donderdag 13 februari 2014

Pilz en Thales Deutschland trekken wissels om

Veilige en betaalbare automatiseringsoplossingen voor het spoor

Thales Deutschland en Pilz zijn een samenwerkingsverband aangegaan met als doel gezamenlijk producten, functies en applicaties te ontwikkelen voor de signaaltechniek. Momenteel werken beide partners inmiddels aan de gemeenschappelijke goedkeuring voor een toepassing van de hoogste veiligheidseis (CENELEC SIL4) via de Duitse federale spoorwegautoriteit EBA. De technische basis voor de oplossingen voor de spoorwegtechniek is het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz.

Bestaande signaaltechniek, met name op regionale trajecten, is voor het merendeel gebaseerd op oude seinhuistechniek, die mechanisch of met relaistechniek werkt. Voor de noodzakelijke modernisering van de signaaltechniek op het Duitse spoornet worden ook besturingsoplossingen uit de branche in aanmerking genomen. Deze kunnen ertoe bijdragen de tot dusverre overheersende kostenposten met betrekking tot de aanschaf, engineering, exploitatie en onderhoud van seinhuisapplicaties in beduidende mate terug te brengen. Voorwaarde voor het gebruik van deze oplossingen is echter dat ze kunnen worden geprogrammeerd met de gestandaardiseerde talen conform IEC 611331-3 en tevens beantwoorden aan de hoge veiligheidseisen conform de CENELEC-normen EN 50155 en EN 5012x in het spoorwegverkeer.

"Samen met Pilz streven wij ernaar duurzaam betrouwbare en betaalbare oplossingen aan te bieden op het gebied van signaaltechniek op basis van programmeerbare besturingen", aldus Volker Schenk, hoofd van de divisie Transportation Systems bij Thales Deutschland.

"Met de inzet van in de branche bewezen veilige automatiseringstechniek in besturingssystemen voor de signaaltechniek willen wij samen met Thales een nieuwe weg inslaan naar de modernisering van de seinhuistechniek", zo verklaart Renate Pilz, beherend vennoot van Pilz.


Het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz is een besturingsoplossing die in combinatie met de I/O-systemen modulair is opgebouwd en veelzijdig inzetbaar en uitbreidbaar is. Met de juiste maatregelen kan de oplossing in applicaties worden ingezet tot het hoogste Safety Integrity Level SIL4 conform CENELEC. Als het gaat om oplossingen voor veilige besturingstechniek beschikt Pilz over jarenlange ervaring met talrijke toepassingen in de treinsector. Systemen van Pilz worden over de hele wereld al tientallen jaren met succes ingezet bij personen- en goederentransport, bijvoorbeeld bij spoorwegovergangen, bij het rangeren en op het station. Pilz is lid van het Verband Deutsche Bahnindustrie e.V. (VDB).

maandag 10 februari 2014

Nieuwe dochteronderneming Tsjechië

Er kan nu nog beter worden ingespeeld op de behoeften van klanten uit de Tsjechische Republiek en Slowakije.

“Met de oprichting van een eigen dochteronderneming Tsjechië kan Pilz beter inspelen op de behoeften van klanten en totaaloplossingen op het gebied van automatisering aanbieden door middel van engineering en advisering,” aldus Renate Pilz, voorzitter van de directie van Pilz GmbH & Co. KG.

PASmsi – de app voor uw veiligheid

Nieuwe Pilz app: De Mobile Safety Inspector-app PASmsi ondersteunt u bij de risicobeoordeling.

De app "PASmsi - Mobile Safety Inspector" stelt u in staat een risicobeoordeling direct bij de machine of installatie uit te voeren - snel en eenvoudig. Met deze app voert u gemakkelijk en mobiel de typische berekeningen betreffende PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) uit en documenteert u deze. Zo hebt u altijd zicht op het risiconiveau en hebt u alle belangrijke gegevens steeds bij de hand.

Procesrisico's herkennen en uitschakelen

Pilz garandeert dat uw machines conform ATEX, IECEx en andere internationale normen zijn.

Fabrikanten en exploitanten van machines kiezen in het kader van machineveiligheid bij het implementeren van maatregelen voor risicoreductie voor vast gedefinieerde stappen. Hierdoor kunnen fabrikanten de certificering van de conformiteit met de Machinerichtlijn en andere normen verkrijgen.

Mechatronisch werken, modulair denken

Vereenvoudig het engineeringproces door modulevorming bij het automatiseringssysteem PSS 4000.

Op het gebied van standaardiseerbaarheid komt in de machine- en installatiebouw de nadruk steeds meer te liggen op een modulaire opbouw van machines. Deze modulevorming op het gebied van hardware moet echter ook terugkomen in de software. Zo ontstaat een mechatronische benadering - met als doel het engineeringproces te vereenvoudigen en de herbruikbaarheid van afzonderlijke eenheden te vergroten. Dit vraagt om een decentrale besturingsarchitectuur.

Asian Manufacturing Award 2013

Pilz heeft met het automatiseringssysteem PSS 4000 de award in de categorie "Best Machine Safety Systems Provider" gewonnen.

Pilz is in Singapore onderscheiden met de "Asian Manufacturing Award 2013". In dit kader werden in zes categorieën prijzen toegekend voor de beste industriële oplossingen binnen het Aziatische gebied. Pilz bood hierbij in de categorie Automation & Control op het gebied van "Best Machine Safety Systems Provider” met het automatiseringssysteem PSS 4000 de meest overtuigende oplossing.

Yellow wins!

Lees in onze relatiekrant hoe u met passende besturingsoplossingen de veiligheid en beschikbaarheid van machines verhoogt.

Besturingsoplossingen voor veiligheids- en standaardtaken is het hoofdthema van het actuele nummer van MENSCH und AUTOMATION. Van gescheiden structuren voor veiligheid en standaard tot aan architecturen die beide gebieden functioneel versmelten: de bijdragen en voorgestelde toepassingen tonen aan hoe veelvuldig de eisen in de machine- en installatiebouw tegenwoordig zijn. Pilz ondersteunt u als totaalaanbieder van veilige automatisering met oplossingen die voldoen aan alle eisen.