zaterdag 1 mei 2010

Pilz en duurzaam ondernemen

Voor Pilz is niet alleen het technologisch leiderschap op het gebied van veilige automatiseringstechniek een onbetwist doel. Pilz voldoet ook aan de hoogste eisen met betrekking tot kwaliteit en milieu.

Milieu
Pilz ontwikkelt milieuvriendelijke producten met behulp van ecologische materialen en
energiebesparende technieken. In ecologisch vormgegeven gebouwen wordt milieubewust en energiebesparend geproduceerd en gewerkt


Het Milieubeheer bij Pilz: 

 • Pilz werkt met zijn leveranciers aan kwaliteits- en milieugeoriënteerde levervoorwaarden en voert regelmatig leveranciersbeoordelingen uit, ook op basis van een ecologische oriëntatie.
 • Pilz werkt samen met autoriteiten, verenigingen en andere instellingen en volgt hieromtrent ook de wettelijke ontwikkelingen.
 • Het begrip van medewerkers bij Pilz voor kwaliteit, veiligheid en milieubeheer wordt met trainingen en voortdurende informatie bevorderd.
 • Milieubewust handelen is de taak van alle medewerkers. Voortdurende verbetering wordt gewaarborgd door het Continue-Verbeterings-Proces-Systeem (CVP-systeem).
 • De ontwikkeling van milieuvriendelijke producten met behulp van ecologische materialen en energiebesparende technieken (energiebesparende sensoren, besturingen en actuatoren) dient bij te dragen aan de bescherming van het milieu.
 • In ecologisch vormgegeven gebouwen wordt milieubewust en energiebesparend gewerkt en geproduceerd.
 • Pilz registreert zijn milieuprestaties (energieverbruik, afvalstroom, waterverbruik) en evalueert de resultaten om op lange termijn de milieuprestaties te verbeteren.

Kwaliteit
Pilz voldoet aan deze eis dankzij de continue verbetering van alle interne kwaliteitsprocessen. Sinds 1994 is Pilz gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij gebrekkige machines?Inhoud 

 • Introductie Europese Richtlijnen aangaande machineveiligheid
 • Relatie Europese Richtlijnen tot Nationale wetgeving
 • Juridische aspecten bij het inkopen van machines
 • Productaansprakelijkheid en de gevolgen na een ongeval
 • Veel voorkomende praktijksituaties en vragen worden besproken, zoals:
  • Hoe weet ik dat mijn gekochte machine voldoet aan de veiligheidseisen?
  • Kan ik zonder problemen een tweedehands machine kopen en er mee gaan produceren ?
  • Welke verplichtingen heb ik als ik zelf een aantal ingekochte machines samenbouw tot een productielijn?
  • Welke juridische mogelijkheden heb ik als inkoper om te zorgen dat ik een veilige machine krijg?
  • Wie is aansprakelijk na een ongeval met een machine?
 • Deze cursus wordt gegeven door een Pilz Safety Consultant in samenwerking met advocaat Michael Gerrits.

Doelgroep 
 • Inkoopmanagers en inkopers
 • Productiemanagers
 • Fabrikanten
 • Ontwerpers
 • Engineers

Vereiste basiskennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

Cursusduur
1 dag, 9:00 - 16:00 uur

Tarief
€ 450,- p.p.

Waarom cursus Inkoop machines en Europese regelgeving?
Het inkopen van machines of complete productielijnen is meer dan alleen het kopen van machines met een CE-teken. De CE-markering is namelijk geen keurmerk, maar in vrijwel alle gevallen aangebracht door de fabrikant. De fabrikant bepaalt dus het veiligheidsniveau van uw machines, maar als het goed is wel op basis van Europese wetgeving en normering. Uiteindelijk draait het erom dat u een machine koopt, waarmee uw medewerkers op een veilige wijze en zonder stress een hoge productiviteit kunnen realiseren.

Als u een sterkere onderhandelingspositie wilt krijgen voor de aanschaf van veilige machines dan raden wij u aan deze cursus te volgen. In deze cursus zullen een safety consultant van Pilz en een advocaat gespecialiseerd in productaansprakelijkheid, u de basisprincipes van machineveiligheid, de plichten en verantwoordelijkheden van machinefabrikanten en de rechten van inkopende partijen uitleggen.
De cursus zal met name gericht zijn op praktijksituaties en er is voldoende ruimte om uw specifieke vragen te stellen aan de ervaren trainers.

Drie ingrediënten voor het specificeren van veiligheidseisen

Proost dames en heren op het succes van dit project. Het is afgerond binnen de gestelde tijd, het onderhoud wordt door henzelf gedaan en het voldoet aan de gestelde specificaties.
De vraag is voldoet dit nu werkelijk ? Was de proost niet wat voorbarig ?
Hoe neem ik veiligheid mee in mijn aanbesteding of aanvraag?

De impliciete eis
De wetgeving is soms eenvoudig. Een ieder dient deze wetgeving te volgen, waardoor zij niet behoeft te worden gespecificeerd. Alle wettelijke regelgeving die van toepassing is binnen een project dient dan ook te worden nageleefd zonder dat deze gespecificeerd is. Wel kan ervan worden afgeweken als deze expliciet wordt uitgesloten en er overeenkomst is over de verantwoordelijkheid van mogelijke gevolgen.

Het is dan ook niet nodig om bij een aanbestedingstraject of eenvoudiger bij de bestelling van een arbeidsmiddel of machine te specificeren dat deze dient te voldoen aan de Machinerichtlijn en/of Arbeidsmiddelenrichtlijn. Het enige dat u in dit kader dient te specificeren is het niveau van oplevering in termen van verantwoordelijkheid. Indien u alle verantwoordelijkheid bij de leverancier wilt laten liggen kunt u eenvoudig specificeren dat het systeem (productielijn, perscontainer, draaibrug etc..) CE gemarkeerd dient te worden met een 2A verklaring van overeenstemming. De leverancier dient voldoende kennis te hebben om alle van toepassing zijnde regels te volgen.

Praktijk
De praktijk is helaas nog verre van optimaal. De kopende partij weet dikwijls niet wat nu wel en niet gespecificeerd moet worden. Het is onbekend of nu juist alles inzake veiligheid met naam en toenaam expliciet vermeld moet worden of juist niet. Bovendien stoeit men met de vraag of men nu functionele of technische specificaties moet schrijven.

Functionele specificaties zijn veelal specifiek van aard en laten vrijheden open ten aanzien van technische oplossingen, waardoor de controle op kwaliteit en grip op het resultaat veel minder is dan bij het leveren van technische specificaties. Technische specificaties zijn eveneens specifiek en soms zelfs dwingend in oplossing. Voordeel is dat men meer grip heeft op de uitvoering, maar het nadeel is dat de leverancier zich later kan verschuilen achter het feit dat bepaalde oplossingen waren voorgeschreven, waardoor de verantwoordelijkheden niet expliciet vastliggen.

Vanuit het perspectief veiligheid en verantwoordelijkheid is de functionele specificatie dan ook te prefereren. Het nadeel hier is wel dat u als koper bij afname dient te controleren of de technische oplossingen voldoen aan uw gestelde normen. Bij deze laatste controle mag veiligheid niet ontbreken. Zelfs als u niets heeft gespecificeerd en een leverancier u een systeem levert met CE markering, kunt u een veiligheidscontrole uitvoeren als onderdeel van de acceptatie. Voldoet het systeem niet aan gestelde wettelijke eisen pas dan op. De kans op ongevallen kan daardoor groter worden en wat gebeurt er bij een ongeval? Welke partij is dan verantwoordelijk?

Het is dan ook aan te bevelen om vooraf te specificeren, in algemene termen aangeven dat u een systeem wilt hebben dat voldoet aan de geldende veiligheidseisen en dat u dat ook bij oplevering controleert of laat controleren. De specificatie is juridisch gezien overbodig helaas, gegeven de werkwijze van vele toeleveranciers niet onverstandig om toch te doen. Het voorkomt problemen in de toekomst. Bovendien ontvangt u op basis van deze specificaties bij openbare aanbestedingen ook gelijkgestemde aanbiedingen.

Openbare aanbestedingen
Binnen openbare aanbestedingsprojecten wordt dikwijls zeer veel aandacht besteed aan het zorgvuldig specificeren van alle functionele en soms ook technische eisen. Veiligheid wordt helaas veelal als impliciete eis beschouwd. Hierdoor worden in praktijk fouten in een vroegtijdig stadium geïntroduceerd. Wat gaat er zoal fout ?

Aan aanbiedende zijde:
Aanbieder A interpreteert de aanbieding anders dan aanbieder B. Aanbieder A volgt de wettelijke regels en ziet zijn kostprijs toenemen. Aanbieder B die net zoals vroeger gewoon voor de functionaliteit gaat, doet niet zo moeilijk en biedt zonder veiligheid aan. Gegeven het feit dat het niet is gespecificeerd, geldt ook het principe wat men niet weet mist men niet. U als koper gaat voor partij B, denkt goed af te zijn, maar de problemen die u in de toekomst kunt krijgen zijn bij voorbaat geen prettig vooruitzicht.
Aanbieder A en aanbieder B denken beiden aan het feit dat zij de opdracht willen en bieden beiden zonder veiligheid aan. Waarbij u natuurlijk in u recht staat als nadien blijkt dat de aanbieders niet conform de wet hebben gehandeld. De vraag is hoe is dit moreel uit te leggen nadat er een ongeluk is gebeurd. Ook al blijkt dat de procedure juridisch correct is.

Aan specificerende zijde:
Veiligheid is ondergeschikt aan functionaliteit en heeft onvoldoende aandacht gekregen in het voortraject, waardoor er niet echt een beleid is.
Veiligheid wordt beschouwd als een probleem voor anderen en er is geen budget voor.
Veiligheid ontbreekt in de zogenaamde “compliancy- of beoordelingsmatrix”. Afhankelijk van de mate waarin de aanbieding voldoet aan de gestelde eisen worden punten volgens deze matrix vergeven. Als blijkt dat veiligheid daar niet in staat dan zullen de aanbieders daar ook niet op sturen.
De specificerende partij schrijft expliciet de geldende regels als Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn alsmede normen die gevolgd moeten worden voor. U zult denken “zo nu heb ik alles vastgelegd en nu kan men er niet meer onderuit”. Maar dan heeft u het mis. Een rechter zou kunnen oordelen dat u zoveel detailkennis heeft van de normen en geldende regels in relatie tot de gestelde technische specificaties, dat hij of zij u dan ook in staat acht bij afname op deze normen en regels te controleren. U kunt u later dan niet meer beroepen op het feit dat u geen kennis heeft.

Drie ingrediënten die niet mogen ontbreken:
Zorg voor bewustzijn en budgetten voor veiligheid. Zonder draagvlak of budget kan veiligheid niet worden geïmplementeerd.
Neem in uw beoordelingsmatrix bij openbare aanbestedingen of in uw selectiecriteria veiligheid expliciet op.
Neem een hoofdstuk functionele veiligheid op in uw aanbesteding / aanvraag waarin u expliciet aangeeft dat u veiligheid wenst op geldend niveau en volgens geldende regels en dat afname op gebied van veiligheid mogelijk wordt uitgevoerd door een externe veiligheidsspecialist.

Als u vragen heeft over specificaties of hulp wenst bij afname van systemen belt u dan met Pilz 0347 320477. Onze safety consultants helpen u graag door de jungle van wetten, regels en normen om te komen tot een praktische veilige oplossing.

Jan Tournois
Directeur Pilz NederlandHet eerste project van het automatiseringssysteem PSS4000 is succesvol in de praktijk gebracht!

Het eerste project van het automatiseringssysteem PSS4000 is succesvol in de praktijk gebracht! In het Zwitserse skigebied Ovronnaz, de poort van Wallis, is een stoeltjeslift uitgerust met onderdelen van PSS4000.

De volgende onderdelen zijn geïnstalleerd in de schakelkast van het aandrijfstation, dat gelegen is op een hoogte van 1848 m

 • een besturingssysteem PSSuniversal PLC
 • twee decentrale systemen PSSuniversal I/O
De communicatie naar een decentraal systeem in het bergstation op een hoogte van 2122 m verloopt via het realtime-Ethernet SafetyNET p.

Om een veilige werking van de stoeltjeslift te waarborgen bewaakt PSS4000 o.a. noodstopcircuits, snelheid, veiligheids- en bedrijfsremmen evenals de spankracht van de kabel. Maar het systeem neemt ook standaardbesturingsfuncties over - van de hoofdaandrijving via de lopende band voor het instappen tot aan de kabelspanning. Daarbij komt ook nog de aansturing en regeling van de remmen. Daarmee bestuurt en bewaakt PSS4000 de complete installatie.

Uitnodiging

Pilz organiseert elke maand gratis seminars over het objectgeoriënteerd programmeren Wat is objectgeörienteerd (OO) programmeren? Hoe kun je iets opdelen in objecten en waarom is dit anders dan dat we nu gewend zijn? Wat doet Pilz met OO? Wat houdt de uitbreidbare bibliotheek in? Latere fase een hardware keuze maken? Safetynet real time-ethernet? PSS4000 muli-master PLC? Is op mijn hardware en projectkosten een besparing van 25-50% mogelijk?

Inschrijven via opleidingen.pilz.nl

Vijf trainingen voor veiligheidskundigen met SKO punten!

Al twee jaar kunnen veiligheidskundigen die deel nemen aan de opleiding tot Expert Machineveiligheid vier punten bemachtigen. De training Machineveiligheid in de voedingsmiddelenindustrie is daar nu aan toegevoegd. Deze is door het SKO gewaardeerd op 1 punt.


Training SKO punten
Basisdag wetgeving en risicobeoordeling 1
Veilig ontwerpen 1
Elektrische veiligheid volgens EN-IEC 60204-1 1
CE documentatie en bewijslast 1
Machineveiligheid in de voedingsmiddelenindustrie  1

 
Heeft u interesse in één van bovenstaande trainingen dan kunt u zich aanmelden via
http://opleidingen.pilz.nl.

Al onze trainingen kunnen voor groepen ook bij u op locatie verzorgd worden. Wij maken daarvoor graag een passend voorstel. Aanvragen kunt u sturen aan Robert Romijn:  r.romijn@pilz.nl.

Klant Pilz - Du Pont Dordrecht investeert in veiliger werken

Chemieconcern Du Pont de Nemours heeft onlangs twee verpakkingslijnen in de Delrin® plant op de locatie Dordrecht aangepast aan de actuele normen op het gebied van machineveiligheid. Resultaat van deze forse investering is - naast een nog veiligere werkomgeving voor de operators - dat het veilig stellen van de machines in de verpakkingslijn een stuk sneller verloopt en derhalve de productiecapaciteit toeneemt.

De rode knopjes waarmee je je veiligheidsgordel in je auto losklikt, de nooduitknop op een machine of installatie, de skibinding die zo comfortabel werkt: ze zijn allemaal gemaakt op basis van korreltjes Delrin®, een kunsthars dat wordt gemaakt in één van de zeven fabrieken die op het omvangrijke fabrieksterrein van Du Pont de Nemours in Dordrecht te vinden zijn.

Delrin® is een halffabrikaat dat als granulaat wordt verpakt in zakken van 25 kilo, dozen van 1.000 kilo en containers van 25 ton. Het product wordt geleverd in verschillende gradaties van zuiverheid; meestal in de heldere vorm, maar ook in verschillende kleuren. Omdat de helderheid een belangrijk kwaliteitskenmerk is, is het volgens Rob Ringe zaak dat er absoluut geen vuil in de zakken, dozen of containers komt.

Robuuste lijnen
Het verpakkingsproces is nagenoeg geheel geautomatiseerd. Vanuit het nabijgelegen productie-gedeelte wordt het granulaat gestort in silo’s. Hieruit worden de zakken en dozen gevuld. De dozen worden, na stickering met een barcode, direct afgevoerd met een heftruck. De zakken worden gesloten en vervolgens door een palletizer geformeerd op een pallet dat acht lagen zakken bevat. Een wikkelaar zorgt vervolgens voor het sealen van het geheel met stretchfolie. Na stickeren met een barcode kan de verpakking met een heftruck uit de verpakkingsinstallatie worden gehaald voor verder transport. De belangrijkste manuele handelingen zijn het verwisselen van een rol folie en het verhelpen van storingen.

De onlangs gemoderniseerde lijnen functioneren al jaren uitstekend, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De machines werken betrouwbaar en er gaat in de regel weinig mis. Als echter de lijn moet worden stilgezet voor het wisselen van een rol met folie of het verhelpen van een storing, is dat een vrij complexe zaak. Ringe legt uit: “We hebben binnen DuPont een zeer stringent veiligheidsregime. Veiligheid staat bij ons bedrijf op het eerste plan, vanaf de parkeerplaats tot aan de procesomgeving en natuurlijk ook bij de verpakkingslijnen is de interne regelgeving vaak strikter dan de wettelijke regels. Die veiligheidscultuur wordt door alle medewerkers gedragen en is een soort van tweede natuur. Bij de verpakkingslijnen werken we bij het ingrijpen in het proces volgens de stelregel ‘LTTT’, wat staat voor ‘lock, tag, test & try’. Vrij vertaald: vergrendel de situatie, label met naam en organisatie, ga na of de situatie echt veilig is en doe vervolgens wat je moet doen. Dit lijkt een omslachtige procedure, maar is vanuit het veiligheidsdenken standaard binnen ons bedrijf: om de kansen op een ongeval zo klein mogelijk te houden, kan je je het eenvoudigweg niet permitteren om één van deze stappen over te slaan, en dat gebeurt gelukkig ook niet. Probleem bij deze lijnen was echter dat je de installatie op vijf afzonderlijke plekken (twee pneumatische luchtafsluiters en drie elektrische installaties) moest veiligstellen, en dat kost veel tijd. Het verwisselen van een rol folie is binnen een minuut of twee geklaard, maar met het veiligstellen van de hele lijn is bijna een kwartier gemoeid. En dat is te lang, en alleen al de kans dat operators hiervoor creatieve oplossingen voor gaan verzinnen is in ons veiligheidsdenken onaanvaardbaar.”

Investeren in veiligheid
Eind 2007 is besloten om bij twee verpakkingslijnen te laten onderzoeken hoe de installatie efficiënter veilig kan worden gesteld. Er is contact gezocht met Pilz. Consultants van dit bedrijf hebben eerst een omvangrijke risicobeoordeling gemaakt van de mogelijke gevaren. In een plan van aanpak is vervolgens advies gegeven over de hard- en software oplossingen en implementatie. Belangrijkste punten van aandacht in dit advies waren eenduidige procedures voor afbouw van de installatie, de hoogte van sommige hekwerken, de beveiliging op de hekwerken en de beveiliging van openingen in het hekwerk, bijvoorbeeld in de nabijheid van rollerbanen. Ook voor het weghalen van de pallets, waarbij een vorkheftruck de veilige installatie inrijdt, is een oplossing voorgesteld.

Pilz zorgt hierbij voor de engineering, inbedrijfstelling en begeleiding van een derde partij, bij de installatiewerkzaamheden. Taken hierin zijn onder meer:

 • Opstellen functioneel ontwerp voor beide lijnen.
 • Detail ontwerp van de beide lijnen.
 • Opstellen werkpakketten voor derde partij.
 • Controleren uitgevoerde werkzaamheden.
 • Uitwerken schema’s veiligheidssysteem in Eplan.
 • Aanpassen bestaande tekeningen in klad.
 • Aanpassen software in bestaande besturing, betreffende de communicatie met het veiligheidssysteem.
 • Leveren en programmeren diagnose display.
 • Schrijven software voor het veiligheidssysteem.
 • Leveren ontluchtventielen.
 • In bedrijf nemen totaal systeem.

Het hele project loopt onder de verantwoordelijkheid van de interne engineering afdeling van DuPont, het ‘Capital Care Team’. Rob Ringe moet je hierbij zien als interne opdrachtgever. Jack Spits, project engineer bij het Capital Care Team, legt uit wat de overwegingen waren om ook de hard- en softwarelevering en de engineering bij Pilz uit te besteden. “We hebben een meerjarig contract met een extern bureau waaraan we in principe alle engineering uitbesteden. In het geval van veiligheid is de benodigde expertise echter zo specifiek dat je van die procedure moet afwijken. In het geval van de levering spelen vooral eerdere positieve ervaringen met Pilz mee.”

Het plan van aanpak is bij DuPont vertaald in een investeringsvoorstel. Dat was nog even spannend omdat in 2009 een wereldwijde investeringsstop bij het bedrijf is afgekondigd. “Ons voorstel is toch goedgekeurd. Wat daarin zeker meespeelt is de veiligheidscultuur bij ons bedrijf. Veiligheid gaat altijd voor. ‘Als het niet veilig kan, doen we het niet’, is de stelregel. Dat kwam in ons geval bijzonder goed uit.”

On the fly
Het project, is enkele maanden geleden opgeleverd. “Grootste uitdaging bleek om in overleg met productie dagdelen te vinden om de machines stil te leggen. Bedenk dat Delrin® een zeer succesvol product is, waarbij de productiecapaciteit volledig moet worden benut. Gelukkig bleek dat de opstart na de implementatie vlekkeloos ging. We hebben nu op verschillende plekken in de lijn een toegangsfunctie waarmee je ter plekke de installatie eenduidig kan afbouwen. Bovendien hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in de hekwerken en hekwerkbeveiligingen (lichtschermen en schakelaars) waardoor de hele lijn voldoet aan de nieuwste versie van de Machinerichtlijn, die eind 2011 verplicht wordt”, aldus een tevreden Ringe.

De hekwerken rondom de installatie zijn nu allen op de veilige hoogte, dat wil zeggen dat bepaalde delen waar de hekken maar 1,2 meter hoog waren niet meer voorkomen. Ook alle openingen in het hekwerk zijn voorzien van lichtschermen. De toegangsdeuren zijn uitgerust met PSENmag contactloze, magnetische veiligheidsschakelaars. Al deze componenten zijn aangesloten op remote I/O-stations, die via SafetyBus aan de veiligheids-PLC’s hangen.

Ook het proces waarbij de heftruck de lichtschermen bij de beveiliging moet doorbreken om een pallet te kunnen pakken is efficiënter gemaakt met behulp van een detectielus. Doordat het lichtscherm wordt doorbroken en er een heftruck wordt gedetecteerd door de lus, wordt de installatie niet compleet afgebouwd; enkel het betrokken deel wordt gestopt. Wordt er op dat moment geen heftruck gedetecteerd, dan wordt de installatie wel compleet gestopt.

De veiligheidsinstallatie per verpakkingslijn is opgebouwd rond een PSS veiligheids-PLC van Pilz. Nadrukkelijk is gekozen om de veiligheidsbesturing fysiek gescheiden van de machinebesturing te houden.
Het qua veiligheid compartimenteren van de verpakkingslijnen was voor Du Pont geen optie. “Sowieso ligt het niet in de lijn met de veiligheidsfilosofie bij Du Pont, maar ook praktisch is het niet wenselijk: je kunt wel een deel van de installatie afschakelen, maar dan stoor je toch altijd de logistiek in de rest van de installatie, zodat op die plekken ook weer aanpassingen moeten plaatsvinden. Veel duidelijker is het om de hele installatie gecontroleerd stil te leggen, dan is de kans op ongevallen zo klein mogelijk”, aldus Ringe.

HMI bij de lijn
De veiligheidsinstallatie is ter plekke uitgerust met een kleine operator panel, puur voor de diagnostiek. Waar de besturing centraal in de gaten wordt gehouden in de operatorruimte, is het bij storingen en onderhoud wenselijk om zo dicht mogelijk bij de installatie de diagnostiek te kunnen opvragen. “Dit was een wens van de operators en onderhoudsmensen. Desondanks zie je in het begin dat het wennen is, net zoals het werken met het nieuwe veiligheidssysteem. Inmiddels zie ik alleen maar tevreden mensen. Het is altijd lastig om procedures die je jarenlang dag in dag uit nauwgezet uitvoert te veranderen. Maar bij elke meeting die we sindsdien hebben gehouden zag ik het enthousiasme toenemen, en dat kan ook niet anders want de ergonomie is sterk verbeterd.”

Ongelukken ook bij u in de regio

Helaas komt het nog vaak voor dat er ongelukken plaatsvinden in een industriële omgeving. Veel nieuwsberichten over bedrijfsongevallen zijn verzameld en te vinden op het volgende blog: http://bedrijfsongeval.blogspot.com

Pilz kan u door middel van een zogenaamde quick-scan* ofwel low-budget scan een overzicht bieden waarmee u snel inzicht en overzicht krijgt in de grootste gevaren die zich op globaal niveau afspelen binnen uw machinepark.

Pilz zal door middel van een rondgang door uw productieomgeving en door het stellen van vragen aan uw medewerkers kunnen constateren waar zich mogelijke gevaarlijke situaties afspelen. Naar aanleiding van deze scan ontvangt u een bondig rapport waarin Pilz aangeeft welke globale gevaren in uw productieomgeving aanwezig zijn en geeft een prioriteitsvolgorde aan waarmee u uw verdere traject kunt opbouwen.

Pilz geeft u advies voor vervolgstappen die uitgevoerd dienen te worden in het kader van machineveiligheid.

*Quick-scan = geen risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie? Dan kunt u ons bereiken op 0347- 320 477 of info@pilz.nl
.