralen. In totaal neemt elke trek 30 tot 35 seconden in beslag en met deze pers doen we dat met 1200 ton. Hiermee kunnen we zowel staal als aluminium tot twaalf millimeter dikte verwerken. Al met al is het proces dus niet zo ingewikkeld. De moeilijkheid zit hem vooral in het goed op elkaar afstemmen van de verschillende parameters.”

Veiligheid
Dennis Brouwer werkt inmiddels zo’n zes jaar bij Pilz. Begonnen in de technical support, heeft hij deze positie inmiddels ingeruild voor een rol als hardware engineer. “Het mag duidelijk zijn dat het grootste gevaar bij een pers hem zit in beknelling”, begint hij zijn uitleg over de nieuwe veilige besturing van de Van Halteren pers. “Daarom zijn er lichtschermen geplaatst, zodat het absoluut onmogelijk is dat de pers naar beneden komt zetten wanneer er iemand een plaat inlegt, er een loopwiel uithaalt, of per ongeluk te dicht in de buurt komt. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen twee veilige toestanden. De eerste is de operationele veilige toestand, waarbij bewerkingen gewoon veilig kunnen worden uitgevoerd. Komt de operator er met een plaat aan en gaat hij tussen de lichtschermen door, dan worden ventielen dusdanig geschakeld, dat de pomp van de pers gebypassed wordt en deze dus geen druk kan opbouwen. En zonder druk is er geen bewegende pers. Het systeem als zodanig blijft echter wel gewoon in een stand-by mode onder spanning staan. Heeft de operator vervolgens de plaat goed neergelegd, dan kan hij op de HMI de pers weer inschakelen en bouwt het systeem snel weer druk op. Een tweede veiligheidstoestand is het noodstopcircuit. Mochten er zich in het systeem dingen voordoen die gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld een ventiel waarop de standmeting faalt, dan schakelt de pers volledig uit en is deze spanningsloos. Dit is natuurlijk een veel gebruikersvriendelijkere manier van werken. Je wil namelijk niet dat bij elke bewerking de gehele pomp aan- en uitschakelt, aangezien dit veel tijd en energie kost. Op de HMI van de pers kan de operator overigens, naast de ingestelde parameters en eventuele alarmmeldingen, via een stoplichtmodel precies zien in welke bedrijfsmodes de machine zich bevindt.”

Lessen
Volgens Brouwer zijn er veel meer machines of productielijnen die van een vergelijkbaar besturingsconcept kunnen profiteren. “Voor een veilige besturing van categorie 4 volgens EN 954 (dit wordt overigens EN ISO 13894), is het verplicht te allen tijde twee afschakelwegen te hebben. Deze redundante uitvoering moet zekerstellen dat in het geval van gevaar alle energie uit de machine wordt gehaald. Daarbij moeten beide afschakelwegen continu op goed functioneren gecontroleerd worden. Het is echter helemaal niet gezegd dat deze afschakelwegen ook dezelfde moeten zijn. In het geval dat de pers in zijn operationeel veilige mode het ventiel schakelt en daarmee de drukopbouw van de pomp verhindert, vindt er een controle plaats of deze schakeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En pas wanneer dit niet het geval is, doet de redundante kring zijn werk en schakelt de hele machine uit. Bij persen is dit al geruime tijd gemeengoed. Maar bij vele machines is dit nog niet het geval.” Op de vraag een voorbeeld te geven, noemt Brouwers een lopende band met verschillende kleine motoren. “Hetgeen we hier hydraulisch met ventielen doen, kan natuurlijk ook elektrisch. In het geval van de lopende band kun je er voor kiezen alles dubbel uit te voeren. Of je gaat voor een ontwerp waarbij elke motor slechts één relais heeft en het geheel wordt gekoppeld aan een hoofdrelais, dat pas schakelt en de gehele lijn stil legt op het moment dat één van de andere relais faalt. Niet alleen kunnen delen van de lijn hierdoor gewoon blijven draaien, mocht er op een bepaalde plek in de productie iets fout gaan, maar je bespaart ook nog eens een hele hoop relais!”