donderdag 13 september 2012

Nieuwe configureerbare besturingssystemen PNOZmulti van Pilz - The next Generation PNOZmulti 2

De apparaten uit de productfamilie PNOZmulti 2 voor veiligheids- en standaardtoepassingen worden ingezet in alle branches.Pilz luidt met de nieuwe basismodule PNOZ m B0 de volgende generatie configureerbare besturingssystemen PNOZmulti in. Nieuw bij de PNOZ m B0 zijn uitbreidingen aan de rechterzijde met I/O-modulen die zowel als in- en als uitgangen kunnen worden gebruikt. Gebruikers profiteren zo van extra flexibiliteit bij de engineering. De basismodule PNOZ m B0 bespaart met een breedte van slechts 45 mm ruimte in de schakelkast en biedt bovendien een geïntegreerd, verlicht display met individuele klantteksten, zodat een snelle inbedrijfstelling en diagnose mogelijk zijn. Het nieuwe besturingssysteem PNOZmulti 2 wordt ingezet voor veiligheids- en standaardtoepassingen in alle branches van de machinebouw.

De basismodule PNOZ m B0 beschikt in totaal over 20 veilige ingangen, waarvan maximaal acht kunnen worden geconfigureerd als standaarduitgangen. Er zijn vier veilige halfgeleideruitgangen en vier veilige testpulsuitgangen beschikbaar, waarvan in totaal vier kunnen worden geconfigureerd als standaarduitgangen. Hierdoor zijn minder apparaatvarianten noodzakelijk, zodat de kosten voor hardware en opslag kunnen worden geminimaliseerd.

De PNOZ m B0 kan worden uitgebreid met maximaal twee I/O-modulen. Deze bieden in totaal 16 ingangen en 8 halfgeleideruitgangen. Het nieuwe configureerbare besturingssysteem is geschikt voor toepassingen tot en met SIL CL 3 en PL e.

Net als bij alle apparaten van de productfamilie PNOZmulti kunnen ook bij de nieuwe basismodule alle benodigde veiligheidsfuncties met de softwaretool PNOZmulti Configurator op eenvoudige wijze direct op de pc worden samengesteld. Ook de keuze en configuratie van de uitbreidingsmodulen vindt eenvoudig plaats via de PNOZmulti Configurator. Zo kan er tijd worden bespaard en worden engineeringkosten verminderd.

Het in 2002 op de markt geïntroduceerde configureerbare besturingssysteem PNOZmulti is als wereldwijde veiligheidsstandaard inzetbaar voor alle machinetypen, omdat het gebruikers een flexibele en individuele keuze van verdere veiligheidscomponenten biedt. Het configureerbare besturingssysteem is multifunctioneel, vrij configureerbaar en bewaakt veiligheidsfuncties als noodstop, hekken en lichtschermen.

Nieuwe Australische arbeidsveiligheidswetgeving van kracht

Wijzigingen in de Australische veiligheidswetgeving: onze Australische dochtermaatschappij is expert op dit gebiedElk bedrijf dat betrokken is bij het bouwen of assembleren, maar ook het importeren, leveren en gebruiken van machines heeft hiermee te maken.
 
Begin 2012 trad in New South Wales, Queensland, het Northern Territory en de Commonwealth de WHS Act, de nieuwe arbeidsveiligheidswet, in werking. De nieuwe arbeidsveiligheidswetgeving moet de gezamenlijke arbeidsveiligheidwetten van de afzonderlijke staten en territoria vervangen en zal in heel Australië gelden.

Risico's voor de arbeidsveiligheid verwijderen en minimaliseren
De geharmoniseerde arbeidsveiligheidswetgeving biedt een wettelijk kader voor de werkplaatsveiligheid in Australië. Deze moet, voor zover dit qua kosten verantwoord is, de risico's voor de veiligheid op de werkplek elimineren. De arbeidsveiligheidswet bevat concrete plichten voor werkgevers, machineontwerpers, fabrikanten, importeurs & leveranciers, naast de fundamentele technische eisen waarvan in de wettelijke bepalingen wordt gesproken.

Veranderingen in de Australische arbeidsveiligheidswetgeving
Het betreft een van de belangrijkste veranderingen in de Australische wetgeving. De invoering van de nieuwe arbeidsveiligheidsweg heeft zijn weerslag op alle bedrijven die betrokken zijn bij het bouwen, assempleren, importeren, leveren en gebruiken van machines.

Meer eenheid, zekerheid en duidelijkheid in heel Australië
Deze nieuwe wetten moeten meer eenheid, zekerheid en duidelijkheid scheppen in heel Australië, en het daarmee makkelijker maken de plichten van de arbeidsveiligheid op de werkplek te begrijpen. Bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de verschillende staten en territoria, zullen voor het hele land geldende veiligheidsrichtlijnen en -procedures kunnen implementeren.

Onze dochtermaatschappij in Australië is expert op dit gebied
Als wereldwijd opererend bedrijf is Pilz uw partner wanneer u hulp nodig hebt! Aarzel niet contact met ons op te nemen. Wij staan graag tot uw beschikking om uw regionale en wereldwijde activiteiten te ondersteunen.

Meer informatie:
Diensten op veiligheidsgebied: advies, technische vragen en trainingen

Machineveiligheid vanaf het begin aanwezig …

Optimaliseer de algemene efficiëntie van uw machines door een vooruitziende veiligheidsplanning.Hoe u uw beschikbaarheid van installaties, onderhoudstijden en algemene efficiëntie door vooruitziende veiligheidsplanningen optimaliseert.
 
Als veiligheid vanaf het begin een rol speelt bij de planning van installaties, kunnen de beschikbaarheid van installaties, de onderhoudstijden en de algemene efficiëntie hierdoor geoptimaliseerd worden. Voor besturingstechnici ligt de focus op de architectuur van veiligheidsrelevante systemen met een effectieve samensmelting van veiligheid en standaard.

Beginselen van de machineveiligheid

De beginselen van machineveiligheid zijn in de machinerichtlijn 2006/42/EG opgenomen en kunnen als volgt samengevat worden:
 • rekening houden met voorzienbaar misbruik en met veranderde omgevingscondities
 • risico's zoveel mogelijk elimineren of minimaliseren door een passende en veilige constructie van machines
 • toepassing van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ten aanzien van risico's die niet geëlimineerd kunnen worden
 • de gebruikers informeren over de restrisico's die na reeds getroffen maatregelen blijven bestaan
 • aangeven of een speciale scholing nodig is
 • bepalen van de persoonlijke veiligheidsuitrusting
De samensmelting van veiligheids- en standaardautomatisering optimaliseert de beschikbaarheid van installaties, de onderhoudstijden en de algemene efficiëntie. Alleen als veiligheidstechniek vanaf het begin in het planningsproces van installaties wordt opgenomen, is gegarandeerd dat ze aan de richtlijnen voldoen.

Pilz - uw partner voor machineveiligheid

Met diensten van Pilz kiest u voor beproefde praktische methoden als het gaat om het veilig maken van uw machines. Informeer uzelf nu nog meer over wat wij u over het thema veiligheidsconcept te bieden hebben.

Meer informatie:
Veiligheidsconcepten voor machineveiligheid

Liftgoedkeuring voor het veiligheidsrelais PNOZsigma

PNOZ s4 is volgens EN 81-1 goedgekeurd als veiligheidscomponent voor lifttoepassingen.
 
PNOZ s4 is volgens EN 81-1 goedgekeurd als veiligheidscomponent voor lifttoepassingen.Het veiligheidsrelais PNOZsigma is nu ook goedgekeurd als veiligheidscomponent voor lifttoepassingen volgens de liftnorm EN 81-1. Lifttoepassingen moeten over specifieke goedkeuringen beschikken en aan veiligheidsregels voor de constructie en installatie van liften voldoen.

Veiligheid bij het betreden en verlaten van liften

Alle PNOZ s4 spanningsvarianten beschikken nu over de goedkeuring en garanderen zo de veiligheid van personen bij het betreden en verlaten van liften - er ontstaan geen productwijzigingen of beperkingen. De goedkeuring is in de liftsector absoluut noodzakelijk en garandeert dat aan alle veiligheids- en gezondheidseisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG is voldaan.

Toepassingsgebieden van de veiligheidsrelais PNOZsigma met liftgoedkeuring

PNOZ s4 kunnen zowel voor personen- en goederenliften als voor alle soorten hijswerktuigen die onder deze norm vallen gebruikt worden. Het doel van Pilz is om door de uitgebreide goedkeuring de sector Lifttoepassingen verder uit te breiden.

Meer informatie:

Veiligheidsrelais PNOZsigma

Automatiseringssoftware – van de planning tot en met de diagnose

Pilz biedt innovatieve softwareoplossingen voor de automatisering. Kijk voor informatie op onze nieuwe softwarepagina's.
 
Pilz biedt innovatieve softwareoplossingen voor de automatisering.Naast het aanbod van klassieke hardwareproducten biedt Pilz ook software die u bij uw automatiseringsprocessen ondersteunt. Automatiseringssoftware die exact op onze projecten is afgestemd, helpt u bij de planning, programmering, configuratie en inbedrijfstelling van uw automatiseringsprojecten.

Automatiseringssoftware voor alle gebieden van de automatisering

Dankzij de intuïtieve bediening en gebruiksvriendelijke diagnose van de software kunt u effectiever werken en wordt een hoge beschikbaarheid van uw installaties bereikt. Kijk voor meer informatie op onze nieuwe online pagina's:
 • Systeem- en toolsoftware:Pilz stelt praktische tools ter beschikking, die u in het complete engineeringproces van de planning tot en met de diagnose ondersteunen bij het ontwerpen en programmeren.
 • Toepassingssoftware:met deze tools kunt u eenvoudig programma's maken. Functiebouwstenen maken een hoge mate van standaardisatie en herbruikbaarheid mogelijk en vergemakkelijken uw werk.
 • Productonafhankelijke tools:onze productonafhankelijke tools ondersteunen u visueel en met toepassingsvoorbeelden bij interactieve projecten. Ze kunnen onafhankelijk van Pilz-hardware gebruikt worden.
De Pilz-softwareoplossingen zijn op uw machinesituatie afgestemd en bieden de perfecte ondersteuning bij de veilige automatisering van uw installaties en machines.

Meer informatie vindt u op onze nieuwe softwarepagina's

Informatie over onze softwaretools zoals de nieuwste versie en de belangrijkste software FAQ's vindt u onder Software Knowledge: http://software.pilz.com

Automatiseringssysteem PSS 4000 FAST


De nieuwe "Fast Control Unit" in PSS 4000 is de eerste compacte I/O-module die een hoogperformante, veilige logische functie bevat.

Fast Control Unit - flexibel en snelDe nieuwe module in het automatiseringssysteem PSS 4000 beschikt over twaalf ingangen en vier uitgangen en zorgt voor het veilig doorschakelen van lokale veilige ingangen naar de uitgangen met minimaal tijdverlies (400 µs). Bovendien is het inlezen van extra korte en tijdkritische signalen mogelijk (impulsduur 650 µs).

Flexibel en vrij programmeerbaar - net zo snel als met een vaste bedrading

De functie van de nieuwe module wordt gekenmerkt door een hoge flexibiliteit en tegelijk maximale schakelsnelheid door de volledige toegang tot de I/O-signalen in het besturingsprogramma. Dankzij de lokale logische functie werkt deze module net zo snel als met een vaste bedrading. Bovendien houdt u meer ruimte over in de schakelkast dankzij de uiterst compacte uitvoering.

De Fast Control Unit in de praktijk

De module kan in het bijzonder worden ingezet bij snelle schakelingen of snelle ingangssignalen die b.v. voorkomen in de toepassingen van de omvormtechniek of bij andere snellopende processen, b.v. bij kabelbanen.

Meer informatie:
Automatiseringssysteem PSS 4000

Nieuwe beschermingsgraad voor opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen

Pilz-lichtschermen kunnen vanaf nu bij hoge eisen aan hygiëne worden toegepast.
 
Pilz-lichtschermen met beschermingsgraad IP67 en IP69KVanaf nu zijn Pilz-veiligheidsbehuizingen met beschermingsgraad IP67 en IP69K verkrijgbaar voor lichtschermen in alle lengten: de nieuwe veiligheidsbehuizingen voor lichtschermen PSENopt zijn bij uitstek geschikt wanneer personen actief in het productieproces ingrijpen en behalve de veiligheid van de bediener ook hoge eisen aan hygiëne noodzakelijk zijn. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruik op bijv. het gebied van Food & Beverage.  

Ook bestand tegen extreme omstandigheden
Veiligheidsbehuizingen voor lichtschermen zijn de juiste keuze wanneer uw machine onder hoge druk of met speciale middelen moet worden gereinigd – zij het in de chemische industrie, de levensmiddelen- of farmaceutische industrie. Lichtschermen met veiligheidsbehuizingen van Pilz kunnen worden toegepast in zowel omgevingen met condensatie of vochtigheid als bij hoge temperaturen . Vanwege de hoge chemische bestendigheid van het buitenmateriaal en de aansluitkabels overtuigen ze door een lange levensduur.

Uw voordelen met veiligheidsbehuizingen voor lichtschermen PSENopt:
 • beschermingsgraad IP 67, IP 69K: geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, bij hoge eisen aan hygiëne alsmede voor hogedrukreiniging
 • hoge chemische bestendigheid van buitenmateriaal en aansluitkabels
 • snelle montage en positionering met draaibare montagehoeken
Verhoog nu de efficiency en beschikbaarheid van uw installaties en verbeter tegelijk de ergonomie van afzonderlijke werkplekken met lichtgordijnen en lichtschermen!

Meer informatie:

veiligheidsbehuizingen met beschermingsgraad IP67 en IP69K voor lichtschermen

Opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen PSENopt

dinsdag 11 september 2012

1e paal voor nieuw pand Pilz Nederland

Pilz Nederland, de specialist in veiligheid, heeft aan de Havenweg 22 in Vianen de 1e paal geslagen voor de bouw van haar nieuwe kantoorpand.  

Het was een feestelijke gebeurtenis dat Pilz met het gehele personeel heeft gedeeld. De 1e paal werd op vrijdag 7 september om 13.00 uur geslagen door Jan Tournois, directeur van Pilz Nederland.

Nadat de medewerkers een geluksboodschap op de paal hadden geschreven,  werd  -met veel gestamp-  de paal de grond in geheid. Projectenbureau F5 uit IJsselstein draagt zorg voor de bouw van dit representatieve pand.

Pilz bouwt aan haar toekomst en groeit verder …

In vergelijking met de voormalige vestiging heeft Pilz  straks de beschikking over aanzienlijk meer kantoorruimte (een verdubbeling in oppervlak), een representatieve showroom  op de begane grond en een ruime werkplaats voor de engineerings-afdeling.

Er werken bij Pilz  35 medewerkers en voor hen is dit een belangrijke verbetering. Dit pand biedt Pilz de mogelijkheden die nodig zijn; een ruime showroom, magazijn, gecentraliseerd kantoor en voldoende ruimte voor het geven van cursussen, workshops en demonstraties. Nieuw is de 3D ruimte. Pilz wil hierin samen met haar  klanten in het ontwerpfase van de machine de gevaren in kaart brengen. Op een innovatieve, moderne en praktische aanpak.
De duurzame toepassingen in dit nieuwe gebouw en de mogelijkheden tot uitbreiding maken Pilz naar eigen zeggen klaar voor de toekomst. Het pand voldoet aan alle moderne eisen.
Ook is extra aandacht besteed aan het optimaliseren van de werkomstandigheden voor medewerkers. De recentste veiligheidseisen zijn aangehouden en de ergonomie is flink verbeterd. Ook de omstandigheden qua licht en geluid zijn optimaal uitgevoerd, door bijvoorbeeld veel ramen toe te passen in het ontwerp.
Pilz heeft dadelijk de mogelijkheden om haar relaties op een professionele aanpak op het gebied van industriële automatisering te bedienen waardoor de kwaliteit van de dienstverlening op een hoger niveau komt te liggen.
In het voorjaar van 2013 zal het pand feestelijk worden geopend. Dan krijgen klanten en leveranciers de mogelijkheid om het pand te komen bezichtigen.

Pilz is nu tijdelijk gevestigd op de Lange Dreef 13A - Vianen. Vanaf medio mei 2013 zijn ze weer terug op de Havenweg 22, 4131 NM Vianen. Tel.+ 31 347 320 477  www.pilz.nl

dinsdag 4 september 2012

Pilz ondersteunt u ook met Eplan tekeningen

Pilz beschikt over ervaren Eplan tekenaars die u kunnen ondersteunen bij projecten. Zij houden zich bezig met het bedenken, tekenen en documenteren van besturingsinstallaties. De Eplan tekeningen worden tot op het niveau van interface met de bestaande installatie uitgewerkt.   

Eplan wordt gebruikt om het ontwerp van een machine/installatie om te zetten naar elektrische schema’s. Voordat er begonnen kan worden met het tekenen in Eplan dient er door de klant een concept aangeleverd te worden. Dit is vaak in de vorm van een bestek, maar kan ook een uitgewerkt veiligheidsconcept zijn.
Pilz vertaalt deze gegevens naar de nodige ontwerpdocumenten en na goedkeur van u, de klant, wordt het ontwerp omgezet in de daadwerkelijke elektrische schema’s. Vanuit de elektrische schema’s laten we Eplan verschillende lijsten genereren die gebruikt kunnen worden voor de volgende stappen in het proces.
De onderdelen/materiaallijsten worden door de afdeling inkoop gebruikt om de materialen te bestellen en de kastenbouwer kan met de montageplaatindeling en de elektrische schema’s de schakelkast volledig fabriceren. Na de kastenbouw en FAT* kan de installatie/machine in bedrijf genomen worden, waarbij de externe onderdelen met behulp van de gegenereerde klemmen aansluitschema’s afgemonteerd kunnen worden.  Nadat de machine/installatie afgetest is (SAT*) zullen de ontwerptekeningen omgezet worden in as-built tekeningen, die samen met het technisch dossier opgeleverd worden.
*FAT = Factory Acceptence Test (wordt gedaan na de kastenbouw)
*SAT = Site Acceptence Test (wordt gedaan na de inbedrijfname)