donderdag 19 juni 2014

Nieuw! ISO 14119:2013 voor blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen

Pilz legt de belangrijkste technische verschillen uit tussen de oude norm EN 1088 en ISO 14119. De nieuwe norm “ISO 14119:2013 Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze, is er en zal volgend jaar de EN 1088 vervangen.

Hoewel er een overgangsperiode is van 18 maanden om van EN 1088 over te schakelen op ISO 14119, zullen machinebouwers die blokkeerschermen ontwerpen een voordeel hebben als ze zich meteen proberen te houden aan  ISO 14119. Er zijn technologieën die problemen kunnen overwinnen, zoals foutmaskering, en kunnen, als ze worden ingezet, extra gemoedsrust bieden alsook naleving van de strengere eisen van deze nieuwe norm.

In tegenstelling tot de oude norm EN 1088 omvat ISO 14119 ook aanvullende technologieën zoals RFID of elektromagnetische blokkering van afschermingen, classificeert deze norm blokkeerschakelaars en reguleert zij duidelijker de specificaties voor het installeren van afschermingen. Deze voorschriften zijn met name van belang ten aanzien van de beveiliging tegen manipulatie van afschermingen.

ISO 14119 komt in de plaats van alle nationale normen over dit onderwerp en heeft wereldwijde geldingskracht. Formeel betekent dit een enorme stap vooruit: de oude norm was uitsluitend Europees terwijl de nieuwe norm door ISO is gepubliceerd. Dit kan uiteindelijk leiden tot een makkelijkere acceptatie van veiligheid wereldwijd.
Er zijn te veel technische verschillen tussen EN 1088 en ISO 14119 om hier in detail te beschrijven, maar hier volgt een voorproefje van een paar van die verschillen.