donderdag 19 september 2013

Up-to-date geïnformeerd over de sps ipc drives 2013

In november neemt Pilz als exposant deel aan de sps ipc drives in Nürnberg. Reserveer nu al uw gratis entreebon.

Van 26 tot 28 november 2013 komen op de sps ipc drives, Europa's toonaangevende vakbeurs voor elektrische automatisering, de experts uit de automatiseringswereld samen. Onder het motto "Compleet & Eenvoudig: sensoren, besturingstechniek, aandrijftechniek" verwelkomen wij u hartelijk op onze stand in hal 9.

Pilz - Uw aanbieder van standaard- en veiligheidsoplossingen

Pilz biedt een universeel portfolio aan sensoren, besturingen en aandrijvingen inclusief diagnose en visualisering. U krijgt een complete oplossing van één leverancier, ongeacht of het gaat om de constructie van een nieuwe machine, uitbreiding of retrofit. Compleet betekent dat de Pilz oplossingen zijn afgestemd op zowel veilige als op standaardbesturingsfuncties. Verder kunnen onze producten in elke toepassingsomgeving worden geïmplementeerd, d.w.z. dat ze ook geschikt zijn voor communicatie en de aansluiting op alle gangbare veldbussystemen.

Actuele informatie en entreebonnen on line
De belangrijkste informatie omtrent onze beursstand vindt u vanaf nu on line op onze beurspagina over de sps ipc drives 2013. Hier treft u continu geactualiseerde informatie aan en leest u ook hoe u uw persoonlijke, gratis beursticket kunt aanvragen.

Wij kijken naar u uit!

Meer informatie en entreebonnen:

Pilz op de sps ipc drives
Entreebonnen voor de sps ipc drives aanvragen

Hoe veilig is uw besturing?

Zorg ervoor dat uw veiligheidsbesturing is afgestemd op de desbetreffende risico's.

In de vroege jaren 1970 werd door het American National Standards Institute (ANSI) in de VS het concept van de "betrouwbaarheid van besturingen" ontwikkeld. Hier werden methoden ontwikkeld om te berekenen welke mate van betrouwbaarheid noodzakelijk is voor een veiligheidsbesturing. In Europa vond de ontwikkeling van dergelijke concepten plaats in het kader van de eerste Machinerichtlijn en de geharmoniseerde normen. Middels de destijds geldige norm EN 954 werd het concept van "Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie" gevestigd.

Uniforme eisen wereldwijd

Bij onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie wordt tegenwoordig afhankelijk van het land en/of de toegepaste veiligheidsfuncties de PL (Performance Level/ISO 13849) resp. SIL (Safety Integrity Level IEC62061) aangegeven. Deze vermeldingen worden ook gebruikt door de Robotic Industries Association (RIA). PL en SIL zijn inmiddels globaal erkend, wat de verspreiding nog heeft bespoedigd.

Pilz – Uw betrouwbare partner voor veiligheidsdesign
Wij bij Pilz bepalen PL en SIL in het kader van de derde fase van onze dienstverlening omtrent de levenscyclus van de machine: het veiligheidsdesign. Doordat het noodzakelijke veiligheidsniveau al in de planningsfase wordt bepaald, garanderen wij dat onze klanten de meest economische oplossing krijgen en dat bovendien wereldwijde conformiteit is gewaarborgd.

In het kader van het veiligheidsdesign voert Pilz de volgende taken uit:
 • Specificatie van de veiligheidseisen
 • Gedetailleerde afstemming van veiligheidsmaatregelen op erkende risico's
 • Design van de mechanische, elektrische, elektronische onderdelen van het machineveiligheidssysteem (incl. software)
 • Selectie van componenten alsmede het bepalen van PL en SIL
 • Vaststellen van het bereikte Performance Level volgens EN ISO 13849-1/EN IEC 62061 aan de hand van de calculatietool PAScal

Meer informatie
Veiligheidsdesign
Safety Calculator PAScal


Manipulatie van veiligheidsvoorzieningen voorkomen

De norm EN ISO 14119 schept duidelijkheid bij de voorschriften voor het inbouwen van veiligheidsvoorzieningen en zorgt voor een betrouwbare manipulatiebeveiliging.

De nu als definitief ontwerp beschikbare nieuwe norm EN ISO 14119 "Veiligheid van machines – Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen" bevat nieuwe classificaties, bijv. voor vergrendelingsschakelaars. Systeemnaloop en de invloed op de veiligheidsafstanden worden eveneens nader toegelicht. De nieuwe norm geldt wereldwijd en vervangt de tot nu toe geldende norm EN 1088, die uitsluitend gold voor Europa.

Omzeilen van veiligheidsvoorzieningen voorkomen

Door het vroegtijdig toepassen van de norm kunnen constructeurs van machines en gebruikers profiteren van productveiligheids- en concurrentievoordelen. Het in acht nemen van de eisen van de norm EN ISO 14119 garandeert conformiteit en draagt ertoe bij dat veiligheidsvoorzieningen en de blokkeerinrichtingen hiervan niet kunnen worden omzeild.

Het veiligheidsconcept van Pilz

Pilz heeft in het kader van de levenscyclus van de machine een "veiligheidsconcept" ontwikkeld dat een uitgebreide, praktische aanzet biedt voor machineveiligheid. Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling presenteren wij oplossingen die de veiligheid van installaties middels mechanische, technische en organisatorische maatregelen volgens de meest recente stand der techniek waarborgen.
In nauwe samenwerking met onze klanten maken wij gebruik van de "meest intelligente" oplossingen op de meest voordelige wijze, zodat het omzeilen van veiligheidsvoorzieningen wordt voorkomen en de veiligheid en productiviteit zijn gewaarborgd.

Meer informatie:
Veiligheidsconcept

PNOZmulti Configurator: versie 9.3.0

Nieuwe functies in de softwaretool: bouwsteen, voor veilige communicatie met het automatiseringssysteem PSS 4000.

Met versie 9.3.0 van de PNOZmulti Configurator is nu een bouwsteen beschikbaar die kan worden gebruikt voor veilige communicatie met het automatiseringssysteem PSS 4000. De bouwsteen "Safe Ethernet Connection Status" (SEC) is in het besturingssysteem geïntegreerd.

Veilige Ethernet-verbinding voor point-to-point-verbinding
Met de veilige Ethernet-verbinding (Safe Ethernet Connection) is een point-to-point-verbinding mogelijk van 48 virtuele ingangen en 48 virtuele uitgangen tussen een PNOZmulti basismodule en een besturing in PSS 4000. Hierbij zijn de in- en uitgangen veiligheidsgerelateerd. De virtuele in- en uitgangen en de verbindingsinstellingen worden in de PNOZmulti Configurator geconfigureerd.
Leer aan de hand van een korte video-tutorial hoe u de bouwsteen snel en eenvoudig kunt gebruiken. 

Wereldwijd beproefd voor de configuratie van veiligheidsschakelingen
De PNOZmulti Configurator wordt wereldwijd ingezet voor het realiseren van veiligheidsschakelingen alsmede voor de diagnose van machines en installaties die zijn uitgerust met de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti.

Software downloaden (alleen voor geregistreerde gebruikers):
Software PNOZmulti Configurator 9.3.0
Readme PNOZmulti Configurator 9.3.0
PNOZmulti Configurator voor het realiseren van uw veiligheidsschakeling

Configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 – decentraal uitbreidbaar

Nieuwe linkmodulen maken een decentralisatie en een veilige communicatie tussen meerdere basismodulen onderling mogelijk.

Voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 zijn nu linkmodulen voor de decentralisatie en voor de veilige communicatie tussen meerdere basismodulen onderling beschikbaar.

Gedecentraliseerde veiligheid

Op de PDP-linkmodule kunnen decentrale modulen PDP67 aangesloten worden. De signalen van de aangesloten sensoren kunnen zo rechtstreeks uit het veld via de linkmodulen aan de basismodulen worden doorgegeven voor verdere verwerking. Aaneengeschakelde, decentrale installaties kunnen nu ook met PNOZmulti 2 gerealiseerd worden.

Veilige communicatie tussen meerdere basismodulen

De multi-linkmodule maakt een eenvoudige, veilige gegevensuitwisseling tussen meerdere basismodulen mogelijk. Door de modulaire opbouw van PNOZmulti 2 kunnen er maximaal vier linkmodulen op de basismodule aangesloten worden – en daardoor kunnen topologieën zoals ring en boom opgebouwd worden. Zo kunt u meerdere PNOZmulti-eenheden gebruiken voor het realiseren van veiligheidsfuncties van complexere machines en installaties.

Uw voordelen in één oogopslag
 • Decentrale uitbreiding van PNOZmulti 2 mogelijk dankzij de PDP-linkmodule – aansluiting van decentrale modulen volgens beschermingsgraad IP67 voor het realiseren van aaneengeschakelde, decentrale installaties
 • Veilige gegevensuitwisseling tussen meerdere basismodulen PNOZmulti 2 dankzij de multi-linkmodule – daarbij zijn groepenafschakelingen mogelijk en kunnen afzonderlijke installatiedelen in bedrijf gesteld worden
 • Eenvoudige configuratie van de modulen in de softwaretool PNOZmulti Configurator – minder planning en constructie
 • De basismodule verbruikt tot wel 80% minder energie dan vergelijkbare producten
U neemt het zekere voor het onzekere met het gebruik van PNOZmulti – de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes.

Meer informatie:
Configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2

Veilige communicatie tussen PNOZmulti en PSS 4000

Het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti en het automatiseringssysteem PSS 4000 kunnen nu in een systeemarchitectuur gebruikt worden.

Vanaf nu is het mogelijk om de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti samen met de hardware van het automatiseringssysteem PSS 4000 in systeemarchitecturen te gebruiken. Met een eenvoudige bouwsteenoplossing kunnen de tot nu toe gescheiden systemen via Modbus TCP veilig gekoppeld worden. Hiervoor staan op het softwareplatform PAS4000 de failsafe bouwsteen "FS_SafeEthernetConnection" en in de PNOZmulti Configurator de bouwsteen "Safe Ethernet Connection" ter beschikking.

In het desbetreffende gebruikersprogramma laat u gewoon bij beide bouwstenen de gegevens achter die moeten worden uitgewisseld – verdere configuratie is niet nodig.

Uw voordelen in één oogopslag
 • Uitbreiding van bestaande installaties, ongeacht of ze met het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti of met besturingen van het automatiseringssysteem PSS 4000 gerealiseerd zijn
 • Investeringsbescherming van uw installaties is gegarandeerd, het volledig overstappen op een ander systeem is niet nodig
 • Geen extra bedrading, omdat de veilige koppeling via twee softwarebouwstenen in het desbetreffende gebruikersprogramma van de besturingssystemen wordt gerealiseerd
 • Eenvoudige configuratie en programmering van een veilige communicatieverbinding tussen twee systemen
 • Maximaal diagnosevermogen in beide systemen 

Meer informatie:

Configureerbare besturingssystemen PNOZmulti

Automatiseringssysteem PSS 4000  

Innovaties bij het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti

De communicatiemodule Powerlink is nu beschikbaar.

Voor het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti is vanaf nu de nieuwe communicatiemodule POWERLINK beschikbaar. Hiermee kunnen alle beschikbare basismodulen van de PNOZmulti aan de linkerkant uitgebreid en op een Powerlink-netwerk aangesloten worden.
Powerlink verenigt de voordelen van ethernet en veldbus in één systeem: oorspronkelijke ethernet-eigenschappen met beproefde en robuuste CANopen-mechanismen alsmede real-time-functionaliteit.

Uw voordelen in één oogopslag:
 • mogelijkheid tot aansluiting op Powerlink-netwerken (ondersteunt CANopen
  over Ethernet)
 • real-time-communicatie met een hogere Powerlink-
  Master-besturing
 • bidirectioneel melden en besturen via de communicatiemodule
 • activering van het diagnoseconcept PVIS in de PNOZmulti Configurator,
  ook individuele klantteksten integreerbaar

Neem het zekere voor het onzekere met het gebruik van PNOZmulti – de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes.

Meer informatie:
Configureerbare besturingssystemen PNOZmulti
Communicatiemodulen PNOZmulti

Veilig en contactloos remmen – zonder slijtage

Nieuw: het veiligheidsrelais PNOZ s50 is een economische oplossing voor de remaansturing.

Het veiligheidsrelais PNOZ s50 bestuurt en bewaakt twee remmen tot en met veiligheidscategorie PL e. Dankzij de contactloze techniek zijn zeer korte reactietijden voor de beveiliging van personen mogelijk. Bij deze fabrikantonafhankelijke oplossing profiteert u van de volledige flexibiliteit, alsmede van de individuele uitschakelopties voor uw toepassing.

Snel schakelen in noodsituaties dankzij contactloze techniek
Dankzij het veiligheidsrelais is snel schakelen in noodsituaties en langzaam, slijtarm schakelen tijdens normaal bedrijf mogelijk, waardoor de onderhoudskosten worden gereduceerd. PNOZ s50 heeft een energie-efficiënte uitwerking op uw toepassing: De cyclustijden van de toepassing worden verkort, omdat op de tijdelijke overbekrachtiging een parametreerbare spanningsverlaging volgt (pulsbreedtemodulatie PWM).

Bewaking van bedrijfsmatige functies inclusief slijtage

Zowel veiligheidsremmen als vastzetremmen kunnen met het veiligheidsrelais worden aangestuurd en bewaakt. Met name bij in de motor geïntegreerde vastzetremmen wordt de veiligheid vanwege de "slijtagebewaking" aanzienlijk verbeterd.
Als verdere module van de PNOZsigma productfamilie beschikt PNOZ s50 bovendien over een draaiknop om te navigeren door de menu's, alsmede over een weergave van instelparameters en diagnosemeldingen middels een display.

Uw voordelen in één oogopslag:
 • Maximale veiligheid tot PL e volgens EN ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 bij de aansturing van twee remmen
 • Contactloze techniek tot 4,5 A per rem maakt korte reactietijden en een duurzame oplossing mogelijk
 • Gereduceerde cyclustijden dankzij tijdelijke overbekrachtiging met aansluitende spanningsverlaging
 • Hoge veiligheid en geringe slijtage van de rem vanwege snelle resp. langzame uitschakeling van de vermogenscircuits
 • Snelle diagnose middels display
 • Fabrikantonafhankelijke remaansturing dankzij veilige, digitale ingangen

Meer informatie:
 PNOZs50 voor het aansturen van veiligheidsremmen en vastzetremmen

Uitgebreide protocolondersteuning in het automatiseringssysteem PSS 4000

PSS 4000 kan worden geïntegreerd in CANopen- of EtherCAT-netwerken.

Vanaf nu kunnen de besturingen van het automatiseringssysteem PSS 4000 ook in bestaande CANopen of EtherCAT communicatienetwerken worden geïntegreerd – en dus op diverse verdere externe besturingen worden aangesloten. Nieuw zijn twee verschillende gateways, die worden gekenmerkt door een geringe engineering.

De voordelen van de gateways PSSnet
 • Geringe engineering door een vaste, reeds vastgelegde mapping.
   
 • Middels webservers kan de configuratie worden aangepast en uitgebreid, zo is zelfs het wijzigen van het IP-adres mogelijk.
   
 • Een extra configuratietool is niet nodig.
   
 • De diagnose kan plaatsvinden via status-LED's op het apparaat, een meer omvangrijke diagnose kan eveneens via de webserver worden uitgevoerd.
    
 • In de web-interface kunnen veldbusgegevens worden weergegeven en met waarden worden beschreven, voor een gemakkelijke inbedrijfstelling en een eenvoudige service.
   
Meer informatie:
gateways
automatiseringssysteem PSS 4000

dinsdag 3 september 2013

Nieuwe technische voorschriften van de Euraziatische douane-unie

De zogenaamde “Russische machinerichtlijn” wordt vervangen door nieuwe technische voorschriften van de Euraziatische douane-unie.

Het sinds 2010 in Rusland geldende Technisch reglement "Over de veiligheid van machines en uitrustingen" (nr. 184-F3) is al in februari van dit jaar vervangen door nieuwe technische voorschriften.

Deze voorschriften bevatten o.a. het Technisch reglement "Over de veiligheid van machines en uitrustingen" (TR СU 010/2011) en zijn in het kader van de Euraziatische douane-unie behalve in Rusland nu ook in Kazachstan en Wit-Rusland geldig.
Gedetailleerde informatie vindt u in de bijlage.

Meer informatie:
Technical Regulation of the customs union TR CU 010/2011: "On safety of machines and equipment"

Pilz in de Baltische resp. Noord-Europese staten

Pilz Scandinavië is nu ook actief in Estland, de Färöer eilanden, Groenland, IJsland, Letland en Litouwen.

Behalve in Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden is Pilz Scandinavië vanaf nu ook actief in de Baltische en Noord-Europese staten Estland, de Färöer eilanden, Groenland, IJsland, Letland en Litouwen. De voorbereiding voor de markt, met inachtneming van de regionale bijzonderheden op taalkundig en cultureel gebied alsmede de operatieve afhandeling van de orders vindt voortaan rechtstreeks plaats door Pilz Scandinavië.

Kortere afstand tot de klant dankzij team op locatie

Als klant profiteert u hierdoor van meer directe ondersteuning: Dankzij het lokale magazijn alsmede een lokale klantenservice garanderen wij een kortere afstand tot de klant. Ons service-team ter plaatse staat garant voor een deskundige ondersteuning op het gebied van consulting, engineering en training.
Wij verheugen ons op een succesvolle start!

Uw contactpersoon voor Pilz Scandinavië:

Denemarken:Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 7443 6332
Fax: + 45 7443 6342
E-mail: pilz@pilz.dk

Finland:
Pilz Skandinavien K/S
Nuijamiestentie 7
FI-00400 Helsinki
Tel.: +358 10 322 4030
Fax: + 358 9 2709 3709
E-mail: pilz.fi@pilz.dk

Zweden:
Pilz Skandinavien K/S
Energigatan 10B
SE-434 37 Kungsbacka
Tel. +46 (0)300 139 90
Fax: +46 (0)300 307 40
E-mail: pilz.se@pilz.dk

Lock Out Tag Out (LOTO)

Hoe u met Lock Out Tag Out het risico van kleinere en grotere ongevallen voorkomt.

Ongevallenanalyses van de laatste jaren tonen aan dat het aantal ernstige en dodelijke ongevallen ongewijzigd is resp. in enkele gevallen is gestegen, hoewel ongevallen met gering letsel minder worden. In sommige gevallen kunnen de voorboden van ernstige ongevallen worden herkend, indien wordt geanalyseerd of de oorzaak die tot het geringe letsel heeft geleid, ook de oorzaak van ernstig letsel had kunnen zijn.

Kleinere voorvallen kunnen de behoefte aan verbeteringen op het gebied van veiligheid aan het licht brengen
Een gebied waar de waarneming van kleinere voorvallen de behoefte aan verbeteringen op het gebied van veiligheid aan het licht kan brengen, is de besturing en het scheiden van gevaarlijke energieën. Een onderhoudstechnicus kan bijvoorbeeld door de schoep van een ventilator, die in het kader van de energiescheiding van de machine nog niet stilstaat, een kleine snee oplopen. Er worden dan waarschijnlijk veiligheidsmaatregelen ingevoerd die de ventilator bij een toekomstige onderhoudsbeurt beveiligen, maar idealiter zouden ook alle relevante processen en methoden betreffende de energiescheiding moeten worden vastgelegd.

LOTO – besturing van gevaarlijke energie

Pilz biedt een omvangrijk dienstenaanbod bij de besturing en scheiding van alle energiesoorten bij machines. LOTO (Lock Out Tag Out - heraanloopblokkering/markering) zorgt ervoor dat ondernemingen niet alleen beschikken over de middelen voor het scheiden en voor de beveiliging van hun energiebronnen, maar dat ze ook de concepten en methoden voor het scheiden van energie volledig begrijpen. Zo kan Pilz uw risico van kleinere en grotere incidenten verminderen.

In het kader van LOTO zal Pilz
 • de bestaande installaties, processen en methoden analyseren
 • een Lock Out Tag Out-methode op maat ontwikkelen om gevaarlijke energieën veilig te besturen
 • duidelijke Lock Out Tag Out-bordjes op de installatie bevestigen en technici instrueren hoe Lock Out Tag Out bij machines succesvol kan worden uitgevoerd
 • specifieke methoden ontwikkelen voor werkzaamheden bij machines waarbij de scheiding van de complete energietoevoer bij kleinere onderhoudswerkzaamheden niet nodig is
 
Meer informatie:
LOTO - Lock Out Tag Out

Certificatie voor machineveiligheid

Hoe u ervoor zorgt dat uw vakmensen beschikken over competentie inzake veiligheid, om arbeidsbescherming te garanderen.

Veiligheidsexperts hebben vakspecifieke knowhow nodig om de rechtsvoorschriften inzake machineveiligheid in alle opzichten te begrijpen en te implementeren. Alleen dan kunnen ze garanderen dat de juiste maatregelen voor machineveiligheid zijn getroffen. Met de aanvullende training CMSE (Certified Machinery Safety Expert) verwerven uw medewerkers competentie inzake veiligheid, om ongevallen op de werkplek te reduceren.

Onderzoeken naar ongevallen brengen veiligheidsproblemen aan het licht

Regelmatig worden bij onderzoeken naar ongevallen diverse veiligheidsproblemen bij machines resp. installaties ontdekt. Deze treden in alle fasen van de levenscyclus op: specificatie, constructie, productie, bedrijf, verandering, onderhoud enz. De reden hiervoor is de gebrekkige kennis op het gebied van veiligheid en ongevallenpreventie. Het onderwerp arbeidsbescherming wordt zelden behandeld in opleidingen voor machinebouw en elektrotechniek, zodat ingenieurs enkel door middel van hun ervaring veiligheid moeten "aanleren", wat een gevaarlijke methode is.

Aanvullende training inzake machineveiligheid om kennis uit te breiden
Proactieve ondernemingen eisen een aanvullende training en verdere certificaties voor medewerkers om veiligheidsproblemen tijdens het bedrijf te reduceren. Ook vanwege deze behoefte heeft Pilz CMSE (Certified Machinery Safety Expert) ontwikkeld: een training die een duurzaam en volledig overzicht op het gebied van machineveiligheid biedt. Hierbij wordt rekening gehouden met de momenteel geldende wetgeving, waarbij de training van toepassing is op de complete levenscyclus van de machine.

Voordelen dankzij goed getrainde medewerkers
Dankzij experts ter plaatse bereiken ondernemingen een extra mate van conformiteit resp. veiligheid en voldoen zo aan de eisen aan gezondheid en veiligheid op de werkplek. Dit brengt belangrijke voordelen met zich mee:
 • Werkgevers kunnen er zeker van zijn dat installaties, machines en prestaties voldoen aan de wettelijke voorschriften en dat de waarschijnlijkheid van ongevallen gereduceerd wordt.
 • Minder outsourcing van veiligheidsdiensten zorgt voor kostenbesparingen.
 • Dankzij een "intelligentere" realisatie van veiligheidsoplossingen kunnen productiviteitsstijgingen worden behaald.

Lees nu direct meer over de inhoud van de diverse seminars!

Meer informatie:
Ceritified Machinery Safety Expert CMSE

Trainingen voor machineveiligheid

Brandbeveiligingsinstallaties veilig bewaken

Automatiseringssysteem PSS 4000 bewaakt brandbeveiligingsinstallatie in het Hackesches Quartier in Berlijn.

Bij openbare gebouwen stelt de wetgever hoe eisen aan de veiligheid: brandbeveiligingsinstallaties moeten in noodgevallen volautomatisch passende maatregelen in gang zetten die de brandhaard ruimtelijk omgrenzen en voor een snelle rookverwijdering en veilige vluchtroutes zorgen.
In het Hackesches Quartier in Berlijn is daarom met het oog op brandbeveiliging gekozen voor het industrieel beproefde automatiseringssysteem PSS 4000 voor veiligheids- en standaardtaken! Dit systeem waakt over het betrouwbare verloop van de in gang gezette rookverwijderingsconcepten en brengt eventueel alternatieve scenario's op gang.

PSS 4000 garandeert een veilige en betrouwbare brandbeveiliging
In de twee gebouwen van het Hackesches Quartier worden 20 besturingen PSSuniversal PLC ingezet die zorgen voor de bewaking en besturing van het brandalarmsysteem. Deze zijn verbonden via de netwerk-switches PSSnet.

Door PSS 4000 bewaakte functies

De brandveiligheidtechnische installatie bewaakt de signalen van de handmatig te bedienen knoppen en schakelaars van brandalarmtableaus, de signalen van bepaalde sensoren, de aansturing van de rookverwijderingskleppen, rookalarm- en rookbeveiligings-drukinstallaties alsmede de eindstanden van de brandveiligheids- en rookverwijderingskleppen. Alleen al daarvan zijn in het Hackesches Quartier zo'n 2.000 in gebruik: Met open- en dichtmeldingen alsmede de overschakeling naar scenario's zijn deze in het automatiseringssysteem PSS 4000 met tot wel 40.000 instructies verwerkt en geprogrammeerd.

Betrouwbare onzichtbare bewaker

Voor de bezoekers en gebruikers van het Hackesches Quartier blijft PSS 4000 een onzichtbaar systeem, dat in hopelijk nooit voorkomende noodgevallen zijn taak betrouwbaar vervult en garant staat voor een feilloze brandbeveiliging.

Meer informatie:
Automatiseringssysteem PSS 4000

Verdere toepassingen PSS 4000

PSS 4000 - openheid en standaardiseerbaarheid

In het automatiseringssysteem PSS 4000 is met de besturingen PSSuniversal PLC nu ook de communicatie via Ethernet/IP mogelijk.

Door de uitgebreide functionaliteit kunnen nu ook Ethernet/IP-gebruikers PSS 4000 hardware in hun architecturen gebruiken. De functie kan eenvoudig via het softwareplatform PAS4000 worden opgeroepen. PSSuniversal PLC kan worden gebruikt als PLC-besturing of als periferiesysteem - telkens voor veiligheid en standaard.
De configuratie van de besturingen wordt eenvoudig met de grafische programma-editor PASmulti uitgevoerd – de PLC-programmering wordt met de editors PAS STL (gestructureerde tekst) of PAS IL (instructielijst) volgens EN/IEC 61131-3 opgesteld.

Uw voordelen in één oogopslag:
 • Open systeem: nu is ook aansluiting op Ethernet/IP-netwerken mogelijk
 • Standaardiseerbaarheid van veiligheidsoplossingen – Aansluiting van PSS 4000 hardware op een groot aantal communicatienetwerken (Profibus, Profibus/Profisafe, Ethernet/IP, CANopen, EtherCat, Modbus TCP, UDP raw)
 • Minder engineering dankzij een eenvoudige communicatieparametrering
 • De functie is beschikbaar op het softwareplatform PAS4000, bestaande hardware kan de functie eveneens uitvoeren via een firmware-update op de Pilz-homepage

Meer informatie:
Automatiseringssysteem PSS 4000

Besturingen PSSuniversal PLC

Versmelting van standaard en veiligheid

Het automatiseringssysteem PSS 4000 verenigt beide werelden.

De versmelting van standaard en veiligheid staat centraal bij het automatiseringssysteem PSS 4000. Daarbij kunnen automatiseringsoplossingen voor standaard en veiligheid worden gerealiseerd die voor u als gebruiker eenvoudig te hanteren zijn. Het systeem is fysiek gemengd, maar terugkoppelingsvrij.

Standaard en veiligheid in de software
De programmeur of gebruiker heeft de vrijheid om te kiezen tussen de configuratie met functiebouwstenen of de programmering met editors volgens EN/IEC 61131-3 of beide te combineren. Alle editors zijn beschikbaar voor standaard- en veiligheidstaken. De editors voor PLC-programmering (PAS STL en PAS IL) zijn door TÜV Süd als LVL (Limited Variability Language) geclassificeerd. Centraal element voor alle editors is het softwareplatform PAS4000 - voor een uniform, eenvoudig gebruik!  

Standaard en veiligheid in de hardware
De besturingen in het automatiseringssysteem PSS 4000 kunnen voor standaard- en veiligheidstaken gebruikt worden. PSSuniversal PLC kan daarbij als PLC-besturing of als pure veiligheidsbesturing ingezet worden - afhankelijk van uw eisen. De besturingen PSSuniversal multi kunnen o.a. als periferiesysteem voor standaard-I/O's en veiligheidsfuncties gebruikt worden. Een groot aantal I/O-systemen voor standaard en veiligheid maakt een exacte afstemming op uw toepassing mogelijk.

Meer informatie:
Automatiseringssysteem PSS 4000

Filmpje over het thema verdeelde besturingsfuncties en standaard en veiligheid