dinsdag 27 november 2012

Waarom werknemers veiligheidsvoorzieningen manipuleren

Gemanipuleerde veiligheidsvoorzieningen vormen een groot veiligheidsrisico, onze experts analyseren zwakke plekken en bieden preventieve oplossingen.
 
Werknemers omzeilen telkens weer de maatregelen voor risicoverlaging van machines en brengen zichzelf hierdoor in gevaar. Omdat wij hiermee bekend zijn, voeren wij veiligheidsanalyses uit, analyseren zwakke plekken van uw machines en installaties en werken manipulatiehandelingen preventief tegen.

Redenen voor manipulatiehandelingen
Constructeurs ontwerpen maatregelen voor de risicoverlaging van exploitanten van machines en onderhoudspersoneel. Onderzoeken in Europa en Noord-Amerika tonen aan dat werknemers deze systemen manipuleren en hierdoor zichzelf en andere medewerkers in gevaar brengen. Maar wat brengt ze ertoe veiligheidsvoorzieningen te omzeilen of buiten werking te stellen? In diverse onderzoeken worden factoren vermeld die dit gedrag bevorderen:
 • exploitanten van machines die zich regelmatig in de gevarenzones van machines bevinden, omzeilen veiligheidsvoorzieningen bijvoorbeeld door overbruggingen
 • veiligheidssystemen die extra werkzaamheden voor werknemers inhouden, kunnen een motivatie zijn om deze systemen te manipuleren
 • een ontbrekend fundamenteel begrip van de veiligheid op de werkplek bevordert risicovol gedrag en de bereidheid tot het nemen van risico's en leidt ertoe dat risico's bewust worden aangegaan
Vooruitziend advies, om veiligheidsrisico's te beoordelen
Lukt het een bruikbaar bedien- en veiligheidsconcept voor machines te realiseren, dan zal bij bedieners van machines de wens om te manipuleren al helemaal niet ontstaan. Een vooruitziende blik bij de beoordeling, conformiteit en veiligheid van machines is hierbij onmisbaar, dit heeft onze ervaring aangetoond. Daarom voert Pilz wereldwijd veiligheidsanalyses uit – graag adviseren wij u met ons team en demonstreren wij u pasklare oplossingen.

Meer informatie:
Veiligheidsanalyse van het machinepark

EN/IEC 62061 of EN ISO 13849-1?

Wordt er gesproken over machineveiligheid en functionele veiligheid, dan komen de normen EN7IEC 62061 en EN 13849-1 in beeld.
 
Kan met functionele veiligheid machineveiligheid worden bereikt?
Veel discussies gaan tegenwoordig over het gebruik van EN/IEC 62061 en EN ISO 13849-1. Bij deze discussies gaat het om de vraag welke van deze normen de "betere handelwijze" is. Wat hierbij vaak over het hoofd wordt gezien, is het feit dat beide normen complementair zijn en ingenieurs in staat stellen diverse handelwijzen te volgen bij de ontwikkeling van veiligheidsoplossingen.

Belangrijkste verschillen en voorbeelden
Een van de belangrijkste verschillen tussen beide normen is dat EN/IEC 62061 hoofdzakelijk is gericht op elektronische en elektrische veiligheidssystemen. Aan de hand van voorbeelden kan worden aangetoond dat kennis van beide normen belangrijk is.
 • Voor pneumatische, hydraulische & mechanische systemen of deelsystemen wordt EN ISO 13849-1 aanbevolen.
 • Alle machinenormen (EC-normen) verwijzen naar EN ISO 13849-1
De hierboven beschreven voorbeelden tonen aan waarom het noodzakelijk is een goede basiskennis te hebben van beide normen. Momenteel wordt in de industrie EN ISO 13849-1 vaker gebruikt als standaardnorm en EN/IEC 62061 wordt daar toegepast waar EN 13849-1 ontoereikend blijkt.

Beide normen vereisen machineveiligheid
EN ISO 13849-1 schijnt in het bijzonder te worden toegepast door eindgebruikers bij het aanpassen resp. ombouwen van inrichtingen. OEM's passen frequenter EN/IEC 62061 toe. Vanwege de historie en ontwikkeling van beide normen zullen de kenners van EN 954-1 zich waarschijnlijk eerder beroepen op ISO 13849-1, terwijl de kenners van IEC 61508 eerder zullen vertrouwen op IEC 62061. Om machineveiligheid op de meest geschikte en vaak meest voordelige wijze te bereiken, is kennis van beide normen noodzakelijk.

Uw project in veilige handen
Neem contact met ons op. Wij bieden u ondersteuning gedurende de complete levenscyclus van de machine, van de risicobeoordeling tot aan de CE-markering en grijpen hierbij terug op al onze kennis en ervaringen op het gebied van normen.

Meer informatie:
Machineveiligheid

Het origineel is jarig!

Tien jaar configureerbare besturingssystemen PNOZmulti – en het succesverhaal gaat door.
 
In november 2002 werd PNOZmulti op de sps ipc drives, de toonaangevende vakbeurs voor automatisering, voor het eerst aan de buitenwereld gepresenteerd. Met de nieuw gecreëerde apparaatcategorie "Configureerbare besturingssystemen" overbrugde Pilz destijds het hiaat tussen klassieke veiligheidsrelais en programmeerbare besturingssystemen. Tegenwoordig is het configureerbare besturingssysteem het meest toegepaste veiligheidssysteem ter wereld. Op de sps ipc drives 2012 in Nürnberg zet Pilz het succesverhaal voort - met de nieuwe PNOZmulti 2.

Toepassing voor het bewaken van meerdere veiligheidsfuncties
PNOZmulti wordt met name toegepast wanneer meerdere veiligheidsfuncties van een machine moeten worden bewaakt. Het systeem is multifunctioneel, vrij configureerbaar en toegesneden op uiteenlopende sectoren van de installatie- en machinebouw. Met het besturingssysteem kunnen veiligheidsfuncties als noodstop, hekken, lichtschermen, tweehandenbediening en nog veel meer functies worden bewaakt. Bovendien kan PNOZmulti standaardbesturingsfuncties overnemen.

Presentatie PNOZmulti 2 op de sps ipc drives
Op de sps ipc drives 2012 introduceert Pilz met de nieuwe basismodule PNOZ m B0 de volgende generatie configureerbare besturingssystemen. Net als tien jaar geleden is ook bij de nieuwe PNOZ m B0 gebruikersvriendelijkheid een centraal productkenmerk: de nieuwe basismodule is slechts 45 mm breed. 20 veilige ingangen, waarvan acht als standaarduitgangen kunnen worden geconfigureerd, alsmede een verlicht display helpen tijd te besparen bij de configuratie en diagnose en engineeringkosten te beperken. PNOZ m B0 bereikt PL e en SIL CL 3 en is vanaf drie veiligheidsfuncties effectief.

Nieuwe ingangs-/ uitgangsmodule PNOZ
Bovendien presenteren wij in Nürnberg ook de nieuwe ingangs-/ uitgangsmodule PNOZ m EF 8DI4DO, waarbij voor het eerst zowel 8 veilige ingangen als 4 veilige halfgeleideruitgangen (PL e, SIL CL 3) in één module beschikbaar worden gesteld - op een breedte van slechts 22,5 mm. De uitbreidingsmodule kan met de PNOZmulti Configurator vanaf versie 9 worden geconfigureerd.

Nieuwe versie PNOZmulti Configurator
Vanaf versie 9 van de PNOZmulti Configurator kan ook de PNOZmulti 2 met de softwaretool worden geconfigureerd. De nieuwe softwareversie is op sps ipc drives  als DVD verkrijgbaar. U kunt deze ook gratis downloaden (na registratie).

Meer informatie:
besturingssysteem PNOZmulti 2 basismodule PNOZ m B0
ingangs-/uitgangsmodule PNOZ m EF 8DI4DO
PNOZmulti Configurator-versie
Mensch und Automation
veiligheidsrelais en veiligheidsschakelapparatuur
kleine besturing PNOZmulti
sps ipc drives

Nieuwe varianten: veilige heksysteem PSENslock

Deze bieden veelzijdige aansluitmogelijkheden en hoge toleranties.
 
Veilige hekbewaking tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e
Het veilige heksysteem PSENslock biedt veilige hekbewaking in combinatie met een contactloos werkende vasthoudmagneet van 500 N of 1000 N. Zowel los als in serie kan PSENslock worden toegepast voor hekbewaking tot PL e dankzij flexibele aansluitmogelijkheden (stekker M12, 5-polig of 8-polig).

Betrouwbare toepassing ook bij hekverschuiving
In tegenstelling tot mechanische alternatieven biedt PSENslock bovendien maximale manipulatiebeveiliging voor hekbewaking dankzij de toegepaste RFID-transpondertechnologie. Vanwege de nieuwe, lichtlopende bedienpen (free-moving) kunnen ook deuren worden bewaakt die hoge toleranties vereisen.

Uw voordelen in één oogopslag:
 • Veilige hekbewaking ontworpen voor toepassingen tot PL e
 • Economische oplossing: serieschakeling betekent minder bedrading en ingangen
 • Manipulatiebeveiliging dankzij RFID- transpondertechnologie
 • Procesbescherming: magnetische vergrendeling van 500 en 1000 N
 • Verhoogde tolerantie voor hekverschuiving vanwege de lichtlopende bedienpen
 • Flexibel inzetbaar, ook voor hygiënegevoelig gebruik dankzij edelstaalvariant VA
 • Optimaal te combineren met veilige besturingstechniek van Pilz


Meer informatie:

Veilig heksysteem

Automatiseringssysteem PSS 4000

Als open systeem garandeert PSS 4000 flexibiliteit. Het kan probleemloos in automatiseringsarchitecturen worden geïntegreerd.
 
Het automatiseringssysteem PSS 4000 is een open systeem; dit betekent dat het probleemloos in bestaande automatiseringsarchitecturen en dus in verscheidene externe besturingen geïntegreerd kan worden. Er zijn al talloze toepassingen gerealiseerd waarbij de besturing PSSuniversal PLC aan een hogere externe besturing werd gekoppeld. Ondanks deze combinatie neemt PSSuniversal PLC een groot gedeelte aan standaardtaken over.

PSS 4000 neemt als veiligheidsbesturing standaardtaken over
De modulaire opbouw en de samensmelting van veiligheids- en standaardfuncties in hard- en software zorgen ervoor dat PSS 4000 als veiligheidsbesturing standaardtaken kan overnemen.

Zo bewerkt de hogere standaard-PLC weliswaar het standaardprogramma, maar standaard-I/O-gegevens "zitten" op de Pilz-besturing PSSuniversal PLC. Dat wil zeggen dat de ingangsgegevens direct hier worden verzameld en naar de externe besturing worden verzonden. Na de afwerking in het gebruikersprogramma worden de gegevens teruggezonden en vindt het in- en uitschakelen plaats. Desgewenst is ook een voorverwerking van I/O-gegevens in het standaardgedeelte van de besturing mogelijk. De overdracht van gegevens aan de hogere besturing kan dan worden beperkt tot tussenresultaten, zodat de hoeveelheid gegevens kan worden gereduceerd en reactietijden kunnen worden verkort.

Meer informatie:

automatiseringssysteem PSS 4000

Posities veilig bewaken zonder bedienpen

Onze tip: de veilige naderingsschakelaar PSENini en het veiligheidsrelais PNOZsigma.

Bewaakt u een veilige positie van b.v. een draaiingshoek of de maximale bewegingsbegrenzing voor de bewaking van het bereik van afzonderlijke portaalinstallaties of robots? Hiervoor raden wij u de veilige naderingsschakelaar PSENini aan, wanneer metalen objecten als tegenhanger worden gebruikt. De typische schakelafstand bedraagt hierbij 15mm (staal). Met de veilige naderingsschakelaars in combinatie met besturingstechniek van Pilz beschikt u over een veilige oplossing tot PL e volgens EN 13849-1 resp. SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061, zowel afzonderlijk alsook in serie.

Aansluiting op het functionele veiligheidsrelais PNOZsigma
Door middel van de aansluiting op het functionele veiligheidsrelais PNOZsigma profiteert u van een extra smalle behuizing en een gecomprimeerde brede functionaliteit in elk apparaat. PNOZsigma biedt maximale functionaliteit bij een minimale breedte en vormt samen met de veilige naderingsschakelaar de optimale oplossing.

Voordelen van de veilige positiebewaking met PSENini en PNOZsigma
 • Solide investering: dankzij veilige halfgeleideruitgangen kunnen PSENini en PNOZsigma optimaal worden gecombineerd
 • Alles van één leverancier: Pilz biedt naast sensoren en besturing ook een breed scala aan toebehoren
 • Economische oplossing:  PSENini eenvoudig in serie te schakelen met PSENcode, PSENslock en PSENsgate, alsmede eenvoudige aansluitmogelijkheden van sensoren en besturingstechniek op decentrale periferie PDP-modulen

Componenten voor uw veilige oplossing:
sensor: PSENin1p; productnummer:  545000
aansluiting: PSENcable, M12, 8-polig, 5m; productnummer: 540320
verwerkingseenheid: PNOZ s3; productnummer: 751103

PSSuniversal met Profinet/Profisafe-interface

Het decentrale I/O-systeem PSSuniversal is nu ook beschikbaar voor glasvezelsystemen.
 
Met het decentrale I/O-systeem PSSuniversal kunnen veiligheidsrelevante en/of standaard besturingsfuncties eenvoudig decentraal op veldniveau overgenomen worden - de communicatie kan daarbij via Profinet/Profisafe plaatsvinden.

Er is een nieuwe variant met glasvezelconnectoren beschikbaar. Deze variant is uitermate geschikt bij zware omgevingsomstandigheden.
De voordelen in één oogopslag:
 • geoptimaliseerd adresbeheer: het Profisafe-adres is slechts één keer per decentraal station vereist, veiligheidsinstellingen voor elk apparaat worden slechts op één plek geconfigureerd
 • eenvoudig gebruik: geen adresinstelling en adresbeheer voor elke afzonderlijke I/O-module
 • optimale benutting van de failsafe-adressen/het aantal failsafes: lagere plannings- en beheerskosten
... alsmede de beproefde voordelen van PSSuniversal: terugkoppelingsvrijheid tussen standaard en veiligheid, modulaire systeemopbouw, vrije mengbaarheid van failsafe en standaard I/O-modules, snelle inbedrijfstelling met PSSuniversal Startup Tool, ....

Meer informatie:
Decentraal I/O-systeem PSSuniversal