dinsdag 4 september 2012

Pilz ondersteunt u ook met Eplan tekeningen

Pilz beschikt over ervaren Eplan tekenaars die u kunnen ondersteunen bij projecten. Zij houden zich bezig met het bedenken, tekenen en documenteren van besturingsinstallaties. De Eplan tekeningen worden tot op het niveau van interface met de bestaande installatie uitgewerkt.   

Eplan wordt gebruikt om het ontwerp van een machine/installatie om te zetten naar elektrische schema’s. Voordat er begonnen kan worden met het tekenen in Eplan dient er door de klant een concept aangeleverd te worden. Dit is vaak in de vorm van een bestek, maar kan ook een uitgewerkt veiligheidsconcept zijn.
Pilz vertaalt deze gegevens naar de nodige ontwerpdocumenten en na goedkeur van u, de klant, wordt het ontwerp omgezet in de daadwerkelijke elektrische schema’s. Vanuit de elektrische schema’s laten we Eplan verschillende lijsten genereren die gebruikt kunnen worden voor de volgende stappen in het proces.
De onderdelen/materiaallijsten worden door de afdeling inkoop gebruikt om de materialen te bestellen en de kastenbouwer kan met de montageplaatindeling en de elektrische schema’s de schakelkast volledig fabriceren. Na de kastenbouw en FAT* kan de installatie/machine in bedrijf genomen worden, waarbij de externe onderdelen met behulp van de gegenereerde klemmen aansluitschema’s afgemonteerd kunnen worden.  Nadat de machine/installatie afgetest is (SAT*) zullen de ontwerptekeningen omgezet worden in as-built tekeningen, die samen met het technisch dossier opgeleverd worden.
*FAT = Factory Acceptence Test (wordt gedaan na de kastenbouw)
*SAT = Site Acceptence Test (wordt gedaan na de inbedrijfname)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten