donderdag 30 juni 2016

Wetgeving en normen in Brazilië

Wereldwijde veiligheid voor machines en installaties: Bijzonderheden in Brazilië

Het Braziliaanse comité Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) heeft de ISO/IEC-normen slechts gedeeltelijk in nationale wetgeving omgezet. Dikwijls echter houden grote Braziliaanse ondernemingen zich aan ISO-/IEC-normen voordat de ABNT deze in de Braziliaanse wetgeving kan integreren om mondiaal te kunnen opereren en te voldoen aan de eisen van de markt.


NRs - De Braziliaanse richtlijnen

In Brazilië wordt het nationale bedrijfsveiligheidsvoorschrift bewaakt door het Ministerie van Arbeid. Deze is gebaseerd op het geconsolideerde arbeidsrecht (Consolidation of Labor Laws (CLT)), welke middels wetsbesluit 5452 van 1 mei 1943 in werking is getreden. CLT unificeert het arbeidsrecht in Brazilië en regelt hierbij individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen. Binnen dit wetsbesluit zijn in de als NR's bekende wettelijke normen de vereiste procedures vastgelegd om de veiligheid op de werkplek te garanderen. NR's lijken in zekere zin op de Europese richtlijnen, omdat ze bepaalde wettelijke voorschriften bevatten die moeten worden omgezet. Hun toepassingsgebied dient middels een verwijzing naar normen te worden aangetoond.

Wetgeving en normen in Australië

Wereldwijde veiligheid voor machines en installaties. Voorschriften en procesregels met wettelijke relevantie.

In Australië vallen het ontwerp en de toepassing van veiligheidswetten onder de verantwoordelijkheid van de staten en territoria. De afzonderlijke wetten inzake de industriële veiligheid en de daaraan gestelde eisen zijn echter zeer uniform vormgegeven. De huidige wetgeving is gebaseerd op de “Work Health and Safety Act”. Daarin zijn de plichten en zorgvuldigheidsverplichtingen van personen met verschillende verantwoordelijkheden vastgelegd. Onder de OHS-wetgeving op staatsniveau vallen talloze voorschriften en procesregels voor de diverse veiligheidssectoren.

Procesregels als maatstaf voor de rechtspraak

De procesregels zijn doorgaans niet-bindend. In het huidige rechtssysteem worden deze echter dikwijls gebruikt als maatstaf voor de beoordeling van de maatregelen met betrekking tot de veilige inrichting van de werkplek. Derhalve kan niet-naleving ernstige gevolgen hebben.

Wanneer is er sprake van een wezenlijke verandering van machines?

Met de app PASmsi gegarandeerd aan de nieuwe eisen volgens de productveiligheidswet voldoen.

Als een machine wordt omgebouwd of gemoderniseerd, kunnen er nieuwe gevaren ontstaan of kan er een risicoverhoging optreden. Dit zou het volledig uitvoeren van een conformiteitsbeoordelingsprocedure noodzakelijk maken.

Wettelijke regeling inzake de verandering van machines
Op 9 april 2015 heeft het Duitse ministerie van Arbeid en Sociale Zaken een interpretatiedocument over het thema "Wezenlijke verandering van machines" gepubliceerd. De zogenaamde Machinerichtlijn regelt de wettelijke voorschriften op Europees niveau. Deze richtlijn is in het Duitse recht omgezet in de Machineverordening – 9e ProdSV / productveiligheidswet. Hoewel de omzetting als productveiligheidswet expliciet voor Duitsland is gedaan, zijn de eisen die daaruit ten aanzien van de “wezenlijke verandering van machines“ voortvloeien absoluut van toepassing voor andere Europese landen.

Veilige aandrijfoplossingen – nu ook met PROFINET-interface

Nieuwe communicatieverbinding voor de servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD5.

De servo-aandrijftechniek van Pilz staat open voor uw individuele oplossing: gebruik de servoversterkers naast andere veldbussystemen nu ook in PROFINET-netwerken. Profiteer van lage investeringskosten!

Servoversterker PMCprotego - Eenvoudige integratie in vrijwel elke automatiseringsomgeving
Daarbij wordt de interfacekaart voor vrijwel alle relevante veldbussystemen eenvoudig in het optieslot van de servoversterkers PMCprotego D gestoken. Krijg direct toegang tot alle versterkerfuncties. De koppeling van tussengelegen circuits met intelligente ballastschakeling maakt een optimale energiebalans mogelijk. In veel toepassingsgevallen, zo ook bij kritische assen, vallen externe remweerstanden weg.

donderdag 2 juni 2016

Highlights van de Hannover Messe 2016 - een terugblik

Kijk met ons via de film en foto's terug op een succesvolle Hannover Messe 2016!

Afgelopen week werd de Hannover Messe 2016, de grootste industriebeurs ter wereld, afgesloten. Onder het motto "Wij automatiseren. Veilig." presenteerde Pilz zich wederom met veel highlights uit de wereld van de automatisering aan het vakpubliek. Indien u ons niet persoonlijk kon bezoeken, willen wij u met onze film over de beurs en met een fotogalerie een terugblik bieden op een succesvolle beursweek in Hannover. Bekijk ze meteen!

Pilz-website in een nieuwe taal

Om de bruikbaarheid van de Pilz-website voor onze klanten in Oost-Europa te verbeteren, is deze nu ook in het Tsjechisch beschikbaar.

Goed nieuws voor onze klanten uit Tsjechië en Slowakije: sinds kort is de website van Pilz ook in het Tsjechisch beschikbaar. Hierdoor hebben ze niet alleen toegang tot een specifiek op de Oost-Europese markt afgestemd aanbod van informatie over producten, branche-oplossingen en services op het gebied van veilige automatisering, maar ook tot landspecifiek nieuws. Bovendien hebben de Tsjechische klanten volledige toegang tot de E-shop. Met Tsjechisch is de website van Pilz nu in in totaal 18 talen beschikbaar.

Hoe hangen wetten, richtlijnen en normen in Europa met elkaar samen?

Wat u moet weten over de specificaties binnen de Europese Unie voor de machinebouw.

Binnen de Europese Unie (EU) zijn wetten, regels en bepalingen voor de machinebouw steeds meer geharmoniseerd. Zo heeft niet meer elk land zijn eigen specificaties maar is er in Europa steeds meer sprake van uniforme regelingen.


Wetenswaardige verbanden

Eerst formuleert de EU via richtlijnen algemene beschermingsdoelen. Deze beschermingsdoelen moeten nader worden gespecificeerd. De concrete regeling verloopt via normen.

Normaal gesproken stelt de EU richtlijnen op voor speciale onderwerpen. Deze treden pas in werking in samenhang met de overeenkomsten van de afzonderlijke landen binnen de EU, die deze richtlijnen vertalen naar nationale wetgeving. In de praktijk hebben documenten die binnen de EU bijna onschuldig richtlijnen worden genoemd de status van wetten.


Wanneer hebben normen een juridische relevantie?

Normen hebben op zichzelf nog geen directe juridische relevantie. Normen worden pas juridisch relevant nadat ze zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU of via nationale wet- en regelgeving waarin deze normen worden vermeld. Door middel van zo'n publicatie kan een norm het zogeheten rechtsvermoeden doen ontstaan. Dit betekent dat een fabrikant ervan uit mag gaan dat er aan de eisen in de betreffende richtlijn wordt tegemoetgekomen zodra er wordt voldaan aan de specificaties van de norm. Formeel spreekt men in dat geval van omkering van de bewijslast. Als een fabrikant een geharmoniseerde norm toepast, dan moet bij twijfel worden aangetoond dat de fabrikant in strijd met die norm handelt.

Normen zijn niet geharmoniseerd wanneer ze niet in het Publicatieblad zijn gepubliceerd. Daarvoor geldt het rechtsvermoeden dus niet.

Als er nog geen normen bestaan - dit is met name het geval in innovatieve sectoren - dan moet een fabrikant kunnen aantonen dat hij de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en voldoet aan de beschermingsdoelen van de betreffende richtlijnen.

Meer informatie

Nieuwe type 3 lichtschermen PSENopt II

Met de nieuwe generatie PSENopt II biedt Pilz de eerste type 3 lichtschermen voor toepassingen tot en met PL d.

De eerste type 3 lichtschermen PSENopt II zijn ontworpen voor toepassingen van veiligheidscategorie PL d volgens IEC/EN 61496 en bieden vinger- en handbescherming.
 

Veilige vergrendeling en veilige sluiting - nieuw heksysteem PSENmlock

Veilige vergrendeling en veilige sluiting in één product met het nieuwe heksysteem PSENmlock.

Het nieuwe heksysteem PSENmlock biedt veilige vergrendeling en veilige sluiting in één product. Laatstgenoemde wordt mogelijk gemaakt door de tweekanaals-aansturing van de sluiting. Daardoor is de schakelaar met name geschikt voor machines met een gevaarlijke naloop, waarbij ook een veilige sluiting tot niveau PL d of PL e nodig is.

Een succesvolle CMSE® - Certified Machinery Safety Expert doet verslag

Lees nu hoe u in uw dagelijkse praktijk van de certificering kunt profiteren.

Robert Van Bommel, Technology Manager bij SCA, een wereldwijd opererende onderneming voor hygiënische producten heeft onlangs de kwalificering tot CMSE®- Certified Machinery Safety Expert met succes behaald.