dinsdag 22 januari 2013

Wilt u meer weten over onze veiligheidsrelais? Kom naar het event op 7 februari 2013!

Ons betrouwbare veiligheidsrelais, de PNOZMulti,  bestaat 10 jaar. In deze periode is dit product uitgegroeid tot één van de succesvolste producten van Pilz. Het systeem is multifunctioneel, vrij configureerbaar en toegesneden op uiteenlopende sectoren van de installatie- en machinebouw. Met het besturingssysteem kunnen veiligheidsfuncties als noodstop, hekken, lichtschermen, tweehandenbediening en nog veel meer functies worden bewaakt. 

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en innovaties m.b.t. de PNOZMulti en onze andere veiligheidsrelais en kom naar het event op 7 februari.  Meld u aan*  en mis deze kans niet!

Programma
09.00 uur Ontvangst
09.15 – 10.00 uur Lezing door Bas Derkink (KMG) met praktijkvoorbeeld toepassing PNOZmulti
10.00 – 10.30 uur Informatie nieuwe typen en productfeatures veiligheidsrelais
10.30 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 12.45 uur Parallel Workshops diverse thema’s (o.a. Machinerichtlijn / Software Café)

12.45 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 15.30 uur Optioneel: Bedrijfsbezoek omgeving Nieuwegein naar applicatie verpakkingsindustrie .(de eerste 20 aanmeldingen zijn gegarandeerd van een plek) VOL


Duur:                           9.00 – 15.30 uur
Locatie:                       Green Village Nieuwegein
Wanneer:                    7 februari 2013
Toegangsprijs:            Gratis *
* Wanneer u zich aanmeldt, maar afwezig bent op het evenement, zijn wij genoodzaakt 49 euro in rekening te brengen.

Voor aanmelden klik hier

Green Energy met Pilz: Dansen met robots

Pilz pakt energiegebruik op vele fronten aan
Als firma kun je op heel veel manieren voor energiebesparing zorgen. Veelal zijn dat kleine punten, die bij elkaar toch een behoorlijke besparing op kunnen leveren. Machines kunnen misschien zuiniger omgaan met energie, de verwarming kan een graadje lager, het licht kan slimmer geschakeld worden, een energieloos reclamebord, etc. Ook kan er gewerkt worden aan het energiezuiniger maken van de producten of aan minder verpakkingsmateriaal, maar het ultieme is natuurlijk het op de markt brengen van vernieuwende producten die op een breed vlak voor energiebesparing zorgen.
Veiligheidsvoorzieningen zijn wettelijk verplicht en het energiegebruik dat er mee gepaard gaat, levert daarentegen een groot stuk veiligheid op voor de gebruikers. Wat dat betreft, is het inzetten van Pilz producten dus veelal noodzaak en moet de besparing gezocht worden bij systemen die slim omgaan met de energie.
Pilz en energie
Op het vlak van de systemen ontwikkelt Pilz  milieuvriendelijke producten met behulp van ecologische materialen en energiebesparende technieken. Deze duurzame producten worden geproduceerd in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Ierland onder verantwoorde arbeidsomstandigheden, met respect voor het milieu. De gebruiker van de producten kan er van uitgaan dat het aan alle moderne normen voldoet die ecologisch gesteld worden. Goede producten voor een eerlijke aanschafprijs en met een relatief laag energieverbruik.
Ook de gebouwen probeert men ecologisch vorm te gegeven, compleet met warmtepompen, solarsystemen en groene daken. Zo is de laatste nieuwe fabriek in BadRagaz in Zwitserland geheel CO2 neutraal gebouwd en verbruikt deze fabriek geen externe energie voor verwarming of koeling. 
Besparende producten
Zoals al gezegd, is veiligheid noodzakelijk en minder producten inzetten is moeilijk . Er kunnen echter wel producten ingezet worden die zuinig om gaan met energie. Zo hebben de ontwikkelaars hun uiterste best gedaan om de diverse componenten zo te ontwikkelen zodat ze wel voldoen aan alle eisen, een hoge snelheid hebben, maar toch zo min mogelijk energie verbruiken. Ten opzichte van concurrerende producten, scheelt dit veelal 20 tot 80%.
Eén van de milieuvriendelijke producten is de PSSuniversal PLC, de "allrounder" van het automatiseringssysteem PSS 4000. Deze programmeerbare besturing (PSS) is inzetbaar voor standaard besturings- en veiligheidstaken en kan met de grafische programma-editor worden geconfigureerd.
Door het inzetten van één PLC die zowel de machinebesturing als de veiligheid voor zijn rekening neemt, hoeft er maar één systeem in plaats van twee gescheiden systemen ingezet te worden. Dit scheelt naast de energie die er minder verbruikt wordt ook heel veel aan ruimte in de installatiekasten, is de installatie sneller gebouwd en is er minder bekabeling nodig, allemaal zaken die natuurlijk ook energie kosten. 
Doordat binnen het systeem heel veel hardware softwarematig uitgevoerd wordt, moet er wel het nodige geprogrammeerd worden. Met de kant-en-klare softwarebouwstenen die bij dit systeem horen, is dit een veel gemakkelijker dan bij menige andere PLC en is standaardisatie op eenvoudige wijze mogelijk.
De PLC is het hart van de besturing die in staat is om een vrij complexe besturingstaak te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt tegelijkertijd gekeken naar de veiligheid van de gebruikers zodat ongelukken op de werkvloer voorkomen worden. In de machines worden energiezuinige I/O-modules gebruikt die via een industrieel Ethernet-netwerk met de PLC verbonden worden. Door gebruik te maken van de I/O-modules, hoeft er veel minder bekabeling gebruikt te worden om sensoren, bedieningelementen en actuatoren aan te sluiten.
Zware omstandigheden zoals grotere temperatuurschommelingen vereisen componenten die betrouwbaar werken. Hiervoor zijn speciale kop- en elektronicamodulen beschikbaar. Deze kunnen worden toegepast op plekken waar schakelkastklimatisering te duur of te lastig is om aan te leggen. Daarbij vraagt kastklimatisering heel veel energie, iets dat natuurlijk met dit soort modules komt te vervallen.
Virtueel bespaart
Om een machine te beveiligen, worden er natuurlijk als eerste de nodige mechanische maatregelen getroffen. Kappen, roosters en hekwerken zijn de eerste veiligheden die voorkomen dat gebruikers onverhoopt in aanraking komen met bewegende machines. Deze kunststoffen of metalen delen, vragen alleen energie tijdens het productieproces, maar zorgen er veelal wel voor dat het schoonmaken van machines veel lastiger is. Met name binnen de voedingsmiddelenindustrie zijn deze veiligheidsmaatregelen dan ook zeer ongewenst en zorgen zeker niet voor energiebesparing. Zonder al deze mechanische veiligheden, is het schoonmaken goedkoper en sneller, omdat iets dat er niet is niet schoon gemaakt hoeft te worden en de delen die dan wel schoongemaakt moeten worden, zijn gemakkelijker toegankelijk.
Het spreekt voor zich dat het weglaten van mechanische veiligheden, grote consequenties heeft, want hoe wordt dan voorkomen dat er een onveilige situatie kan ontstaan? Het antwoord hierop is simpel. Met de juiste sensor en goed doordachte software.
(3-D camerasysteem) SafetyEYE Het sensorsysteem dat door Pilz samen met DaimlerChrysler is ontwikkeld, heeft de naam SafetyEYE gekregen en is geheel bedoeld om veiligheden virtueel te maken. Het is de basis van een technologie voor veilige detectie van objecten in een driedimensionale ruimte. Waar nu nog een groot aantal sensoren noodzakelijk worden, wordt bij SafetyEYE de gevaarlijke zone omgeven door een driedimensionale, goed passende “beschermcocon” .
Het hele systeem bestaat uit drie componenten: de sensorunit die een industriële 3D-camera bevat, een krachtige processor en de veiligheidsbesturing. De uit drie hoogdynamische camera’s bestaande sensorunit levert de beeldgegevens van de te bewaken ruimte. De processor dient vervolgens als verwerkingseenheid en berekent met behulp van zeer complexe en veilige algoritmen een ruimtelijk beeld. Daarmee is het mogelijk objecten waar te nemen en de positie ervan exact te bepalen. Deze informatie wordt vervolgens met de in het systeem geconfigureerde beschermde ruimtes vergeleken om vast te stellen of er bijvoorbeeld sprake is van een inbreuk. De resultaten van de beeldverwerking worden door de processor doorgestuurd naar de veiligheidsbesturing die de machinebesturing en alle functies van SafetyEYE stuurt.
Dit optimaal aangepaste beveiligingsconcepten helpen stilstanden te voorkomen. Een met SafetyEYE beveiligd robotwerkstation kan bijvoorbeeld geheel open werken. Belemmerende afschermingen zijn niet meer nodig. De sensorunit bevindt zich boven het werkstation en houdt de gehele beweegruimte van de robot in het oog. Manipulaties zijn daardoor bij voorbaat uitgesloten. Pas als u naar de monitor kijkt, ziet u dat hier veiligheidstechnieken actief zijn. De camerabeelden zijn gecombineerd met gekleurde, halftransparante kubussen en balken: de driedimensionale waarschuwings- en beschermde ruimtes. Binnen deze ruimtesegmenten beweegt de robot tijdens zijn werkcyclus. De gevaarlijke zones zijn gedefinieerd als een virtuele enveloppe, die de waarschuwings- en beschermde ruimtes omsluit. Alleen objecten die in deze zones komen zijn potentieel in gevaar.
Wat SafetyEYE bijzonder maakt, is dat een inbreuk op een beschermde ruimte niet leidt tot een automatisch noodstop. Overtreedt een medewerker de grenzen van de virtuele beschermde ruimte op een plaats die de robot pas enkele seconden later zal bereiken, dan draagt de besturingstechniek er zorg voor dat de robot met extreem lage snelheid verder beweegt. Als de medewerker zich vervolgens, door het alarmsignaal gewaarschuwd terugtrekt, werkt de robot met normale snelheid verder. Pas wanneer de medewerker in de direct gevaarlijke zone komt, volgt een noodstop. Dit is een verbetering ten opzichte van traditionele veiligheidsvoorzieningen, die in geval van gevaar altijd tot een directe stilstand leiden. Met SafetyEYE kunnen processen nauwkeurig gestuurd en flexibel beveiligd worden.
Pilz helpt, stap voor Stap zuiniger
Jan Tournois licht de bedrijfsfilosofie van Pilz toe. Een filosofie die vooral gericht is op de mens, want volgens Jan gaat het om het veranderen van het gedrag van de mensen om te willen bezuinigen. “Gedragsveranderingen om de wil te krijgen om te veranderen” noemt hij dat. Bezuinigen natuurlijk op alle vlakken van milieu en energie, maar ook financieel. “De fabrieken van BMW besparen op jaarbasis alleen al ruim een ton door over te schakelen naar de energiebewuste I/O-modules” aldus Jan.
Al met al leveren de mensen bij Pilz in totaal veel besparing op voor de wereld. Zij zijn op een weg, die zal leiden naar nog mooiere producten die goed zijn voor de mens en de wereld waarin wij leven, “een wereld waarin men veilig met robots kan dansen”, besluit Jan Tournois zijn betoog.

Pilz ook voor preventief en correctief onderhoud machine of installatie

Om de potentiële stilstand van machines of installaties tot een minimum te beperken kan Pilz het object inspecteren en doen wij daar waar wenselijk voorstellen voor het verbeteren van de diagnose en de beschikbaarheid van het systeem. 

Immers uit het Arbobesluit komt naar voren dat je een object moet keuren. art. 7.4a, derde lid

Regelmatige keuren op deugdelijkheid
De keuring (art. 7.4a, derde lid) voor opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaats te vinden. Met zo'n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.


Hoe vaak gekeurd moet worden, hangt af van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van gebruik. Regelmatig keuren waarborgt de deugdelijkheid van het arbeidsmiddel en de goede staat daarvan. In de toelichting van het Arbobesluit is minimaal één keuring per jaar als richtsnoer gegeven. Het is raadzaam om de uitkomsten van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), die in het kader van het Arbobeleid wordt gemaakt, te betrekken bij het bepalen van de keuringsfrequentie voor elk arbeidsmiddel dat in gebruik is.
Heeft u vragen of  wilt u aanvullende informatie dan adviseren wij u om contact op te nemen met Pilz via het telefoonnummer 0347 320 477 of info@pilz.nl

Aanrader: Plc training safety (PSS 4000)

Het besturingssysteem van Pilz (PSS 4000) kan zowel voor veiligheids- als niet-veiligheids-PLC toepassingingezet worden. Het doel van deze cursus is om u vertrouwd te maken in het op een juiste wijze programmeren en beheren van besturingssystemen. Omdat het systeem vrij programmeerbaar is, worden in deze training aanbevelingen gedaan en tips gegeven betreffende de meest gunstige aanpak en opbouw van de software.

Inhoud
De training bestaat uit een aantal afzonderlijke modulen waarbij zowel het software pakket PAS4000 als de benodigde PSS4000 hardware aan bod komen. De modulen worden onderbouwd door opdrachten en oefeningen.
1e trainingsdag
Er wordt toegelicht welke stappen doorlopen dienen te worden om tot een goed, overzichtelijk, betrouwbaar en veilig programma te komen. Daarnaast krijgt u handvatten geboden betreffende de softwareopbouw volgens de IEC61131 norm. De functionaliteit van het programmeerpakket voor de PSS4000 (PAS4000) wordt uitgebreid toegelicht inclusief de programmeertalen “Instruction List en Structured Text”.
2e trainingsdag
De Multi-programmeertaal binnen PAS4000 wordt uitgebreid behandeld en de beschikbare PSS4000 hardware. Door middel van de module “Diagnose” wordt duidelijk welke mogelijkheden PSS4000 biedt om je software programma te kunnen testen en online te kunnen bekijken. Tenslotte wordt toegelicht hoe het door u geschreven PAS4000 programma gelicenceerd dient te worden.
Doelgroep
·         Engineers die nog geen projecten met de PSS4000 hebben gedaan;
·         Engineers die hun kennis willen vergroten;
·         Hardware engineers;
·         Software engineers;
·         Service technici;
·         Projectleiders.

Voorkennis
Kennis van elektrotechniek en basis programmeerkennis.
Uw voordelen
·         Kennis verkrijgen zodat u zelfstandig een programma op kunt zetten in PAS4000.
·         Alle mogelijke functionaliteit in de hardware en software wordt toegelicht.
·         Kennis van de verschillende diagnose mogelijkheden die het pakket te bieden heeft

Inschrijven: Klik hier

Vernieuwd cursusprogramma voor 2013


Pilz is al jaren het opleidingsinstituut voor machineveiligheid. De praktijkgerichte opleidingen worden verzorgd door ervaren safety consultants van Pilz. In de dagelijkse praktijk voeren zij risicobeoordelingen uit, ontwerpen veiligheidsmaatregelen, stellen veiligheidsconcepten op en begeleiden CE-markeringstrajecten bij zowel machinebouwers als eindgebruikers. Hierdoor is er in de trainingen veel aandacht voor oefeningen, casussen en praktijksituaties zodat de cursist de opgedane kennis en ervaring direct kan toepassen in zijn eigen werksituatie.

Nieuwe cursussen in de Pilz Academy 

1)     Learnshop ‘ bewust afwijken van normen’. Hierin leert men, aan de hand van een casus uit de praktijk, om te gaan met situaties waarin bewust moet worden afgeweken van de normen rondom machineveiligheid.
2)     Safety PLC (PSS 4000) training. Deze training bestaat uit een aantal afzonderlijke modules waarbij zowel het software pakket PAS4000, als de benodigde PSS 4000 hardware aan bod komen.
3)     De Robot Safety Training. Het naslagwerk is Engelstalig, maar de cursus wordt in het Nederlands gegeven. In deze training komen alle aspecten rondom robotveiligheid aan bod.


Masterclass Machineveiligheid
Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de Masterclass Machineveiligheid weer onderdeel van het opleidingsprogramma. Deze opleiding is al tijden een belangrijke en toonaangevende opleiding binnen de Pilz Academy. De Masterclass bestaat uit 4 trainingen verspreid over 4 dagen. Nieuw dit jaar is dat de training niet meer in 4 aaneengesloten dagen gevolgd hoeft te worden, maar dat de training kan worden verspreid over meerdere dagen. Zo volgt men bijvoorbeeld de ene week deel 1 en 2 van de Masterclass en kunnen deel 3 en 4 worden doorgeschoven naar de week erna.

De rode draad bij de Pilz trainingen is altijd The Circle of Safety. Deze rode draad volgt het traject van de levenscyclus van de machine (van ‘cradle to grave’). Hierbij komen de aspecten aan bod die doorlopen moeten worden om een veilige machine te verkrijgen. Deze aspecten worden zowel ondersteund door het CE-markeringstraject (basis Machinerichtlijn) en het beveiligen van een machine op basis van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (Arbowet).

Natuurlijk kunnen de trainingen voor klanten op maat worden gemaakt en kan Pilz de cursussen, indien gewenst, op locatie verzorgen. 

Voor de actuele data, het complete cursusaanbod, prijzen of inschrijven? Kijk op opleidingen.pilz.nlopleidingen.pilz.nl

Perceptie en acceptatie speelt een grote rol speelt in het verbeteren van (veilig) gedrag van medewerkers

In elk team of elke werkgroep kunnen weerstanden ontstaan. Deze weerstanden kunnen ontstaan doordat men oneerlijkheid ervaart, doordat men het ergens niet mee eens is of er geen begrip voor heeft. Weerstand kan ontstaan bij verandering, nieuwe regels, een nieuwe manager. Als de  veranderingen niet worden geaccepteerd, regels niet worden begrepen, controle is niet aanwezig, veiligheid wordt niet belangrijk gevonden  kan dit zorgen voor onbetrokkenheid bij het werk en kan leiden tot onveilig gedrag. De oorzaken zijn vaak verschillend waardoor het lastig kan zijn hier grip op te krijgen. Wanneer men geen grip krijgt op de situatie kan deze escaleren. Hierdoor lopen weerstanden op wat de betrokkenheid vermindert, waaruit onveilig gedrag kan voortvloeien.
Arbeidsongevallen zijn vaak te wijten aan menselijk gedrag. Gedrag komt voort uit individuele afwegingen maar kan beïnvloed worden door de organisatie. Een medewerker kan pas echt daadwerkelijk veilig handelen als er geen barrières zijn. Deze barrières zijn de fysieke weerstanden die een medewerker weerhouden van veilig werken. Invloeden vanuit de omgeving en de percepties, attitudes, normen en waarden van de medewerker zijn de subjectieve weerstanden die veilig en gewenst gedrag kunnen verhinderen. Kort gezegd is een weerstand iets dat medewerkers fysiek dan wel subjectief of in elke andere vorm hindert om veilig te werken.                       

In een complexe werkomgeving waar veiligheid centraal staat is het essentieel dat medewerkers zich betrokken voelen en veilig gedragen. Machines en apparatuur worden steeds veiliger. De menselijke kant van veiligheid wordt steeds belangrijker en het is de Safety Acceptor® die hierin uitkomst biedt.

De Safety Acceptor is een anoniem meetinstrument voor managers in de industrie om te achterhalen waar mogelijk weerstand ligt bij medewerkers in het algemeen en met betrekking tot veiligheid. Medewerkers vullen een vragenlijst in, Pilz analyseert alle gegevens en u ontvangt een rapport met resultaten, duiding en interventies. 

Uw meetinstrument voor feedback: De Safety Acceptor kunt u al uit laten voeren voor € 385,- per groep. Klik hier om te bestellen.

Inspectie SZW voert in 2013 ook controle uit op Machineveiligheid

Een groot aantal bedrijven uit de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber (ACFKR bedrijven) zullen in 2013 een bezoek krijgen van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Deze bedrijven staan in de KvK geregistreerd onder de SBI-code 19, 20, 21, of 22. Bij veel bedrijven en instellingen is inmiddels een brief van I-SZW op de mat gevallen.  

De Inspectie SZW gaat in haar inspectieproject ‘Machineveiligheid' op de volgende onderwerpen inspecteren:
 1. Gedegen registratie en inventarisatie van de in het bedrijf aanwezige machinerisico's;
 2. Beoordeling van de prioritering van de implementatie van beheersmaatregelen;
 3. Effectiviteit van de geimplementeerde beheersmaatregelen;
 4. Het veilig werken met arbeidsmiddelen.
           
Pilz ook voor beoordeling van risico's – de werkwijze:


Figuur: Proces risicoanalyse

Allereerst zal worden bepaald welke richtlijnen en normen van toepassing zijn. Als de Machinerichtlijn van toepassing is, zal een toetsing moeten plaatsvinden op basis van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vastgelegd in Bijlage I van de Machinerichtlijn. De gehanteerde richtlijnen zijn terug te vinden in de rapportage.

Als op basis van het bouwjaar van de huidige installatie is bepaald dat de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG) van toepassing is, zal toetsing op basis hiervan plaatsvinden.

 De risicobeoordeling (volgens de Machinerichtlijn) zal gericht zijn op de machines en interactie van bediener met machine, hierbij staat de eis centraal dat de raakvlakken tussen de verschillende installaties worden beoordeeld. De omgeving en haar risico’s worden niet meegenomen in deze inventarisatie, behalve de zaken die te maken hebben met de koppeling tussen nieuw- en ouder deel. Het proces van de risicobeoordeling is weergegeven in onderstaand figuur.
De Inspectie SZW verwacht met de aankondiging dat bedrijven nu aan de slag gaan om te voldoen aan de wetgeving voor arbeidsmiddelen. Op overtredingen zullen vanaf 2013 de volgende maatregelen worden toegepast:
 • Termijn om bepaalde acties uit te voeren
 • Boete, extra bedrijfsinspectie of dwangsom
 • Bij ernstige overtredingen: stilleggen van de werkzaamheden
De safety consultants van Pilz kunnen u helpen om aan uw verplichtingen m.b.t. het inventariseren van de risico's en kunnen pragmatische, concrete oplossingen voordragen.

Pilz kan u dus o.a. helpen bij the circle of safety :
 • Inventarisatie uitvoeren volgens de richtlijn arbeidsmiddelenrichtlijn of  machinerichtlijn;
 • Risico's bij de verschillende activiteiten in kaart brengen;
 • Deze af zetten tegen de geldende normen of regelgeving;
 • Plan van aanpak opstellen om uw veiligheidsniveau op een acceptabel niveau te brengen;
 • Veiligheidsconcept opzetten
 • Implementatie

maandag 21 januari 2013

Veiligheidgedrag en mogelijk vervolging – directie aansprakelijk

De medewerker die deze brand heeft veroorzaakt heeft bewust (willens en wetens) onveilig gedrag vertoond en daarmee een groot incident veroorzaakt. Nu wordt niet deze medewerker verantwoordelijk gesteld maar de directeur, productieleider en veiligheidsmanager.


Dit betekent dat het Management vanaf heden niet alleen verantwoordelijk is voor het onbewuste onveilige gedrag van haar medewerkers, maar ook het bewuste onveilige gedrag. Alleen de vervolging hiervan is al een doorbraak, laat staan als de verdachten straks ook nog bestraft worden. Dit feit, betekent dat het Management van ieder bedrijf zeer goed moet laten zien dat zij alles gedaan hebben om het veilig gedrag van medewerkers te verbeteren, zodat zij kunnen aantonen dat zij niet in gebreke gesteld kunnen worden.
Kortom, hiermee wordt de urgentie om het onbewuste en bewuste gedrag van medewerkers te analyseren extreem verhoogd, want de risico's zijn niet alleen enorm voor het bedrijf, maar ook persoonlijk voor het Management.
 Download hier de folder:  meten en sturen van organisatiegedrag (PDF)


donderdag 3 januari 2013

25 jaar veiligheidsrelais PNOZ – synoniem voor veiligheid

Pilz is met PNOZ nog altijd marktleider en was destijds de eerste op de markt.
 
In 1987 ontwikkelde Pilz het eerste noodstoprelais voor de beveiliging van mens en machine. Dit betekende een mijlpaal voor de veiligheidstechniek. Binnen de kortst mogelijke tijd ontwikkelden de veiligheidsrelais PNOZ zich tot de meest toegepaste veiligheidsrelais ter wereld.

Van noodstop tot de wereldwijde veiligheidsstandaard voor machines

Naast de klassieke noodstopfunctie bewaken de veiligheidsrelais tegenwoordig hekken, lichtschermen, tweehandenbediening, schakelmatten, muting, stilstand, toerental en nog veel meer veiligheidsfuncties. De continue verdere ontwikkeling leidde van eenvoudige apparatuur tot de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti, de wereldwijde veiligheidsstandaard voor machines.


Ontwikkeling van de veiligheidsrelais PNOZ

1987: de geboorte van het eerste Pilz noodstoprelais, mechanisch gedwongen = PNOZ

1996: PNOZ X, de tweede generatie veiligheidsrelais

1997: het eerste modulaire veiligheidssysteem PNOZplus

2000: PNOZelog, de elektronische veiligheidsrelais met veilige halfgeleideruitgangen

2001: PNOZpower, modulaire veiligheidsrelais voor het schakelen van hoge belastingen

2002: PNOZmulti, het configureerbare besturingssysteem voor veel functies met één oplossing

2006: PNOZsigma, de derde generatie elektromechanische veiligheidsrelais met maximale functionaliteit bij een minimale breedte

2009: PNOZmulti Mini, de configureerbare veiligheidsrelais, zo eenvoudig als een veiligheidsrelais PNOZ, zo flexibel als een besturing

2012: PNOZcompact voor de basisfuncties van een veiligheidstoepassing

2012: PNOZmulti 2, het succesverhaal gaat door!


Meer informatie:
veiligheidsrelais en veiligheidsschakelapparatuur

Toepassing van de normen EN 62061 en EN ISO 13849-1

Download nu de geactualiseerde brochure “Veiligheid van machines“ van het ZVEI.
 
Bent u machinefabrikant, systeemintegrator of bouwt u machines om? Het ZVEI (Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie, Duitsland) heeft in de brochure "Veiligheid van machines" voor u op een rijtje gezet waar u voortaan rekening mee moet houden bij de functionele veiligheid. De geactualiseerde versie kan nu in de talen Duits, Engels, Spaans, Frans en Italiaans gedownload worden en heeft internationale relevantie.

Toelichtingen bij de toepassing van de normen EN 62061 en EN ISO 13849-1

In de 19 pagina's tellende brochure wordt beschreven hoe de normen EN 62061 en EN ISO 13849-1 dienen te worden toegepast en hoe er met de overgang van EN 954-1 naar EN ISO 13849 en EN 62061 dient te worden omgegaan. Het doel van deze leidraad is om machinefabrikanten een compacte, objectieve en vooral neutrale informatiebron over de inhoud, noodzaak en omgang met de veranderde normen te bieden.

Uitgegeven door het ZVEI (Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie)
De brochure wordt door het Duitse ZVEI uitgegeven. Pilz is al jarenlang lid van deze vereniging en werkt actief mee in veel werkgroepen ervan. De werkgroep TaSI (technische commissie veiligheidssystemen in de automatisering) is verantwoordelijk voor de inhoud. Pilz levert de voorzitter van deze werkgroep.

Meer informatie:
De brochure "Veiligheid van machines" van het ZVEI downloaden (PDF)(toelichtingen bij de toepassing van de normen EN 62061 en EN ISO 13849-1 editie II)

Nieuwe scholing op het gebied van machineveiligheid met TÜV-certificaat

Informatie over het internationale trainingsprogramma CMSE® - Certified Machinery Safety Expert nu op www.cmse.com
 
Samen met TÜV Nord biedt Pilz vanaf 2013 wereldwijd op verschillende locaties het trainingsprogramma CMSE® - Certified Machinery Safety Expert aan. CMSE® is een onafhankelijk internationaal gecertificeerde bijscholing die een volledig overzicht van machineveiligheid biedt. Met de cursus dekt Pilz de behoefte aan bijscholing over het thema uitvoerbare, intelligente veiligheidsstrategieën.

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert in vier dagen
Tijdens de vierdaagse cursus leidt Pilz de deelnemers op tot gekwalificeerde experts op het gebied van machineveiligheid. Tot de leermodules behoren behalve de toepassing van actuele normen ook de concrete handelwijze bij risicobeoordeling en arbeidsbescherming alsmede de gedetailleerde presentatie van actuele veiligheidstechniek en de toepassing van functionele veiligheid voor besturingen.

Gecertificeerd door TÜV NORD
De CMSE®-training tot expert op het gebied van machineveiligheid is TÜV-gecertificeerd. Elke deelnemer die de training succesvol afrondt en slaagt voor het examen krijgt een TÜV-certificaat. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor constructeurs, project-, veiligheids- en ontwikkelingsingenieurs op het gebied van automatiseringstechniek, onderhoudspersoneel en handelsingenieurs.

Meer informatie:
Informeer uzelf nu online op de nieuwe CMSE® - website over het gedetailleerde trainingsprogramma en de locaties waar u CMSE® kunt bezoeken.

Besturingsfuncties consequent verdelen ...

... en met het automatiseringssysteem PSS 4000 profiteren van een eenvoudig gebruik en een hoge mate van standaardisatie.
 
Het automatiseringssysteem PSS 4000 stelt u in staat de voordelen van een decentrale besturingsstructuur te benutten, zonder de daaraan doorgaans verbonden hogere complexiteit op de koop toe te hoeven nemen die bij een verdeling van de programma's over verschillende besturingen zou ontstaan. U profiteert van een eenvoudig gebruik en een hoge mate van standaardisatie

Verschil PSS 4000 met traditionele automatisering
Terwijl bij de traditionele automatisering een enkele, centrale PLC-besturing de machine of installatie bewaakt en alle signalen verwerkt, zorgt het automatiseringssysteem PSS 4000 voor een consequente verdeling van besturingsfuncties in de periferie. Proces- en besturingsgegevens, failsafe-gegevens en diagnose-informatie worden via ethernet uitgewisseld en gesynchroniseerd. Hierbij speelt het voor de besturingsfunctie geen rol waar het bijbehorende programma-onderdeel wordt afgewerkt.

Centraal project in het gebruikersprogramma in plaats van centrale besturing
In plaats van een centrale besturing beschikt de gebruiker over een over de looptijd verdeeld gebruikersprogramma in een centraal project. Via dit centrale project worden alle netwerkdeelnemers geconfigureerd, geprogrammeerd en gediagnosticeerd. Zo is een eenvoudig, uniform gebruik binnen het totale project mogelijk.

Meer informatie:
automatiseringssysteem PSS 4000

Veilig oversteken

Moderne veiligheidstechniek van Pilz bewaakt waarschuwingssystemen voor spoorwegovergangen.
 
Een nieuw optisch waarschuwingssysteem van seininrichtingen en lichtstroken helpt de veiligheid van voetgangers bij spoorwegovergangen in de stad te verhogen. Daar waar het ongevallenrisico het grootst is, wordt Pilz-technologie toegepast – in dit geval het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti.

Spoorwegovergangen vormen een groot risico
Ongevallen bij spoorwegovergangen in de stad en bij haltes ontstaan vooral wanneer verkeersdeelnemers niet opletten, resp. waarschuwingssignalen van verkeerslichten over het hoofd zien vanwege duisternis of omdat ze naar de grond kijken. probitron GmbH heeft een waarschuwingssysteem in combinatie met geschikte veiligheidstechniek ontwikkeld waarmee het ongevallenrisico aanzienlijk wordt verminderd.

Configureerbaar besturingssysteem PNOZmulti bewaakt waarschuwingssysteem
Het waarschuwingssysteem wijst met lichtstroken op de grond bij de overgangen op gevaren: Nadert er een trein, dan licht de lichtstrook op. Om de betrouwbaarheid van het waarschuwingssysteem te kunnen garanderen, moet vooral de functie van de lichtstroken op de grond permanent failsafe worden bewaakt. Hiervoor en voor de aansluiting op de besturing van de seininrichting wordt ons vrij configureerbare besturingssysteem PNOZmulti   toegepast.

Permanente beschikbaarheid van het optische waarschuwingssysteem gegarandeerd
De redundante opbouw van het besturingssysteem en de comfortabele diagnose- en besturingsinformatie zorgen voor een veilig bedrijf van het optische waarschuwingssysteem. Daarbij is de centrale besturingseenheid van de seininrichting aan het configureerbare PNOZmulti gekoppeld, waardoor deze direct op storingen of een uitval van componenten van het waarschuwingssysteem of waarschuwingslichten kan reageren.

Meer informatie:


configureerbare besturingssystemen PNOZmulti