zondag 26 februari 2017

Cobots - de robot die samenwerkt met de mens

Samenwerking mens en machine


De industriële robot kent vele verschijningsvormen, maar als algemene eigenschappen hebben ze allemaal dat ze autonoom taken kunnen uitvoeren die voor een belangrijk deel van te voren geprogrammeerd zijn. Naast de term robot kennen we tegenwoordig ook de term cobot, een robot die moet samenwerken met de mens en dus niet als de robot geheel veilig afgeschermd achter hekken staat opgesteld. Toch is en blijft een cobot een robot en blijft veiligheid een belangrijk aspect.

De autonoom werkende robot die veilig achter hekken zijn werk moet doen, heeft er een broertje bij gekregen, namelijk de cobot (afbeelding 1). In grote lijnen is dit een normale robot met als grote verschil dat hij zo aangestuurd wordt dat het veilig zou moeten zijn om als mens samen met deze machines te mogen werken. Helaas is echter hier de realiteit iets anders dan de theorie, want ook al wordt de robot anders aangestuurd, als hij een zware stalen balk verplaatst, praten we over een heel ander stuk veiligheid dan als hij met koekjes aan het werk is. In dit verhaal zullen we laten zien dat ook een cobot veelal om meer veiligheden vraagt dan je op het eerste gezicht zou denken.

donderdag 23 februari 2017

Pilz presenteert nieuwe serie noodstopknoppen PITestop active - Slim schakelen - Energie besparen

Met PITestop active biedt Pilz een nieuwe serie noodstopknoppen aan die elektrisch geactiveerd kunnen worden. Ze geven door middel van verlichting aan of ze actief zijn of niet. Zo zorgen ze voor meer flexibiliteit en modularisering geheel in de zin van Industrie 4.0. Gebruikers profiteren bovendien van besparingen bij energiekosten: nu hoeft namelijk niet meer de complete installatie onder stroom te worden gehouden om de noodstopfunctie in stand te kunnen houden.


PITestop active biedt voordelen voor installaties en machineparken waarin machineonderdelen worden verplaatst: de machineonderdelen kunnen met hem volgens ISO 13850 veilig actief of inactief worden geschakeld. In samenspel met de besturingssystemen PNOZmulti van Pilz, die de modulaire opbouw van installaties al ondersteunen, kunnen flexibele veiligheidsconcepten eenvoudig worden gerealiseerd, zoals ze vooral ook door de Smart Factory worden verlangd. PITestop active is verkrijgbaar in verschillende varianten voor inbouw in en opbouw op de machine: de inbouwvariant met beschermingsgraad IP65 en de opbouwvariant met M12-aansluiting.

maandag 20 februari 2017

PASloto: gevaarlijke energie veilig beheersen

Met PASloto biedt het automatiseringsbedrijf Pilz nu software voor het documenteren van Lockout-Tagout-procedures (LoTo) aan. Zo kunnen activiteitenbeschrijvingen voor de omgang met gevaarlijke energiebronnen eenvoudig worden opgesteld en gedocumenteerd. In aanvulling hierop draagt Pilz in de bijbehorende training de benodigde kennis over de LoTo-procedure en over de optimale omgang met de software over.


LoTo beschrijft de veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld vergrendelingen) bij de omgang met gevaarlijke energiebronnen zoals elektra, pneumatiek of hydrauliek. Met behulp van de software PASloto kunnen LoTo-rapporten opgesteld en de bedrijfseigen LoTo-regels gecontroleerd worden. Zo kunnen de Lockout-Tagout-procedures eenvoudig worden gedocumenteerd. PASloto stelt de poster voor het documenteren van de complete LoTo-procedure van een installatie op en maakt het mogelijk om foto's van de machine en van de energiebronnen aan de Lockout-Tagout-poster toe te voegen. De licentieplichtige software kan worden gedownload op: www.pilz.com/pasloto

zondag 12 februari 2017

Pilz ondersteunt onderwijsprogramma ROC Tilburg

Waar praktijk en onderwijs elkaar – veilig – ontmoeten


Technische opleidingen kunnen in deze tijd praktisch niet meer zonder hulp vanuit het bedrijfsleven. De snelle ontwikkelingen en de beperkte budgetten vragen om een goede samenwerking waarbij opleidingen kunnen aangeven wat ze nodig hebben en bedrijven kunnen ondersteunen met ‘state of the art’ technologie. Zo ontwikkelde Pilz speciaal voor ROC’s én het HBO een lespakket over machineveiligheid dat met veel plezier en succes wordt gebruikt door onder meer leerlingen van het ROC Tilburg.

Veiligheid begint met basiskennis omtrent de noodzaak ervan gecombineerd met kennis aangaande de beschikbare mogelijkheden. Pilz is van mening: Hoe eerder deze basiskennis wordt aangeboden, hoe beter het is.