donderdag 28 november 2013

Nieuwe normen op het gebied van de robottechniek

Robots worden steeds belangrijker – hieraan wordt middels de invoering van nieuwe normen tegemoet gekomen.

De voorschriften van de EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG vragen om enkele concretiseringen op het gebied van de robottechniek. De speciale eisen aan de constructie en toepassing van robots vormen nu de grondslag voor enkele vernieuwingen en wijzigingen op normatief gebied.

Oplossingen voor internationale conformiteitsbeoordeling!

Bespaar kostbare tijd en veel geld door vóór het verzenden van machines de geldende voorschriften in acht te nemen.

Een globale productie vereist soepelheid, flexibiliteit en een snelle implementatie van projecten. Ondanks de intensievere samenwerking bij de internationale ontwikkeling van normen bestaat er geen globale norm voor machineveiligheid. Hierdoor kunnen ondernemingen die fabricagelijnen leveren aan landen met een andere rechtspraak, worden geconfronteerd met complexe conformiteitskwesties. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nieuwe machines die worden geïmporteerd naar regio's waarin de machineveiligheid valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker (bijv. Brazilië en VS). Constructeurs van machines beschikken vaak evenmin over de betreffende kennis omtrent hun wettelijke verantwoordelijkheid inzake de constructie en fabricage van veilige machines.

Slijtagebewaking van remmen van verticale assen

Reduceer de gevaren bij verticale assen met de veilige remtest (SBT).

Bij assen met hangende lasten worden vaak vastzet- of bedrijfsremmen gebruikt. Behalve de rem is ook de aansturing van de rem een belangrijk onderdeel van de veiligheidsfunctie. De functie Veilige remaansturing (SBC) wordt doorgaans toegepast voor het aansturen van de vastzetrem, die wederom na stilstand van een as wordt geactiveerd.

PNOZmulti 2 met EtherCAT-aansluiting

Het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 kan nu aan de linkerkant uitgebreid en op EtherCAT-netwerken aangesloten worden.

U kunt de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 als stand-alone-variant of als modulair uitbreidbare variant gebruiken. Er staat een nieuwe communicatiemodule voor aansluiting op het veldbussysteem EtherCAT tot uw beschikking. Hiermee kan de basismodule nu aan de linkerkant uitgebreid en op EtherCAT-netwerken aangesloten worden.