donderdag 25 april 2013

Uw veiligheidssystemen laten doorrekenen?

Met de komst van de Machinerichtlijn 2006/42/EG hebben de ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL) definitief haar intrede gedaan. Het verschuiven van het ontwerpen op alleen structuur (kwalitatief), keuze van de componenten en structuur: bijvoor­beeld redundant of niet redundant) moet u nu ook de faalkans (de structuur kan goed zijn, maar hebben de componenten op zichzelf ook de juiste betrouwbaarheid en vormen deze samen de juiste faalkans?) van het systeem bepalen. Dit moet uitein­delijk overeenstemmen met het niveau wat u van tevoren heeft vastgesteld. Het bepalen van deze kans is een tijdrovende klus die u nu ook door een Safety Consultant van Pilz kunt laten uitvoeren. 

Pilz kan uw veiligheidscircuits op basis van PL of SIL door rekenen met het door de TUV gevalideerde softwarepakket PAS­cal (onderdeel van de Pilz Automation Suite). Op basis van de gegevens die u aanlevert, berekent Pilz voor u of uw circuit ook daadwerkelijk voldoet aan het vereiste niveau van betrouwbaarheid. Pilz kan u dan ook adviseren om uw circuits te verbe­teren.

U biedt aan:

 • Omschrijving veiligheidsfunctie, inclusief operationele data (kunnen wij u helpen opstellen)*
 • Blokschema (kunnen wij u helpen opstellen)*
 • Faaldata van componenten (anders dan Pilz)
 • Technische schema’s, zoals elektrisch, hydraulisch, pneumatisch

* Pilz levert een invulblad aan

U ontvangt:

 • Rapportage in PDF-formaat
 • PAScal-file met daarin uw safetyloops
 • Indien gewenst: Verbetervoorstel per safetyloop
 • Indien gewenst: Licentie voor PAScal*

* Met de demoversie kunt u uw projecten inzien, deze gaat echter tot een maximum van 3 loops per project.

Voorwaarden en tarieven:

 • Kosten per safetyloop: € 60,-
 • Startkosten project (inclusief één safetyloop) € 270,-
 • Is er geen faaldata aanwezig, per component € 90,-
 • Optie: Indien gewenst: Kick-off gesprek op locatie op nacalculatie op aanvraag
 • Exclusief reis- en verblijfkosten

Pilz biedt ook de mogelijkheid om te valideren op basis van de IEC 61508 of IEC 61511! Hiervoor gelden andere tarieven.

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie? Bel 0347- 320 477 of e-mail naar info@pilz.nl

 

Aanrader: Safety PLC cursus (PSS4000)

Het besturingssysteem van Pilz (PSS 4000) kan zowel voor veiligheids- als niet-veiligheids-besturings-toepassingen ingezet worden. Het doel van deze cursus is om u vertrouwd te maken met het op een juiste wijze programmeren en beheren van besturingssystemen. Omdat het systeem vrij programmeerbaar is, worden in deze training aanbevelingen gedaan en tips gegeven betreffende de meest gunstige aanpak en opbouw van de software.

Inhoud
De training bestaat uit een aantal afzonderlijke modulen waarbij zowel het software pakket PAS4000 als de benodigde PSS 4000 hardware aan bod komen. De modulen bevatten verschillende opdrachten en oefeningen. 
  
1e trainingsdag
Er wordt toegelicht welke stappen doorlopen dienen te worden om tot een goed, overzichtelijk,betrouwbaar en veilig programma te komen. Daarnaast krijgt u handvatten geboden betreffende de softwareopbouw volgens de IEC61131 norm. De functionaliteit van het programmeerpakket voor de PSS 4000 (PAS4000) wordt uitgebreid toegelicht inclusief de programmeertalen “Instruction List en Structured Text”.

2e trainingsdag
De Multi-programmeertaal binnen PAS4000 wordt uitgebreid behandeld en de beschikbare PSS 4000 hardware. Door middel van de module “Diagnose” wordt duidelijk welke mogelijkheden PSS 4000 biedt om je software programma te kunnen testen en online te kunnen bekijken. Tenslotte wordt toegelicht hoe het door u geschreven PAS4000 programma gelicenceerd dient te worden.

Doelgroep
·         Engineers die nog geen projecten met de PSS 4000 hebben gedaan;
·         Engineers die hun kennis willen vergroten;
·         Hardware engineers;
·         Software engineers;
·         Service technici;
·         Projectleiders.

Voorkennis
Kennis van elektrotechniek en basis programmeerkennis.

Uw voordelen
Kennis verkrijgen zodat u zelfstandig een programma op kunt zetten in PAS4000.
Alle mogelijke functionaliteit in de hardware en software wordt toegelicht.
Kennis van de verschillende diagnose mogelijkheden die het pakket te bieden heeft.

Data
20 & 21 juni 2013
10 & 11 september 2013
24 & 25 oktober 2013
26 & 27 november 2013

Uw investering
€ 595,=

Duur en locatie
De training wordt in Vianen verzorgd van 08.30 - 15.30 uur, inclusief lunch. Een training bij u op locatie kan in overleg bepaald worden.

Ondersteuning
Heeft u vragen over deze cursus? Neem dan contact op met Pilz optelefoonnummer 0347-320477 of via e-mail
info@pilz.nl. Kijk voor meer informatie op opleidingen.pilz.nl

dinsdag 23 april 2013

Pilz: Ecologisch en veilig!

Steeds vaker investeren gevestigde ondernemingen in de duurzaamheid van hun producten en diensten en in sociaal verantwoord ondernemen. Hierdoor ontstaat ook voor talrijke fabrikanten van machines en installaties een gegronde interesse om hun prestaties op het gebied van energie-efficiëntie en machineveiligheid verder te verbeteren. 

Energie-efficiëntie en machineveiligheid zijn niet strijdig met elkaar

Technische oplossingen voor de optimalisatie van veiligheid en energie-efficiëntie leiden meestal ook tot een verbetering van de rentabiliteit van machines en installaties. Zo kunnen besparingen bij de constructie en realisatie en bij de inachtneming van de valideringskosten worden gerealiseerd.

Wezenlijke wijzigingen van machines - CE-certificatie

De optimalisatie van machines en installaties resulteert in veel gevallen ook in een wezenlijke wijziging. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat volgens de geldende voorschriften van Machinerichtlijn 2006/42/EC een wezenlijke wijziging aan een machine of installatie ertoe kan leiden dat een nieuwe CE-certificatie noodzakelijk is.

Maak gebruik van ondersteuning!

Pilz staat u als dienstverlener op het gebied van veiligheid graag bij om de machineveiligheid en energie-efficiëntie van uw machines en installaties te optimaliseren en daarmee een bijdrage te leveren aan het bereiken van uw doelen op het gebied van duurzaamheid en sociaal verantwoord ondernemen.

Onze services op het gebied van machineveiligheid:

§  risicobeoordeling
§  veiligheidsconcept
§  veiligheidsdesign
§  CE-certificatie (begeleiding van het proces bij de wezenlijke wijziging van een machine en bij retrofit)

Meer informatie:

Nieuw! Online leren bij Pilz met gratis lesmodule

Pilz introduceert een nieuwe manier van leren om de bewustwording van veiligheid in de industrie onder de aandacht te brengen. Dit doet Pilz  met behulp van een nieuwe online lesmodule: hoe kan ik veilig engineeren met lichtschermen?

De lesmodule is gebruiksvriendelijk, innovatief en is met name bedoeld om engineers en projectleiders kennis op te laten doen van alle facetten die bij het engineeren van lichtschermen van toepassing zijn. 

Zo komen de verschillende typen lichtschermen aan bod, hoe werken lichtschermen en hoe bepaal je welk lichtscherm het beste geschikt is voor de situatie en hoe positioneert men een lichtscherm veilig. De lesmodule is onderbouwd met theorie en relevante normen.

Om het interactief te maken zijn er spelelementen in verwerkt, beeldfragmenten en animaties. Zo kan men op een leuke manier kennis op doen van veilig engineeren met lichtschermen. Na afronding kan de cursist een toets maken en met goed gevolg ontvangt men een certificaat. 

De module is GRATIS  te volgen via http://onlinetraining.pilz.nl/

Nog slimmer werken met de Pilz Safety Acceptor®

Betrokken en gemotiveerde medewerkers maken uw organisatie. Een goed geolied team levert op tijd de vereiste kwaliteit en waarborgt uw continuïteit. Maar hoe krijg en behoud je zo’n duurzaam team?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat de driehoeksverhouding leiderschap, rechtvaardigheid en veiligheid bepalend is voor het verhogen van de intrinsieke motivatie en het verkrijgen van veilgheidsgedrag. Als veiligheidsspecialist hebben wij, samen met gedragwetenschappers van Nolost Capital, een uniek meetinstrument en managementrapport ontwikkeld; de Pilz Safety Acceptor®.

Inzicht in teamdynamiek en veiligheid
De Pilz Safety Acceptor® onderzoekt uw organisatie op een drietal issues: leiderschap, rechtvaardigheid  en veiligheid. Dit kan organisatiebreed, afdelingsgericht of teamgericht. Op basis van de input van de betrokken medewerkers wordt een rapport gegenereerd. Hierin worden de teamdynamiek en diverse veiligheidsaspecten inzichtelijk gemaakt. Naast inzicht in de noodzaak van veilig werken, komen ook de aansturing van medewerkers en de prestatie versus beloning verhouding aan de orde. Uiteraard worden eventuele verbeterpunten aangereikt. Kortom, een compleet overzicht om uw organisatie nog optimaler aan te sturen.

Werkwijze?
De Safety Acceptor® is geschikt voor organisatie / teams met meer dan vijf medewerkers.
Elke deelnemer vult anoniem en online een korte vragenlijst in over leiderschap, beloningsstructuur en veiligheid.
Op basis van de informatie van uw medewerkers wordt een gedetailleerd rapport opgesteld
Een week na het onderzoek ontvangt u het digitale Safety Acceptor® rapport (SITE: uitklap met info per rubriek | folder: apart blokje) per e-mail.


Vervolg?
Waarschijnlijk kunt u een groot aantal van de in het rapport genoemde verbeterpunten zelf realiseren. Wilt u advies over onze veiligheidsoplossingen? Dan brengt één van onze adviseurs u graag een bezoek.
Neem contact op voor een afspraak.

Wilt u een uitgebreid adviesgesprek over het rapport? Dan maken wij een afspraak voor u samen met één van de specialisten van Nolost Capital.

Kosten?
De Pilz Safety Acceptor® vergt een investering van slechts € 398,= (ex BTW) per rapport. Een unieke kans om in een korte periode en tegen minimale kosten een gedetailleerd inzicht in uw organisatie te verkrijgen.


Pilz Safety Acceptor®

Leiderschap
Leiderschapstijl moet aansluiten bij organisatiedoelen.
transformationeel leiderschap; mensgericht, medewerkers ontwikkelen, motiveren en inspireren
transactioneel leiderschap; taakgericht, sturend, duidelijke rol- en taakverdeling

Rechtvaardigheid
Prestatie moet in verhouding staan tot beloning.
financieel compensatie; inkomen weerspiegelt verantwoordelijkheid, kwalificaties, werkdruk
intrinsieke waardering; werk geeft voldoening en is uitdagend
erkenning uit het werk; door management, collega’s, klanten en community.

Veiligheid
Veilig werken stimuleert en laat medewerkers excelleren.
medewerkers; veiligheidscultuur
fysieke omstandigheden; werkomgeving
middelen; gereedschap, uitrusting en machines
processen & Procedures; waarborgen en bewaken van regels
management; betrokkenheid en aansturing van veiligheid
communicatie; feedback en informatie

Referentie  
Voor mijzelf als productieleider heeft het me inzicht gegeven in hoe anderen tegen de organisatie of tegen mij aankijken en hoe men zou kunnen reageren op bepaalde zaken. Deze acceptor is een extra tool om je collega’s op de juiste manier te begeleiden, te sturen en te coachen. Het geeft een goede start om je organisatie van verschillende kanten te bekijken. Ook geeft het de leidinggevende de kans om zichzelf te screenen op zijn/haar kwaliteiten en verbeterpunten. Tijdens het gesprek is Jan (red. Jan Tournois, Directeur Pilz Nederland) praktijkgericht en geeft hij voorbeelden. Het gesprek was positief, prettig en zeer professioneel.

Eric Hellemons
Productieleider
Nijpels Meubelen B.V.

CMSE - Certified Machinery Safety Expert in vier dagen met Pilz!

Samen met TÜV Nord biedt Pilz Nederland het trainingsprogramma CMSE - Certified Machinery Safety Expert aan. CMSE is een onafhankelijk internationaal gecertificeerde training die een volledig overzicht van machineveiligheid biedt.

Tijdens de vierdaagse cursus leidt Pilz de deelnemers op tot gekwalificeerde experts op het gebied van machineveiligheid. In de Engelstalige leermodules komt het gehele scala aan lesstof over machineveiligheid aan bod. Naast de toepassing van actuele normen, worden ook risicobeoordelingen en arbeidsbescherming behandeld. Daarnaast krijgen cursisten een gedetailleerd overzicht van de actuele veiligheidstechniek en de toepassing van functionele veiligheid voor besturingen. 


Gecertificeerd door TÜV NORD

De CMSE-training tot expert op het gebied van machineveiligheid is TÜV-gecertificeerd. Elke deelnemer die de training succesvol afrondt en slaagt voor het examen krijgt een TÜV-certificaat. De cursus is bedoeld voor constructeurs, onderhoudspersoneel en project- en veiligheidsingenieurs op het gebied van automatiseringstechniek.

Meer informatie:

De cursus, die in november van start gaat, wordt gegeven in de Pilz Academy in Vianen door een van de safety consultants van Pilz. Inschrijven kan via: http://opleidingen.pilz.nl/cmse.

dinsdag 9 april 2013

Lock Out Tag Out in Europa

LOTO-programma's worden steeds belangrijker - vooral in Europa. Wij adviseren u.
Het gebruik van Lock Out Tag Out-programma's (herinschakelblokkering/markering, LOTO) is in Europa sterk in opmars en wordt niet meer als een puur Amerikaanse veiligheidsoplossing gezien. Aan het groeiende aantal bedrijven in Europa dat bepaalde LOTO-procedures ontwikkelt, is te zien dat de industrie neigt tot het volgen van ‘best practice’-voorbeelden.

Europese en mondiale eisen aan LOTO

Weliswaar stelt de Europese wetgeving een LOTO-programma op de werkplek niet verplicht, maar een LOTO-procedure lijkt in veel gevallen de meest zinvolle oplossing te zijn:
 • volgens de machine- en apparaatrichtlijnen moet een machine zijn uitgerust met voorzieningen die de energietoevoer naar haar verbreken en een blokkering activeren waarmee het opnieuw inschakelen wordt voorkomen.
   
 • De nationale wetgeving in diverse Europese landen verlangt van werkgevers dat ze een veilig werksysteem opstellen voor mensen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Ook moet het mogelijk zijn om de energietoevoer naar de installatie te verbreken.
   
 • De meeste Europese landen verlangen dat er maatregelen worden getroffen die het opnieuw inschakelen van de installatie voorkomen, maar schrijven in hun wetgeving niet uitdrukkelijk de toepassing van LOTO-procedures voor.
Veel van de nationale arbo-instanties pleiten uitdrukkelijk voor de toepassing van Lock Out Tag Out-procedures vanwege de eenvoud en effectiviteit ervan. Het belangrijkste element van het programma, machines uitrusten met herstartblokkeringen, is heel gebruikelijk in Europese bedrijven. Deze bedrijven streven in toenemende mate naar het realiseren van een LOTO-programma dat het veilig onder controle houden van energiebronnen altijd garandeert als er onderhoudswerkzaamheden aan installaties worden uitgevoerd.

Wereldwijd team van veiligheidsexperts

Het wereldwijde team van Pilz veiligheidsexperts kan u ondersteunen bij de beoordeling van uw bestaande LOTO-programma, zodat wordt gegarandeerd dat het uw medewerkers voldoende beschermt.

Meer informatie:Lock Out Tag Out-programma

Gevaarlijke energie veilig besturen

Eén op de tien ongevallen kan worden teruggevoerd op een ontoereikende besturing van gevaarlijke energie. Hoe kan dit worden voorkomen?
 
Volgens het Noord-Amerikaanse ministerie van Arbeid is vrijwel 10 procent van alle ernstige ongevallen in een industriële omgeving terug te voeren op het falen van de besturing van gevaarlijke energieën. Dit type ongevallen treedt vaker op tijdens onderhouds- en servicewerkzaamheden bij machines en installaties wanneer er sprake is van een onbedoelde start resp. het vrijkomen van opgeslagen energie. Ontoereikende procedures voor de besturing van gevaarlijke energieën vormen de belangrijkste reden voor deze ongevallen.

Een typisch geval doet zich voor wanneer medewerkers de machine opnieuw starten en zij zich er niet van bewust zijn dat er nog onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Ongevallen vinden ook plaats omdat zich nog altijd potentiële energie in de machine bevindt nadat deze van de energiebron is gescheiden. Een effectieve mogelijkheid voor het veiligheidsmanagement met betrekking tot de besturing van energie is de toepassing van een geschikte Lock Out Tag Out-procedure (herinschakelblokkering/markering, LOTO).

Voorkomen van ongevallen als gevolg van het vrijkomen van gevaarlijke energie
Juiste Lock Out Tag Out- resp. LOTO-methoden en -procedures beschermen medewerkers tegen het vrijkomen van gevaarlijke energie en de daaraan gerelateerde verwondingen wanneer wordt gewaarborgd dat er sprake is van correcte procedures en energie-afschakelinrichtingen. Veel bedrijven zijn zich niet bewust van het feit dat hun procedure voor het besturen van gevaarlijke energie ontoereikend is, tot deze volledig faalt, wat kan leiden tot verwondingen of ernstigere gevolgen.

Eén van de redenen hiervoor is het grote aantal factoren waarmee bij de besturing van energie rekening moet worden gehouden. Indirecte energiebronnen zoals de zwaartekracht, wind, vloeistoffen, proceschemicaliën en druk worden vaak over het hoofd gezien. Gelet op de choquerende omstandigheid dat één op de tien ongevallen verband houdt met gevaarlijke energie, is het duidelijk waarom de realisatie van geschikte procedures en Best Practice bij de besturing van gevaarlijke energieën zoveel voordelen voor bedrijven met zich meebrengt.

Lock Out Tag Out – De werkwijze volgens Pilz
Om te voldoen aan de toenemende eisen van klanten volgens een 'Best-in-class'-principe bij de besturing van gevaarlijke energieën, heeft Pilz een uniek Lock Out Tag Out-systeem ontwikkeld. Bij de realisatie van het LOTO-systeem voert het team van Pilz eerst een gedetailleerde analyse van bestaande procedures en installaties uit en realiseert concrete voorstellen om te garanderen dat alle gevaarlijke energieën veilig kunnen worden bestuurd.

Na deze zeer belangrijke eerste stap wordt elke machine voorzien van grafische, eenvoudig te begrijpen en machinespecifieke aanwijzingen, om te waarborgen dat de medewerkers veilig en snel de procedure van de herinschakelblokkering en markering elke keer correct toepassen. Voor bepaalde taken worden ook secundaire aanwijzingen opgesteld. Deze taken kunnen veilig worden uitgevoerd, waarbij alleen de gevaarlijke energieën voor de betreffende taak worden afgescheiden. Dit leidt tot een grotere flexibiliteit, aanzienlijk geringere uitvaltijden en garandeert tegelijkertijd de veiligheid van de werknemers.

Meer informatie:
Lock Out Tag Out, LOTO-systeem
Eendaagse LOTO-training 
 

Ontwikkel uzelf met CMSE tot een expert in machineveiligheid

Verschaf uzelf een volledig overzicht van machineveiligheid en ontvang de internationaal erkende TÜV Nord-certificering.
 
Pilz beschikt over een grote schat aan ervaring op het gebied van machineveiligheid. Om vakmensen een gespecialiseerde cursus op het gebied van machineveiligheid te kunnen aanbieden, hebben wij de cursus CMSE® - Certified Machinery Safety Expert ontwikkeld. Deze training, die een volledig overzicht omtrent dit onderwerp biedt, stelt de deelnemers in staat hun deskundigheid met een onafhankelijke certificering van TÜV NORD aan te tonen.

De cursus bestaat uit vijf modules met de volgende onderwerpen:
 • Module 1: Basisprincipes van veiligheid, introductie in wetten & normen, motivatie voor veiligheid, bevoegdheden van de verantwoordelijke personen
 • Module 2: Voorschriften voor machineveiligheid, conformiteitsproces, voorschriften inzake arbeidsmiddelen en werkplekken, arbeidsbescherming.
 • Module 3: Risicobeoordeling & praktische workshop over risicobeoordeling
  Module 4: Mechanische veiligheidsvoorzieningen, veiligheidscomponenten/-technologieën, elektrische veiligheid
 • Module 5: Functionele veiligheid van machinebesturingen, functionele veiligheid van fluidtechnische systemen (hydraulica en pneumatiek), workshop over functionele veiligheid met praktische werkvoorbeelden

Internationaal geldige TÜV NORD certificering

Aan het einde van de training wordt met een multiple-choice-toets gecontroleerd of de deelnemers de vijf modules hebben begrepen. Vanwege het strenge succespercentage van 80 procent dat moet worden behaald om het certificaat te verkrijgen, zijn een grondige kennis en begrip van de cursusinhoud vereist. Wanneer de toets met succes is afgelegd, ontvangen de deelnemers een internationaal geldig certificaat van TÜV NORD en mogen dan de titel CMSE® Certified Machinery Safety Expert voeren. Elke vier jaar is een vernieuwing van het certificaat noodzakelijk om de titel CMSE® te behouden.

Bewijs van deskundigheid voor het bevorderen van uw carrière
CMSE® - Certified Machinery Safety Expert is de optimale oplossing waarmee u uw deskundigheid voor de gehele levenscyclus van de machineveiligheid kunt aantonen. Dit bewijs stelt u in staat uw carrière met de internationaal erkende certificering van TÜV NORD te bevorderen.

Meer informatie:
website Certified Machinery Safety Expert www.cmse.com

Decentraal I/O-systeem PSSuniversal voor Profinet-gebruikers

Het decentrale I/O-systeem PSSuniversal van Pilz ondersteunt nu de Profinet-specificatie versie 2.3

Met het decentrale I/O-systeem PSSuniversal kunnen veiligheidstaken en/of standaardbesturingsfuncties eenvoudig op veldniveau worden overgenomen. Hierbij vindt de communicatie bij de Profinet-variant plaats via Profinet volgens de actuele specificatie versie 2.3. Bovendien is het decentrale I/O-systeem PSSuniversal nu ook PROFIenergy-compatibel, zodat een actief en effectief energiemanagement mogelijk is.

De nieuwe versie bevat de volgende belangrijke functie-uitbreidingen:
 • Met het Media Redundancy Protocol (MRP) is het nu mogelijk de communicatietrajecten tussen besturingen en eindapparatuur redundant in een ringtopologie uit te voeren. Hierdoor kan een grotere beschikbaarheid van machines/installaties worden gerealiseerd.
 • Profinet IRT verkort de doorvoertijden in het I/O-systeem PSSuniversal en garandeert een deterministische communicatie.
 • Met iPar Server Support is nu het dynamisch opslaan en laden van parameters vanuit de master mogelijk, zodat voor gebruikers van apparatuur het vervangen van apparatuur wordt vereenvoudigd.
 • Dankzij Shared Device kan een decentraal I/O-systeem PSSuniversal nu met maximaal 2 masters communiceren. Voor het uitwisselen van standaard I/O-informatie met een standaardbesturing en veilige I/O-informatie met een FS-besturing.

De nieuwe functie-uitbreidingen van het Profinet-protocol vormen een aanvulling op de beproefde voordelen van PSSuniversal:
 • Optimaal adresbeheer: het Profisafe-adres is slechts één keer per decentraal station vereist, veiligheidsinstellingen voor elk apparaat worden slechts op één plek verricht
 • Eenvoudig gebruik: geen adresinstelling en -beheer voor elke afzonderlijke I/O-module
 • Optimale benutting van de Fail-safe-adressen/het Fail-safe-aantal: lagere plannings- en beheerkosten
Werk de firmware van uw PSSuniversal kopmodulen met Profinet-poort (312041, 312042, 312043) bij en maak gebruik van de nieuwste versie 2.3.

Meer informatie:
Decentraal I/O-systeem PSSuniversal