donderdag 5 januari 2012

Veiligheidsfuncties conform EN ISO 13849-1 resp. EN/IEC 62061 heel eenvoudig berekenen. Nu de video bekijken!

Niet iedereen is een wiskundig genie, daarom hebben wij de Safety Calculator PAScal ontwikkeld. Deze softwaretool berekent en verifieert de essentiële veiligheidsparameters zoals Performance Level (PL) en Safety Integrity Level (SIL) van veiligheidsfuncties in machines en installaties. Hoe eenvoudig deze tool kan worden bediend, ziet u in onze introductiefilm over PAScal.

Veiligheidsbeoordeling met inachtneming van de actuele normen

De Safety Calculator PAScal vereenvoudigt met zijn systematische werkwijze de veiligheidsbeoordeling met inachtneming van de actuele normen. Basis voor de berekening van PAScal zijn de geharmoniseerde veiligheidsnormen EN ISO 13849-1 en EN/IEC 65061. Het resultaat wordt met de vereiste veiligheidsparameters van de veiligheidsfuncties vergeleken en grafisch weergegeven. U legt heel eenvoudig de invloed van de afzonderlijke componenten op de betreffende veiligheidsfuncties vast.

Inzetbaar tussen fabrikanten onderling

Dankzij verbeterde bibliotheken, waarin de veiligheidstechnische kengegevens van alle Pilz-producten en van andere fabrikanten uit Sistema (software-assistent van het IFA) zijn opgeslagen, overtuigt deze tool door de praktijkgerichtheid. PAScal kan eenvoudig en snel tussen fabrikanten onderling worden ingezet.

Bekijk nu de introductiefilm PAScal.


Wilt u zeker weten of u componenten de juiste betrouwbaarheid hebben? Dan adviseren wij u uw veiligheidssystemen te laten doorrekenen …

Stel u gaat een huis bouwen? Dan vereist de wetgeving dat u de draagbalk laat doorrekenen …


Zo is dat ook met machines. Met de komst van de Machinerichtlijn 2006/42/EG hebben de ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL) definitief haar intrede gedaan. Naast de keuze van componenten en structuur (bijv. redundant/niet redundant) moet nu ook de faalkans van het systeem bepaald worden

Dit moet uiteindelijk overeenstemmen met het niveau wat u van tevoren heeft vastgesteld. Het bepalen van deze kans is een tijdrovende klus die u nu ook door een Safety Consultant van Pilz kunt laten uitvoeren.

Pilz kan uw veiligheidscircuits op basis van PL of SIL door rekenen met het door de TUV gevalideerde softwarepakket PAScal (onderdeel van de Pilz Automation Suite). Op basis van de gegevens die u aanlevert, berekent Pilz voor u of uw circuit ook daadwerkelijk voldoet aan het vereiste niveau van betrouwbaarheid. Pilz kan u dan ook adviseren om uw circuits te verbeteren.

U biedt aan:
 • Omschrijving veiligheidsfunctie, inclusief operationele data (kunnen wij u helpen opstellen)*
 • Blokschema (kunnen wij u helpen opstellen)
 • Faaldata van componenten (anders dan Pilz)
 • Technische schema’s, zoals elektrisch, hydraulisch, pneumatisch
* Pilz levert een invulblad aan


U ontvangt:
 • Rapportage in PDF-formaat
 • PAScal-file met daarin uw safetyloops
 • Indien gewenst: Verbetervoorstel per safetyloop
 • Indien gewenst: Licentie voor PAScal*
* Met de demoversie kunt u uw projecten inzien, deze gaat echter tot een maximum van 3 loops per project.

Voorwaarden en tarieven:
 • Kosten per safetyloop: € 60,-
 • Startkosten project (inclusief één safetyloop) € 270,-
 • Is er geen faaldata aanwezig, per component € 90,-
 • Exclusief reis- en verblijfkosten
 • Optie: Indien gewenst: Kick-off gesprek op locatie op nacalculatie op aanvraag

Comfortabele toerentalbewaking – Toerentalbewakingsrelais PNOZ s30


Met de invoering van de nieuwe machinerichtlijn worden er ook nieuwe eisen gesteld aan de bewaking van de aandrijving: De bedrijfstoestand bij het stilzetten van de aandrijving moet veilig worden bewaakt en gehandhaafd. Pilz biedt nu al mogelijkheden voor de veilige bewaking van toerentallen. De in de aandrijving geïntegreerde beveiliging met de PMCprotego DS en de externe bewaking van de aandrijving met de PNOZmulti-toerentalmodule. Dat wordt nu aangevuld met het nieuwe toerentalbewakingsrelais PNOZ s30. Dit zorgt voor een veilige bewaking van stilstand, toerental en draairichting. Zo is er dus voor elke toepassing een passende oplossing beschikbaar voor de bewaking van toerentallen.
Uw voordelen in één oogopslag
 • verhoging van de productiviteit en de veiligheid van de bedieners door een veilige bewaking van stilstand, toerental en draairichting
 • tijd besparen bij het afstellen en bij de vervanging van apparaten dankzij de comfortabele bediening met draaiknop (druk en draai)
 • tijd besparen bij de inbedrijfstelling en bij de vervanging van apparaten dankzij het opslaan van parameters op de chipkaart
 • verhoging van de productiviteit doordat onnodig uitschakelen wordt voorkomen: bij het bereiken van een gedefinieerde waarschuwingssnelheid wordt een waarschuwing gegeven
 • geschikt voor alle gangbare motorfeedbacksystemen en naderingsschakelaars

Decentrale ingangsmodule PDP67 – met high power


Vanaf nu is er een nieuwe variant van de digitale ingangsmodule PDP67 F 8DI ION voor PNOZmulti en PNOZmulti Mini beschikbaar: PDP67 F 8DI ION HP. Deze “high power” module heeft een extra voedingsspanning waardoor aansluiting van lichtschermen en de veilige heksystemen PSENslock probleemloos mogelijk is. Op verschillende verwerkingseenheden aan te sluiten De ingangsmodule volgens beschermingsgraad IP67 leidt signalen van de decentraal in het veld aangesloten sensoren door naar verschillende verwerkingseenheden, zoals bijv. PNOZmulti en PNOZmulti Mini. Door een eenvoudige installatie (plug and play met M12-stekkerverbinder) reduceert u plannings-, constructie- en installatiekosten!
Uw voordelen in één oogopslag
 • Door de extra voedingsspanning is aansluitingvan lichtschermen en PSENslock mogelijk
 • Eenvoudiger dan een veldbussysteem, omdat er geenbusafsluitweerstand en geen afzonderlijke adres nodig zijn
 • Modulair machineconcept realiseerbaar
 • Eén kabel voor communicatie en voeding
 • Diagnose van de afzonderlijke sensoren op de module

Contactuitbreidingsrelais PNOZ s22 – dubbel zo goed


Een nieuw hoogtepunt uit de productfamilie van de veiligheidsrelais PNOZsigma biedt twee gescheiden aanstuurbare relaisfuncties volgens PL e. Per relaisfunctie worden 3 maakcontacten, 1 verbreekcontact beschikbaar gesteld. Deze kunnen onafhankelijkworden aangestuurd, zodat aan de uitgangen verschillende functies op basis van het basisrelais kunnen worden toegewezen. Veilige scheiding tussen de beide relaisfuncties maakt het schakelen van verschillende potentialen mogelijk.
Het contactuitbreidingsrelais PNOZ s22 is geschikt voor aansluiting op:
 • de basismodulen PNOZ mm0.1p en PNOZ mm0.2p van de configureerbare veiligheidsrelais PNOZmulti Mini - PNOZ s22 stelt relaisuitgangen ter beschikking, die potentiaalvrij schakelen mogelijk maken. De configuratie wordt zoals gewoonlijk gerealiseerd via de PNOZmulti Configurator
 • het veilige toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 - functie-uitbreiding door vermenigvuldiging van de uitgangscontacten
Uw voordelen in één oogopslag
 • PNOZ s22 bereikt Performance Level (PL) e volgens EN ISO 13849-1 en Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 volgens IEC 62061. De categorie volgens EN 954-1 is afhankelijk van het basisrelais.
 • De vermenigvuldiging van de relaiscontacten maakt de uitgebreide functieomvang van de toepassing mogelijk.