donderdag 25 september 2014

Het veiligheidsrelais van Pilz

Veiligheidsrelais zijn componenten  die veiligheidsfuncties controleren en uitvoeren. Een dergelijke veiligheidsfunctie heeft als taak het in het kader van een gevaarlijke situatie bestaande risico door passende maatregelen tot een acceptabel niveau te reduceren. Dit kunnen veiligheidsfuncties zijn zoals:
  • Noodstopknoppen
  • Deurcontacten
  • Lichtschermen
  • Schakelmatten
  • Tweehandenbediening
Veiligheidsrelais bewaken dus een specifieke functie;
Het samenstel van bijvoorbeeld een noodstopknop, een veiligheidsrelais en een afschakeling kunnen garanderen dat de totale bewaking van een machine gegarandeerd is.

Automatiseringssysteem PSS 4000 – Standaard in de havenlogistiek

Het automatiseringssysteem PSS 4000 voldoet aan de meest uiteenlopende normen en speciale goedkeuringen. Hierdoor kan het in meerdere branches gebruikt worden.

Het automatiseringssysteem PSS 4000 wordt gekenmerkt door speciale goedkeuringen en normen die het gebruikelijke toepassingsgebied in de klassieke machinebouw uitbreiden. Dit systeem voldoet niet alleen aan de internationale veiligheidsnormen zoals EN/IEC 61508 en EN ISO 13849.

Waar veiligheid, kwaliteit en flexibiliteit samenkomen

Indian Railways, de door de staat beheerde Indiase spoorwegmaatschappij, is opgericht in 1951 en beheert een van de grootste en meest gebruikte spoorwegnetten. Elke dag worden er ongeveer 15 miljoen passagiers en 350 miljoen ton vracht vervoerd op de rails die zich verspreidt over 63.000 kilometer. Het automatiseringssysteem PSS 4000 ondersteunt dit moderniseringsproces.

Een van de voornaamste problemen van het  Indiase spoorwegnet is dat er vier verschillende spoorbreedtes  zijn in combinatie met de grillige  grondexploitatie en meestal verouderde technologie. Het doel is om het breedspoor uit te breiden. Uitbreiding is versneld door 'Project Unigauge', dat werd geïnitieerd door de Indiase regering in 1992: alle bestaande metersporige en smalsporigetracks worden geleidelijk omgezet in breedsporige, omdat een breedspoor zwaardere lasten en hogere snelheden toelaat.
'Unigauge' maakt grote stappen in de richting van een gestandaardiseerd breedspoor. Dit komt mede door efficiënte spoorproductie, waarin de PSS 4000 hoge productieniveaus en productiekwaliteit verzekert.

donderdag 18 september 2014

Veilige besturingstechniek voor de spoorwegsector

Op de InnoTrans 2014 in Berlijn presenteert Pilz zich als deskundige partner voor industriële veiligheidstechniek op spoorwegniveau.

Op de InnoTrans 2014 presenteert Pilz van 23 t/m 26 september 2014 veilige besturingstechniek voor de spoorwegsector. Als uw deskundige partner voor industriële veiligheidstechniek op spoorwegniveau heten wij u van harte welkom in Berlijn.

Speerpunten op de InnoTrans: spoorwegmodules PSS 4000-R
Bij ons optreden op de beurs InnoTrans ligt de focus op de R-modules in het automatiseringssysteem PSS 4000. Ze zijn zeer goed bestand tegen extreme temperaturen en mechanische belastingen en voldoen zo aan de speciale eisen in het spoorwegverkeer.

Pilz op de WindEnergy 2014

Wij laten u zien hoe u windturbines veilig en efficiënt automatiseert.

Van 23 t/m 26 september is er met de WindEnergy Hamburg een nieuw internationaal uitwisselingsplatform voor de windindustrie. Pilz presenteert in hal A1, stand 518 schaalbare, veilige oplossingen voor windturbines. Verder geven wij informatie over ons serviceaanbod op weg naar de CE-markering.

Bewaking van het toerental van de rotor- en generatoras volgens de normen
Bescherm uw investeringen en uw medewerkers duurzaam door de veilige werking van uw windturbine. Op de WindEnergy Hamburg presenteren wij hiertoe o.a. de volgende speerpunten:
  •  automatiseringsoplossingen voor windturbines
  •  bescherming van turbines door het bewaken van kritische bedrijfswaarden
  •  toerentalbewaking volgens de normen tot PL d (en hoger)

Internationale conformiteit in de procesindustrie

Machines in de procesindustrie zijn onderworpen aan speciale eisen. Een risicobeoordeling voorkomt hier procesrisico's en stofexplosies.

Vooral in de procesindustrie kan bij het gebruik van machines brand of een explosie ontstaan. Exploitanten en fabrikanten kennen vaak echter alleen gevaren zoals beknelling of een onverwachte herstart.

Typische risico's in de procesindustrie
De meeste massieve materialen en ook metalen exploderen in de buurt van een ontstekingsbron als de deeltjes ervan klein zijn en deze in een krappe ruimte in een kleine concentratie voorkomen. Zo kunnen zelfs opeenhopingen van de kleinste hoeveelheden brandbaar stof al catastrofale gevolgen hebben. In de levensmiddelenindustrie kunnen bijvoorbeeld graandeeltjes of suiker explosief zijn.

CMSE-datums 2014 - nu kwalificeren!

Word nu expert in machineveiligheid. Kwalificeer uzelf tot CMSE® - Certified Machinery Safety Expert.  

De training tot CMSE® - Certified Machinery Safety Expert behandelt complexe technische vraagstukken op het gebied van machineveiligheid. Ze verschaft u omvangrijke kennis van de levenscyclus van machines – van internationale normen en richtlijnen tot en met de functionele veiligheid. Na het behalen van het eindexamen ontvangt u het internationale TÜV Nord-certificaat.

Maak nu gebruik van de uitgebreide kwalificatiemogelijkheden en meld u meteen aan voor een van de trainingen die wereldwijd worden gegeven!

Meer informatie:
CMSE-datums 2014
Informatie en aanmelding

Safe Ethernet Connection van Pilz

Gebruik 'Safe Ethernet Connection' voor de veilige koppeling van verschillende systemen via niet-veilig Ethernet.

De veilige koppeling van verschillende systemen via niet-veilig Ethernet vindt nu heel eenvoudig met softwarebouwstenen plaats. Zo worden de besturingssystemen PSSuniversal PLC (PSS 4000) en PSS 3000 alsmede de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti - elk met Ethernet-poort - onderling veilig gekoppeld. Hun bestaande architecturen worden daardoor eenvoudig uitgebreid.

Netwerkkoppeling met CANopen en EtherCAT

Hoeveelheid engineering verminderen met gateways voor de aansluiting van verschillende Pilz-systemen op CANopen en EtherCAT.

Via de gateways PSSnet kunnen de besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi, de Motion Control-besturingssystemen PMCprimo en de diagnoseapparaten PMI in EtherCAT- en CANopen-communicatienetwerken geïntegreerd worden. De gateways worden gekenmerkt door weinig engineering. De diagnose vindt snel en gebruiksvriendelijk via LED's op het apparaat plaats.

Internationaal talenpakket voor PAS4000

Dankzij het internationale talenpakket van de software PAS4000 is het automatiseringssysteem PSS 4000 nu nog flexibeler in gebruik.

Bij grote automatiseringsprojecten zijn de gebruiksvriendelijkheid en een eenvoudig gebruik belangrijke punten. Vooral de software zal in het engineeringproces een belangrijke taak vervullen. Het softwareplatform PAS4000 van het automatiseringssysteem PSS 4000 beschikt over verschillende editors en bouwstenen. Deze kunnen zowel voor automatiserings- als voor veiligheidstaken gebruikt worden. Daarbij zijn de hulpmiddelen voor engineering, programmering, ingebruikneming en bedrijf nauw op elkaar afgestemd.

PNOZmulti Configurator 9.6.0 beschikbaar

Nieuwe versie van de softwaretool voor het configureren van uw veiligheidsschakeling beschikbaar – inclusief bouwstenen voor de veilige bewaking van aandrijvingen.

Met versie 9.6.0 van de softwaretool PNOZmulti Configurator configureert u de nieuwe Motion Monitoring-modules voor PNOZmulti 2 voor de veilige bewaking van assen.

Veilige bewaking van aandrijvingen
De veilige Motion Monitoring-modules voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 zorgen voor een veilige bewaking van uw aandrijvingen. Daarbij zijn modules voor de veilige bewaking van één as of van twee assen beschikbaar.

Standaard in de havenlogistiek

Het automatiseringssysteem PSS 4000 bewaakt alle veiligheidsrelevante functies van de havenkranen in Khalifa Port in Abu Dhabi.

"Wij hebben met het automatiseringssysteem PSS 4000 veel meer bereikt dan we oorspronkelijk wilden. Bovendien zouden conventionele concepten nooit dezelfde prestaties hebben opgeleverd. …“, Javier Rizo, TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Cooperation).

De moderne containerhaven tussen de steden Abu Dhabi en Dubai kiest wat betreft handling, besturing en veiligheid voor de modernste techniek. Voor het bewaken van de containeromslag wordt het automatiseringssysteem PSS 4000 toegepast.


Automatisering: compleet en eenvoudig!

Complete automatiseringsoplossingen nu ontdekken op www.complete-automation.com.

"Automatisering: compleet en eenvoudig!" betekent voor u dat Pilz u complete automatiseringsoplossingen biedt: wij dekken alle gebieden, van de sensoren en de besturingstechniek tot en met de aandrijftechniek - inclusief veiligheid en automatisering! Eenvoud speelt bij alle componenten en systemen een belangrijke rol: eenvoudige inbedrijfstelling, eenvoudige bediening en eenvoudige diagnose!