dinsdag 23 juli 2013

Nieuw Publicatieblad inzake de Laagspanningsrichtlijn

Met de publicatie van EU-Publicatieblad 2013/C 149/1 is de vorige versie van augustus 2012 vervangen.
 
Op 28 mei 2013 heeft de Europese Commissie een nieuwe uitgave van het Publicatieblad inzake de Laagspanningsrichtlijn gepubliceerd. Het nieuwe Publicatieblad vervangt de vorige versie 2012/C 245/01 van augustus 2012 en wordt onder nummer 2013/C 149/1 verspreid.

De belangrijkste wijzigingen
Hieronder vindt u een selectie van de belangrijkste wijzigingen in EU-Publicatieblad 2013 C 149/1 inzake de Laagspanningsrichtlijn:
 • EN 60664-3: Isolatiecoördinatie van apparatuur voor laagspanningssystemen
 • EN 60825-2, -4: Veiligheid van laserproducten
 • EN 60947-3, -4-1, -4-2, -4-3, -5-2, -5-5, -8: Laagspanningsschakelaars
 • EN 60950: Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid
 • EN 61010-1, -2-032: Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik
 • EN 61210: Verbindingsmiddelen - Platte snelkoppelingsuitgangen voor elektrische geleiders van koper - Veiligheidseisen
 • EN 61439-1 t/m -6: Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
 • EN 61558-2-3, -2-5, -2-8, -2-9, -2-12, 2-15, 2-20: Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke
 • EN 61643-11, -21: Overspanningsbeveiligingsapparaten voor laagspanningsinstallaties
 • EN 61730-1, -2: Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules
 • Diverse standaards ten aanzien van gloeilampen, lampen en stopcontacten, kabels, elektrische lasinstallaties, huishoudelijke apparaten en elektrische schakelaars.
 
Meer informatie:
EU-Publicatieblad 2013 C149/1

Relevante wijzigingen in ISO/TR 14121-2

In het kader van de risicobeoordeling is een nieuwe risico-inschatting van de uitgevoerde risicoreductie vereist.

In ISO/TR 14121-2 is onlangs een aantal aanvullingen en wijzigingen aangebracht om deze aan EN ISO 12100:2010 aan te passen. Deze wijzigingen gelden voor alle gebruikers die te maken hebben met de integratie van veiligheid in design of met de installatie of modificatie van machines.  Pilz gaat in zijn risicobeoordeling al geruime tijd verder dan de nieuwe eisen.

Wijzigingen in ISO/TR 14121-2De volgende wijzigingen in ISO/TR 14121-2 (second edition, 1-6-2012) zijn van bijzonder belang:
 • TR 14121 bevat een voorbeeld van een risicomatrix die overeenkomt met de in ANSI B11.0 gebruikte matrix. 
 • In het kader van de risicoanalyse wordt duidelijk vastgelegd dat er een nieuwe risico-inschatting uitgevoerd moet worden om de effectiviteit van de maatregelen voor risicoreductie te controleren.

Methode voor de beoordeling van het risico in alle fasen van de levenscyclus van machinesBij Pilz voldoen wij niet alleen aan de eisen van voorschriften en normen, maar gaan wij nog verder om er zeker van te zijn dat wij onze klanten de optimale veiligheidsdiensten bieden. Normen schrijven voor dat de risico-inschatting van alle gevaren op basis van een kwantificeerbare methode moet plaatsvinden. Er wordt echter geen concrete methode genoemd die hiervoor geschikt is. Pilz heeft hiervoor een numerieke methode met vier parameters ontwikkeld. Deze methode maakt een zeer nauwkeurige beoordeling van het risico in elke fase van de levenscyclus van machines mogelijk. Op grond van onze interne processen garanderen wij de constante hoge kwaliteit van onze uitwerkingen.

Pilz beoordeelt effectiviteit van de risicoreductie

De vereiste beoordeling van de effectiviteit van methoden voor risicoreductie maakte altijd al deel uit van de Pilz-risicobeoordeling. Als Pilz de eerste risicobeoordeling heeft uitgevoerd, beoordelen wij de machine opnieuw met de toegepaste risicoreductiemaatregelen en documenteren wij de resultaten voor onze klanten. Bij klanten met bestaande en al ontwikkelde machines voeren wij risicoreductiemaatregelen ook uit, als de eerste risicobeoordeling niet door Pilz is uitgevoerd.

Neem contact met ons op!Wij ontwikkelen een professionele, op maat gesneden oplossing voor de maximale veiligheid van uw arbeiders en bedrijf. Met meer dan 25 vestigingen wereldwijd is Pilz ook bij u in de buurt aanwezig.

Meer informatie:
risicobeoordeling
Seminars over machineveiligheid

Veiligheidsdesign helpt kosten te besparen

Bij de modernisering van machines is het belangrijk om de basis van veilige constructie al aan het begin van een project in acht te nemen.
 
Productiemachines worden vaak veranderd om efficiënter te werken. Door veranderingen aan bestaande machines kunnen echter nieuwe gevaarlijke plekken ontstaan of de al getroffen veiligheidsmaatregelen ongeldig worden. Dit leidt ertoe dat het ongevallenrisico aan de machine stijgt. Om kosten achteraf te voorkomen, de beschikbaarheid van een machine te verhogen en uitvaltijden tot een minimum te reduceren, moet al vóór de concrete realisatie van een project een gedetailleerd veiligheidsdesign ontwikkeld worden.

Veel werk door het naderhand aanpassen van het veiligheidsconcept
Bij de modernisering van machines wordt oude productietechniek door nieuwe vervangen. Dit kan in een simpel geval een aanpassing van de besturingstechniek zijn, maar ook de implementatie van een nieuw robotsysteem omvatten. Vaak blijkt pas na voltooiing van het project dat het bestaande veiligheidsconcept van de machine niet meer toereikend is en dat er nieuwe gevaarlijke plekken ontstaan zijn. In het ergste geval worden deze nieuwe gevaarlijke plekken pas door een arbeidsongeval ontdekt. Het naderhand aanpassen van het veiligheidsconcept gaat altijd met veel werk gepaard. Dit zorgt voor onnodige kosten en stilstandstijden van de machine.

Al in de ontwerpfase rekening houden met veiligheid levert veel voordelen op
Als bij het uitbreiden, ombouwen of installeren van machines al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met veiligheid, is gegarandeerd dat er helemaal geen gevaren ontstaan of dat het desbetreffende risico wordt geminimaliseerd. Dit vermindert latere kosten en uitvaltijden, verbetert de veiligheid en kan levens redden.

Veiligheidsdesign bij Pilz
Onze experts bieden de dienst veiligheidsdesign op basis van onze risicobeoordeling aan. Deze dienst omvat de specificatie van veiligheidseisen, de toewijzing van geschikte veiligheidsmaatregelen aan de geïdentificeerde gevaren en de ontwikkeling van het machineveiligheidssysteem in overeenstemming met de geldende voorschriften en normen. Neem contact met ons op. Onze experts adviseren u graag hoe u op maat gesneden concepten en designs realiseert!

Meer informatie:
veiligheidsdesign
Trainingen machineveiligheid

Bruggen veilig en efficiënt beveiligen

Het automatiseringssysteem PSS 4000 zorgt voor een veilige bewaking van positie en snelheid bij een van de grootste hefbruggen van Europa.
 
De Pont de Recouvrance in het West-Franse Brest behoort tot de grootste hefbruggen van Europa. In het kader van een mechanische en technische modernisering werd het automatiseringssysteem PSS 4000 in combinatie met het real time-Ethernet SafetyNET p toegepast.

Real time-overdracht als doorslaggevende eigenschap

Een beslissend criterium voor het gebruik van het automatiseringssysteem PSS 4000 was behalve de veilige overdracht van alle relevante positiegegevens van het hefveld ook de mogelijkheid om deze gegevens in real time te verwerken. Diverse hard- en softwarecomponenten zorgen hierbij voor de bewaking van de verschillende signalen. Via SafetyNET p communiceren de bruguiteinden met elkaar, zodat het eenzijdig heffen van de brug kan worden uitgesloten.

Flexibele automatiseringssystemen zoals PSS 4000 maken hiermee een veilige en efficiënte renovatie mogelijk en zijn geschikt voor de aanpassing van installaties aan nieuwe uitdagingen

Meer informatie:
automatiseringssysteem PSS 4000
Toepassing brugbeveiliging
Verdere toepassingen PSS 4000

Nieuwe productgroepbrochure sensoren PSEN

De nieuwe productgroepbrochure PSEN geeft u een overzicht van het veelzijdige portfolio van Pilz op het gebied van sensoren.
 
De nieuwe productgroepbrochure PSEN geeft u een overzicht van het veelzijdige portfolio van Pilz op het gebied van sensoren – van de beveiliging van posities en scheidende veiligheidsvoorzieningen tot en met opto-elektronica. Er staat ook in welke producten en oplossingen geschikt zijn voor uw toepassingsgebieden en welke voordelen ze bieden.

Illustratieve combinatievoorbeelden voor uw totaaloplossing
Door voorbeelden van combinaties van sensoren en Pilz besturingstechniek krijgt u extra informatie voor uw veilige, economische en goedgekeurde totaaloplossing. De inhoud wordt gecompleteerd door een inleiding in het aanbod van veiligheidsdiensten.

Nieuwe producten in de brochure

De actuele uitgave van de brochure informeert u bovendien over de bedienings- en signaleringsapparatuur PIT en over nieuwe producten op het gebied van:
 • Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode voor de veilige bewaking en het onderscheiden van de positie
 • Veiligheidsgrendel PSENbolt
 • Veilig heksysteem PSENslock voor de veilige hekbewaking gecombineerd met contactloos werkende vasthoudmagneten
 • Lichtschermen PSENopt voor bescherming van vingers, handen en lichaam

Wij wensen u veel leesplezier!

Meer informatie:
Brochure

Veilige sensoren / sensoren PSEN

Hoge mate van bescherming bij onderhoudswerkzaamheden

Nieuwe extra module: heraanloopblokkering voor het veilige heksysteem PSENslock.
 
Met de nieuwe extra module voor het veilige heksysteem PSENslock wordt een ongewenste herstart van machines voorkomen wanneer de werknemer het hek al heeft geopend. Hierbij kunnen maximaal twee hangsloten of karabijnhaken aan het heksysteem worden bevestigd. Bovendien garandeert PSENslock maximale manipulatiebeveiliging vanwege de toegepaste RFID-transpondertechnologie.

Flexibel integreren, eenvoudig combineren
Met het veilige heksysteem PSENslock is een veilig hekbewaking met procesvergrendeling in één mogelijk. Ook bij een lichte hekverschuiving is PSENslock dankzij de flexibele bedienpen (free-moving) de juiste keuze. In combinatie met de veilige besturingstechniek van Pilz beschikt u over een economische en veilige totaaloplossing.

Andere voordelen:
 • Veilige hekbewaking ontworpen voor toepassingen tot PL e
 • Procesbescherming: magnetische vergrendeling van 500 en 1000 N
 • Economische oplossing: serieschakeling betekent minder bedradingskosten en ingangen

Meer informatie:

veilig heksysteem PSENslock

heraanloopblokkering

Configureerbare kleine besturing PNOZmulti Mini

PNOZmulti Mini kan nu ook op EtherCAT-netwerken aangesloten worden.
 
U kunt de configureerbare kleine besturing PNOZmulti Mini als stand-alone-variant of als modulair uitbreidbare variant gebruiken. De basismodulen kunnen met veilige verbindings-, relaisuitgangs- en communicatiemodulen uitgebreid worden. Er is een nieuwe communicatiemodule voor aansluiting op het veldbussysteem EtherCAT beschikbaar. Zo kan PNOZmulti Mini in EtherCAT-netwerken geïntegreerd worden. Dankzij de geswitchte interface kunt u bovendien meerdere PNOZmulti Mini's in een netwerk integreren.

Uw voordelen in één oogopslag:
 • mogelijkheid tot aansluiting op EtherCAT-netwerken (ondersteunt CANopen
  over EtherCAT)
 • datalengtes van de PDO's kunnen in de EtherCAT Master vrij geconfigureerd worden
 • geen datacollisies dankzij geswitchte interface
 • eenvoudige diagnose- en besturingsinformatie garandeert korte
  stilstandstijden en een hoge beschikbaarheid van installaties
 • bidirectioneel melden en besturen via de veldbusmodulen
 • eenvoudig uitlezen van diagnosegegevens en gebruik van virtuele in- of
  uitgangen voor standaardfuncties
 • activering van het diagnoseconcept PVIS in de PNOZmulti Configurator,
  ook individuele klantteksten integreerbaar
Neem het zekere voor het onzekere met PNOZmulti Mini – de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes.

Meer informatie:
Kleine besturing PNOZmulti Mini

Decentaal, open systeem: besturing PSSuniversal multi

De besturing overtuigt door de eenvoudige integratie in bestaande architecturen.
 
Met de besturingen PSSuniversal multi in het automatiseringssysteem PSS 4000 zijn decentrale architecturen mogelijk. Via het real time-ethernet SafetyNET p kan het systeem probleemloos decentraal worden uitgebreid.

Decentraal uitbreiden mogelijk
Zo kan een besturing PSSuniversal multi met vijf apparaten PSSuniversal I/O worden uitgebreid. Hierbij kan elk apparaat telkens 64 I/O-modulen voor standaard- en veiligheidstoepassingen bevatten. Zo kunnen ook grotere I/O-structuren binnen het netwerk worden gerealiseerd. 

Eenvoudige integratie in bestaande structuren
Dankzij de open systeemstructuur kan PSSuniversal multi eenvoudig in bestaande automatiseringsstructuren worden geïntegreerd. De configuratie vindt altijd plaats met de intuïtief bedienbare, grafische programma-editor PASmulti.

PSSuniversal multi is beschikbaar met:
 • SafetyNET p en Profibus DP-poort
 • SafetyNET p en Profibus DP-Profisafe-poort
 • Ethernet en Profibus DP-poort

Meer informatie:
Automatiseringssysteem PSS 4000
Besturingen PSSuniversal multi

dinsdag 2 juli 2013

Food & Safety Event

18 juni – Food & Safety Event

Machineveiligheid en voedselveiligheid zijn twee kanten van één medaille. Engineers, projectleiders, productie- en kwaliteitsmanagers hebben met beide kanten te maken en komen soms voor tegenstrijdige eisen te staan. Uit oogpunt van machineveiligheid verdient een gesloten constructie vaak de voorkeur. Maar voor gedegen reiniging, al dan niet als CIP, is een open constructie beter. De gulden middenweg kwam tijdens het Food & Safety Event aan de orde.

18 juni jl. vond het evenement plaats bij Pilz in Vianen. Technici uit de voedingsmiddelenindustrie en machinebouw waren deze middag te gast in ons nieuwe pand om het evenement bij te wonen. Het Food & Safety Evenement is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Pilz, Festo, N&S en Rittal.

Het evenement bestond uit een tweetal parallelsessies van elk twee presentaties, gevolgd door een plenaire bijeenkomst waar een praktijkvoorbeeld werd gegeven door Wim Arkensteijn van Heineken. Specialisten van Pilz en N&S belichtten de verschillende aspecten van de voedselveiligheid, terwijl deskundigen van Rittal en Festo de focus leggen op machineveiligheid.
Het evenement werd als erg positief ervaren en zal zeker in de toekomst worden herhaald. Houd onze evenementenagenda dus in de gaten!

Zie hieronder de foto’s voor een impressie van deze middag:
Railforum

11 juni - Railforum
Afgelopen periode vonden er weer een aantal evenementen plaats bij Pilz.
Zo waren wij gastlocatie voor het Railforum met een workshop over nieuwe methoden in werven, selecteren en trainen. De middag werd druk bezocht door verschillende HRM organisaties uit met name de spoorsector. Aan de hand van vier interessante en vernieuwende workshops, van o.a. Nolost Capital en DutchwebSharks, werden nieuwe trends in werving,  selectie en training van personeel aan de kaak gesteld.

Zie hieronder de foto’s voor impressie van deze middag:

 Revamp your machine: Uw oude machine als nieuw!

Stel u werkt met machines die sterk verouderd zijn. Ze doen hun werk, maar eigenlijk voldoen ze niet meer aan de huidige (veiligheids)richtlijnen. Bovendien zou u efficiënter en goedkoper kunnen werken wanneer u deze machines tijdig had vernieuwd. Een veilige werkplek is niet meer gegarandeerd.

Herkent u zich hierin? 

Pilz biedt u nu de oplossing! Pilz revampt uw oude machines!

Bij deze kostenbesparende oplossing, kunt u ervoor kiezen uw machine volledig of gedeeltelijk te laten strippen. Onze ervaren safety engineers zullen uw machine daarna aan een grondige opknapbeurt onderwerpen. Oude onderdelen worden vervangen voor nieuwe, veilige, onderdelen. Uw nieuwe, gerenoveerde, machine voldoet hierna aan de huidige stand der techniek! U kunt hierdoor weer veilig uw werk uitvoeren.

Uw voordelen op een rijtje:
·         Kosten besparend!
·         In een handomdraai een nieuwe machine
·         Uitgevoerd door ervaren safety engineers van Pilz


Meer weten over revamping van Pilz? Neem contact met ons op via 0347 320477 of mail naar info@pilz.nl. 

Gestandaardiseerde veiligheid - nu ook bij de communicatie tussen besturingssysteem en CNC-besturingen

Nieuwe poort bij PSSuniversal multi

PSSuniversal multi
Binnen het Pilz automatiseringssysteem PSS 4000 is voor de besturingen PSSuniversal multi een nieuwe variant beschikbaar. Zo kunnen PROFIBUS/PROFIsafe-gebruikers nu ook PSS 4000 hardware in hun architecturen toepassen. Nu kan een veilige communicatie tussen de besturing PSSuniversal multi en bijvoorbeeld een veilige CNC/SPS/Motion-Control-besturing via PROFIBUS/PROFIsafe plaatsvinden.

De  voordelen:
·         Gestandaardiseerde veiligheid - ook bij de communicatie met CNC-besturingen
·         Vereenvoudiging van de installatie: reductie van poorten, hogere
standaardisering omdat slechts één periferiesysteem voor standaard-I/O's en veiligheidsfuncties wordt toegepast
·         Eenvoudig in gebruik - configuratie en programma's betreffende de veiligheidsfuncties met de grafische programma-editor PASmulti
·         Flexibele automatiseringsstructuren – door de connectiviteit binnen het
automatiseringssysteem PSS 4000 met apparaten van de prestatieklassen PLC of PSSuniversal I/O.
·         Open netwerkstructuren – standaard- en veiligheidsgegevens via een
gemeenschappelijk Ethernet-netwerk (SafetyNET p), mogelijkheid van gebruik naast andere Industrial Ethernet-protocollen, LWL-aansluiting voor grote afstanden.

Nieuwe software beschikbaar!

Er is inmiddels een breed pakket aan software in omloop voor de diverse diensten en producten van Pilz. Van deze software verschijnen regelmatig nieuwe versies.
Om u op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken vindt u hieronder een overzicht van de huidige versies van de meest belangrijke Pilz-pakketten. Ook vindt u download-informatie voor deze versies. 

Downloadsite
Voor alle pakketten geldt dat de nieuwste versies altijd gedownload kunnen worden van de internationale Pilz-website:
(Of: www.pilz.nl en dan quicklink “downloads”)
Elke download wordt vergezeld door een gelijkgenaamd readme.zip-bestand. Hierin vindt u de release notes voor de betreffende versie, met alle informatie over de wijzigingen.

Zoektermen
Door zoektermen te gebruiken vindt u op de downloadsite meestal snel wat u zoekt. Handige zoektermen worden in dit artikel voor elk pakket weergegeven. Daarnaast kunt u de resultaten filteren door bij “Type document” te kiezen voor “Software”. Dan worden alleen de software-downloads weergegeven.
Houdt u er rekening mee dat veel Pilz-software in een restricted area staat waar alleen geregistreerde klanten toegang hebben. Om te kunnen downloaden moet u zich meestal  aanmelden met e-mailadres en wachtwoord.
Indien u zich nog niet heeft geregistreerd kunt u dit o.a. doen via de volgende link:
Huidige versies Pilz-software.
Hieronder vindt u voor de meest gangbare Pilz-software de actuele versie en de zoekterm waarmee u deze snel vindt op de Pilz downloadsite. Kies bij “Beperken tot…” de optie “Software” en als taal “Engels” bijv.
1)    PSS Win-PRO
Voor het configureren van de Pilz PSS-besturingen. 
Huidige versie:  2.2.1. Zoekterm: “Win-PRO”

2)    PSS Universal Assistant
Voor het configureren van PSSuniversal-installaties.
Huidige versie:  2.1.1. Zoekterm: “Assistant”

3)    PVIS OPC Configurator
Voor het configureren van OPC-diagnose vanaf een PC.
Huidige versie:  1.5.0. Zoekterm: “PVIS OPC Configurator”

4)    PVIS OPC Server
De servercomponent voor OPC-diagnose van PSS3000, draait op een PMI of PC.
Huidige versie: 1.6.0. Zoekterm: “Software PVIS OPC Server

5)    PSS4000 OPC Server
De servercomponent voor OPC-diagnose van PSS4000-systemen, draait op een PC.
Huidige versie: 1.4.0., Zoekterm: “PSS4000 OPC Server”

6)    PVIS ActiveX Control
Voor weergave van OPC-diagnostics op een PMI of PC.
Huidige versie: 1.6.0. Zoekterm: “PVIS ActiveX Control”

7)    PAScal Safety Calculator
Rekentool voor berekenen van PL- en SIL-waardes van ketens.
Huidige versie: 1.6.2. Zoekterm: “pascal”

8)    Safety Eye Configurator
Voor configureren van een SafetyEye veilig camerasysteem.
Huidige versie: 2.4.2. Zoekterm:” SafetyEYE”

9)    PNOZ Multi Configurator
Voor het configureren van de PNOZ Multi veiligheidsrelais.
Huidige versie: 9.2.0. icm SP1. Zoekterm: “PNOZmulti Configurator”

10) PAS4000 Programmeersoftware voor PSS4000
Voor het configureren van PSS4000-installaties.
Huidige versie: 1.8.1. Zoekterm: “PAS4000”

Daarnaast zijn diverse Application Notes te vinden in de downloadsectie. Hierin staan uitgewerkte voorbeelden van applicaties met Pilz producten. U vindt de Application Notes o.a. door in de downloadsectie te zoeken op type “Application Notes”, maar ze staan ook bij elk product vermeld in de lijst onder “Downloads”.

Kunt u iets niet vinden op onze website? In alle gevallen geldt natuurlijk de bekende service van Pilz wereldwijd. Dat  houdt in dat u te allen tijde telefonisch dan wel elektronisch met Pilz contact op kunt nemen voor het stellen van vragen van uiteenlopende aard, bijvoorbeeld over software, licenties, productadvies, norminformatie en al het overige waarmee we u wellicht kunnen helpen. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer: 0347 320 477

CMSE - Certified Machinery Safety Expert in vier dagen met Pilz!

Samen met TÜV Nord biedt Pilz Nederland het trainingsprogramma CMSE - Certified Machinery Safety Expert aan. CMSE is een onafhankelijk internationaal gecertificeerde training die een volledig overzicht van machineveiligheid biedt.

Tijdens de vierdaagse cursus leidt Pilz de deelnemers op tot gekwalificeerde experts op het gebied van machineveiligheid. In de Engelstalige leermodules komt het gehele scala aan lesstof over machineveiligheid aan bod. Naast de toepassing van actuele normen, worden ook risicobeoordelingen en arbeidsbescherming behandeld. Daarnaast krijgen cursisten een gedetailleerd overzicht van de actuele veiligheidstechniek en de toepassing van functionele veiligheid voor besturingen.  

Uw investering:
€ 2.000,=   p.p.  Inclusief toets

Gecertificeerd door TÜV NORD
De CMSE-training tot expert op het gebied van machineveiligheid is TÜV-gecertificeerd. Elke deelnemer die de training succesvol afrondt en slaagt voor het examen krijgt een TÜV-certificaat. De cursus is bedoeld voor constructeurs, onderhoudspersoneel en project- en veiligheidsingenieurs op het gebied van automatiseringstechniek.

Meer informatie:
De cursus, wordt gegeven in de Pilz Academy in Vianen door een van de safety consultants van Pilz. 

Beleef veiligheid en onveiligheid in de Pilz Academy!

De Pilz Academy, hét opleidingsinstituut voor machineveiligheid, verzorgt al jarenlang praktijkgerichte trainingen.

Eind april jl. is Pilz verhuisd naar een gloednieuw, modern pand. Het trainingscentrum heeft in het nieuwe pand de beschikking gekregen over ruime trainingszalen met moderne faciliteiten zoals een Smartboard (digitaal bord). 

De Pilz Academy is op dit moment druk bezig met de voorbereiding, toepassing en ontwikkeling van nieuwe moderne trainingsfaciliteiten, digitale technieken en nieuwe trainingsmethodieken. Het doel hiervan is om kennis op het gebied van machineveiligheid afwisselender, effectiever en meer praktijkgericht over te brengen. Het allerbelangrijkste is misschien wel dat leren hiermee leuker wordt. Leren bij Pilz wordt namelijk een beleving!

In de loop van 2013 gaat het Pilz trainingscentrum gebruik maken van een:
·         Werkende machine
·         Experience Center (4D beleving)
·         3D room

Werkende machine - Beleef veiligheid en onveiligheid in de praktijk
Het Pilz trainingscentrum heeft in het nieuwe pand de beschikking gekregen over een werkende machine (plant robot). Deze machine zal voor verschillende trainingen ingezet kunnen worden en biedt de mogelijkheid om in praktijk op een werkende machine bijvoorbeeld een risicobeoordeling uit te voeren. Praktijkgerichter kan het niet!

Experience Center - Beleef onveiligheid in een veilige omgeving
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het ontwerp en de bouw van het 'Experience Center'. In het Experience Center kan machineonveiligheid worden beleefd in een veilige omgeving. Door 4D beleving (beeld met diepte (stereoscopie), geluid en gevoel) wordt het effect van onveiligheid op mensen getoond en ten gevolge hiervan de afname van productiekwaliteit en kwantiteit. Door deze belevingen wordt concreet getoond dat machineveiligheid belangrijk is voor het welzijn van machine bedienend personeel en dat veiligheid geen geld kost maar juist geld bespaart.

3D Room - Beleef veiligheid en onveiligheid in 3D
De '3D room' is een 3D bioscoop van het trainingscentrum waarin simulaties en praktijksituaties driedimensionaal worden getoond. 3D betekent dat, door het opzetten van een speciale bril bij het kijken naar de film, de deelnemers diepte zien waardoor de situaties in de getoonde films extra duidelijk in beeld gebracht en beleefd kunnen worden.

Er zullen in de toekomst twee soorten 3D films getoond worden:
·         Virtuele simulaties
·         Praktijksituaties


Virtuele simulaties
Pilz zal in trainingen gebruik gaan maken van gerenderde 3D films (fotorealistische computeranimaties). Het voordeel hiervan is dat elke praktijksituatie op het gebied van onveiligheid in machine omgevingen, gesimuleerd kan worden. Onveilige situaties en de gevolgen hiervan (ongelukken) kunnen hierdoor duidelijk in beeld worden gebracht. Door de manier waarop dit door deelnemers beleefd wordt (3D), zal de lesstof beter en duidelijker overbracht kunnen worden en kan het geleerde beter vertaald worden naar de eigen praktijk. Hierdoor wordt het rendement van de trainingen hoger.

Praktijksituaties
Pilz heeft de beschikking over een 3D camera (stereoscopisch) waarmee opnamen van echte machines/machineparken met diepte kunnen worden gemaakt en worden getoond in de 3D room. Hiermee kunnen praktijksituaties extra duidelijk gevisualiseerd en beleefd worden wat het leereffect vergroot. Deze mogelijkheid is voor bedrijven die een groep eigen medewerkers willen trainen ook interessant omdat op deze manier de eigen machineomgeving als leersituatie gebruikt kan worden.
In de loop van 2013 zal er steeds meer 3D content gecreëerd worden en zullen 3D sessies steeds meer geïntegreerd worden in verschillende trainingen van Pilz.


Toekomst
In de toekomst zal de 3D room verder uitgebreid worden met een extra beleving. Het is de bedoeling om aan de 3D beleving 'gevoel' toe te voegen. Bij gevoel kan gedacht wordt aan bijvoorbeeld beweging van de stoel waarin de deelnemer zit, wind en vloeistof.  Beweging of andere invloeden passen in de scene van de film die op dat moment getoond wordt en geven een extra beleving aan leersituaties.
Ook technieken als Virtual Reality en Augmented Reality zullen in de toekomst gebruikt gaan worden in trainingssessies. Met deze technieken kan een virtuele machine in een virtuele of echte ruimte (trainingslokaal) worden geprojecteerd. Deelnemers aan de training kunnen om deze virtuele machine heen lopen en hierdoor kan groepsgewijs door de trainer zaken inzichtelijk worden gemaakt.


De Pilz Academy is dus volop in beweging. Met de genoemde nieuwe ontwikkelingen op het gebied van trainingsfaciliteiten, digitale technieken en trainingsmethodieken is en blijft de Pilz Academy vooruitstrevend als opleidingsinstituut voor machineveiligheid.

Als u meer wilt weten over onze opleidingen of onze nieuwe trainings-faciliteiten/methodieken, neemt u dan contact met ons via 0347 320 477 of info@pilz.nl.

Geslaagde opening nieuw bedrijfspand Pilz

Donderdag 30 mei jl. is ons pand feestelijk en officieel geopend. In het bijzijn van vele genodigden werd het  pand met de druk op een rode knop officieel geopend door directeur Jan Tournois , mevrouw Renate Pilz (President) en Thomas Pilz ( Managing Partner).

Een kleine foto impressie: