maandag 28 juli 2014

Nieuw! ISO 14119:2013 voor blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen


Hoewel er een overgangsperiode is van 18 maanden om van EN 1088 over te schakelen op ISO 14119, zullen machinebouwers die blokkeerschermen ontwerpen een voordeel hebben als ze zich meteen proberen te houden aan  ISO 14119. Er zijn technologieën die problemen kunnen overwinnen, zoals foutmaskering, en kunnen, als ze worden ingezet, extra gemoedsrust bieden alsook naleving van de strengere eisen van deze nieuwe norm.
In tegenstelling tot de oude norm EN 1088 omvat ISO 14119 ook aanvullende technologieën zoals RFID of elektromagnetische blokkering van afschermingen, classificeert deze norm blokkeerschakelaars en reguleert zij duidelijker de specificaties voor het installeren van afschermingen. Deze voorschriften zijn met name van belang ten aanzien van de beveiliging tegen manipulatie van afschermingen.

maandag 14 juli 2014

Internationaal YouTube-kanaal van Pilz gelanceerd

Abonneer u nu op ons internationale, Engelstalige kanaal op het videoplatform YouTube!

Veilige automatisering duidelijk uitleggen - dat is ons doel met het nieuwe, internationale YouTube-kanaal van Pilz. Het kanaal bevat een groot aantal Engelstalige animaties uit de verschillende branches en productsegmenten alsmede video's over de belangrijkste beurzen en evenementen. Alle animaties en video's zijn thematisch ingedeeld in afspeellijsten.

EN ISO 14119 is nu geharmoniseerd

De norm EN ISO 14119 betreffende het ontwerp en de keuze van heksystemen is nu in heel Europa verplicht.

De norm EN ISO 14119 - Veiligheid van machines is al in april opgenomen in de bijlage van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Nu is deze norm een geharmoniseerde Europese norm geworden. In het desbetreffende Publicatieblad vervangt EN ISO 14119 de norm EN 1088. De overgangstermijn hiervoor is kort. Zo is al vanaf 1 mei 2015 alleen nog maar EN ISO 14119 geldig.

Acht nieuwe richtlijnen op het gebied van machineveiligheid

Belangrijke wijzigingen in het actuele Publicatieblad van de Europese Unie: o.a. de nieuwe Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-richtlijn 2014/30/EU.

De Europese Unie heeft in het EU-Publicatieblad L 96 van 29 maart 2014 acht nieuw opgestelde richtlijnen gepubliceerd. De nieuwe richtlijnen dienen vanaf 20 april 2016 verplicht te worden toegepast. Voor machinebouwers en -exploitanten zijn vooral de nieuwe Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-richtlijn 2014/30/EU bijzonder relevant.

PASmsi voor veilige machines en installaties

De Pilz-app PASmsi helpt bij de risicobeoordeling direct bij de machine en biedt nog veel meer voordelen.

In vier overzichtelijke categorieën kunnen met PASmsi, de Mobile Safety Inspector, de meest uiteenlopende berekeningen gemaakt worden: van de risico-inschatting en de bepaling van het haalbare Performance Level tot en met de controle van een machine of installatie op belangrijke veranderingen.

Near Shoring en Next Shoring

Hoe de trend om productielocaties naar de nabije omgeving te verplaatsen, de globale strategieën op het gebied van machineveiligheid beïnvloedt.

Lagelonenlanden spelen voor producerende ondernemingen nog altijd een belangrijke rol. Dit zal echter in de toekomst in belangrijke mate veranderen. Al enkele tientallen jaren besteden fabrikanten hun productie uit aan Oost-Europa en Azië, in het bijzonder China, om te profiteren van de daar aanwezige voordelige materialen en componenten. Nu echter de lonen in China en ook in andere lagelonenlanden steeds hoger worden, zijn de kostenvoordelen in deze gebieden aanmerkelijk afgenomen. Dit brengt veel fabrikanten ertoe de productielocaties te verplaatsen naar de nabije omgeving en weer terug te grijpen op lokale toeleveranciers. Zo moeten risico's worden gereduceerd en de productieketen worden geoptimaliseerd.

Veiligheid in lakstraten

Automatiseringssysteem PSS 4000 realiseert intelligente automatisering voor robot-ondersteunde toepassingen.

De onderneming Yanfeng Plastic Omnium in Shanghai behoort tot de grootste toeleveranciers voor autocomponenten in China. Vooral het lakspuiten van auto-onderdelen speelt bij Yangfeng een belangrijke rol. De lakstraten met hun talloze stations zijn zoveel mogelijk volledig geautomatiseerd.

Gereedschapsmachines - productief en veilig!http://www.pilz.com/imperia/md/content/editors_mm/g_pnozmulti_2_pitmode_function_icons_motion_monitoring_2014_03.jpg

Pilz is uw partner voor oplossingen op maat voor gereedschapsmachines.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de automatisering van uw gereedschapsmachine? Voor uw individuele, voordelige totaaloplossing bieden wij u een omvangrijk portfolio:
  • PNOZmulti 2: configureerbaar besturingssysteem met Motion Monitoring-functies
  • PITmode: bedrijfsmoduskeuzeschakelaar en regeling van de toegangsrechten
  • PSEN: Veilige sensoren voor een veilige vergrendeling, de bewaking van het vervangen van gereedschap en bewaking van de aanvoer
 

Een systeem voor alle branches!

Het automatiseringssysteem PSS 4000 voldoet aan de meest uiteenlopende normen en speciale goedkeuringen. Hierdoor kan het in meerdere branches gebruikt worden.

Het automatiseringssysteem PSS 4000 wordt gekenmerkt door speciale goedkeuringen en normen die het gebruikelijke toepassingsgebied in de klassieke machinebouw uitbreiden. Dit systeem voldoet niet alleen aan de internationale veiligheidsnormen zoals EN/IEC 61508 en EN ISO 13849, maar ook aan andere normen:

Hekbewaking wordt flexibeler

Veilig heksysteem PSENsgate – nieuwe systeemvarianten met selecteerbare bedieningselementen voor meer flexibiliteit.

Het heksysteem PSENsgate kan worden ingezet voor veilige hekbewaking met veilige vergrendeling. Hierdoor kan een beveiliging van personen en installaties tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e worden gerealiseerd. Profiteer van de grote flexibiliteit: u kunt kiezen uit veel nieuwe systeemvarianten met optioneel te integreren bedieningselementen zoals drukknoppen, sleutelschakelaars, verlichte knoppen, een bereikstop en functies zoals noodstop en noodontgrendeling.

Pilz op groeikoers

De totaalaanbieder voor de veilige automatisering breidt zijn capaciteiten uit met twee nieuwe fabrieken in Duitsland en China.

De groundbreaking ceremony voor het nieuwe Peter Pilz productie- en logistiek centrum markeert de uitbreiding van de hoofdvestiging in Ostfildern tot Pilz-campus. De bouw zal ongeveer een jaar duren, de oppervlakte van het gebouw bedraagt 15.000 m². Het gebouw wordt volgens denieuwste normen en inzichten ten aanzien van energie-efficiëntie, bescherming tegen lawaai en logistieke processen gebouwd. Het nieuwe gebouw heeft als doel om de productie en de productiegerelateerde processen nog efficiënter te maken.