woensdag 17 juni 2020

Machines blijven veilig met risicobeoordeling op afstand van Pilz


Een goed uitgevoerde risicobeoordeling vormt de basis voor een veilige machine, wat weer de basis is voor een veilige werkomgeving. Op dit moment is de uitvoering van een risicobeoordeling niet altijd gemakkelijk op locatie te organiseren. Hoe garandeert een bedrijf de veiligheid van de medewerkers op de werkvloer? Pilz biedt hiervoor sinds kort een risicobeoordeling op afstand aan.

Machine-operators, technici en schoonmaakploegen zijn nog elke dag aan het werk met en rondom mogelijk gevaarlijke machines en productielijnen. Al deze machines hebben mogelijke gevaren en daarmee gepaarde risico’s (groot of klein). Bij een goed uitgevoerde risicobeoordeling wordt duidelijk welke maatregelen getroffen moeten worden om de gevaren en risico’s voldoende te reduceren.

Risicobeoordeling op afstand in de praktijk
Waar consultants voorheen altijd op locatie de risicobeoordeling uitvoerden, kan dat nu ook op afstand, zonder fysiek aanwezig te zijn. Na een intake met ondersteunend beeldmateriaal en overige achtergrondinformatie kan een gedegen inschatting gemaakt worden van de praktijksituatie en de benodigde resources. Door middel van interviews, analyses en het volgen van checklist kan de gevarenidentificatie en risico-inschatting volgens de vooraf besproken scope worden ingezet. Dit resulteert uiteindelijk in een rapportage; de risicobeoordeling.

Verschillende richtlijnen verplicht
Elke fabrikant van machines en installaties is volgens de Machinerichtlijn wettelijk verplicht een risicobeoordeling uit te voeren. Daarnaast heeft de werkgever, volgens de Arbeidsmiddelenrichtlijn, de zorgplicht naar haar medewerkers en daarmee de verantwoording dat voor de aanwezige machines een risicobeoordeling is uitgevoerd. Dit geldt ook bij het aanbrengen van wijzigingen aan een machine of bijvoorbeeld bij het samenstellen of wijzigen van een productielijn.

donderdag 12 maart 2020

Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen

Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen


Vianen, 12 maart 2020 – Werknemers worden in verband met het coronavirus geadviseerd om zoveel als mogelijk thuis te werken. Dit is niet in alle gevallen mogelijk. Ook in deze periode blijft het noodzakelijk om aandacht te geven aan onveilige werksituaties die te maken hebben met machineveiligheid. Pilz organiseert daarom op woensdag 25 maart om 13.00 uur een interactief webinar met casussen en oplossingen op het gebied van machineveiligheid.

Pilz wil het liefst iedere dag zoveel mogelijk bedrijven ondersteunen bij hun veiligheidsuitdagingen. Daarom kiest Pilz in deze periode voor het webinar om een aantal casussen en oplossingen toegankelijk te maken voor iedereen. Zo laat de expert in machineveiligheid onder meer oplossingen met PLC’s zien, komen verschillende mogelijkheden met noodstops aan bod en wordt het verschil tussen machineveiligheid en procesveiligheid nader onder de loep genomen.

Het webinar is uitstekend geschikt om tijdens deze periode veilig meer kennis op te doen. Het interactieve karakter van het webinar geeft deelnemers daarnaast de mogelijkheid om rechtstreeks vragen over hun eigen situatie te stellen aan de presentatoren.

Meer informatie en inschrijven: http://bit.ly/pilzwebinar2020
Video over het webinar: https://www.youtube.com/watch?v=AGykZA2dbQovrijdag 11 oktober 2019


Safe machinery, step-by-step

From risk assessment to CE marking

Machine manufacturers are obliged to carry out the conformity assessment procedure on their machines. By affixing the CE mark the manufacturer confirms that plant or machinery meet all the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC. There are 8 steps to master en route.

The Machinery Directive is the benchmark for the safety of plant and machinery within the EU. It specifies a standardised level of safety, guaranteeing the free movement of goods.

Step 1: Risk assessment as the key to machinery safety


The risk level is calculated based on the probability of occurrence and the potential severity of injury.

 

Step 2: Develop the safety concept


The safety concept takes into account, for example, the use of fixed and mobile safeguards, systems for stopping plant and machinery, options for switching off the electrical energy safely, as well as liquids and gases under pressure, and the detection of workers within danger zones.

 

Step 3: Safety design and selection of components

The aim of the safety design is to reduce or eliminate danger points through detailed planning of the necessary protective measures. This applies whether the machine is to be built from new, retrofit or converted. Specifically it concerns the design of the mechanics, electrics, electronics, software and control systems, plus the selection of components.

 

Step 4: Correct selection of safety components

In order for the correct components to be selected, it is necessary to determine and verify the Performance Level (PLr) or Safety Integrity Level (SIL) that is to be achieved in accordance with EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061. Corresponding calculation tools provide support for this complex procedure. Based on the safety-related characteristic values of the components that are planned or used, the PASCAL Safety Calculator from Pilz validates the values that have been achieved, including the required or demanded default values PLr or SIL. The advantage of software-based tools is that they guide you step-by-step through the individual stages involved in validating safety functions.

 

Step 5: System integrationStep 6: Risk assessment review

The risk assessment review re-examines the steps taken previously: Have the protective measures been implemented correctly? Has safety been designed correctly in association with the machine control system and has it been implemented in accordance with the safety regulations? Validation is essential for proving that machines are safe. The review also includes function testing and fault simulation on the safety system, as well as various measurements (protective earth conductor, noise emissions, ...). The results are to be recorded and documented.

 

Step 7: Operating instructions


Safety guidelines are a key element in all operating instructions. According to legislators, safety guidelines must describe all the residual risks from hazards after protective measures have been applied. Machine builders must also take into account the risks that could arise from any "reasonably foreseeable misuse" of the machine on the part of the user. So a careful risk assessment is a good basis on which to produce the operating instructions.

 

Step 8: CE certification

By attaching the CE mark to his product, the manufacturer or the person placing the product on the market is ultimately confirming that his product meets all the legal requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC and conditions in terms of its assured properties and when used in accordance with its intended purpose. All machinery imported from non-EU countries also require a CE mark, irrespective of the year of construction. Attaching a CE mark is the sole responsibility of the manufacturer/person placing the product on the market and does not require any official approval.

If individual machines that are already CE-certified are joined together to form an assembly of machines (plant), the conformity assessment procedure, including CE marking, must be carried out for the entire plant.
http://services.pilz.nl/pilz-white-paper-machinerichtlijn/

donderdag 19 september 2019

Ontwikkelen cyberveiligheid noodzaak voor bedrijven
Ontwikkelen cyberveiligheid noodzaak voor bedrijven

Bij brand is het vanzelfsprekend dat de brandweer beschikbaar is als een pand in vlammen staat. In het geval van digitale verstoringen is een soortgelijke door de overheid georganiseerde gatekeeper nog niet voorhanden. Bedrijven en overheden moeten op dat vlak zelf maatregelen nemen. Hiervoor is het ontwikkelen van een cyberveilige cultuur noodzakelijk. Normen en wetgeving zoals de IEC 62443 zijn bekend, per bedrijf is het in praktijk brengen hiervan verschillend. Pilz heeft speciaal voor deze problematiek een training ontwikkeld: Industrial Cyber Security IEC 62443 in de praktijk.

Cyberveilig
Onder digitale verstoringen worden onder andere cyberaanvallen en ransomeware verstaan. Dezelfde problemen kunnen ook veroorzaakt worden door menselijke fouten, kapotte servers, softwareproblemen of externe factoren als kabelbreuken of electriciteitsstoringen. Hele producties komen stil te liggen en dat brengt bedrijven serieus in de problemen. Een goed ingerichte cyberveilige cultuur kan dit grotendeels voortkomen door onder andere het maken van goede risicobeoordelingen van industriële netwerken en het inbouwen van noodzakelijke veiligheid.Training voor cyberveilige cultuur
De training ‘Industrial Cyber Security IEC 62443 in de praktijk’ van Pilz is gericht op het ontwikkelen van een cyberveilige cultuur. In de training wordt wet- en regelgeving behandeld en leren cursisten hoe ze een cyberveilige cultuur kunnen ontwikkelen. De training is zo ingericht dat cursisten op het einde van de training de cyberveiligheid meteen in de praktijk kunnen gaan inzetten. De training is gemaakt voor HSE managers, productiemanagers en Lead engineers en iedereen die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor Cyber Security.

Aanleiding
“Nederland is niet voorbereid op ontwrichting van de digitale samenleving”, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een ongevraagd advies aan de regering. Digitaal aangestuurde processen blijken erg kwetsbaar en de bescherming hiervan is onduidelijk georganiseerd. Een gerichte aanval heeft daardoor verregaande gevolgen voor digitaal aangestuurde fabrieksprocessen en bijvoorbeeld digitaal aangestuurde infrastructuur. Bedrijven kunnen een grote stap maken in de beveiliging door het ontwikkelen van een cyberveilige cultuur.


Meer informatie over de training van Pilz Nederland:
==================================================================
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Bijgeleverde foto is rechtenvrij te gebruiken en in hoge resolutie op te vragen via persberichten@pilz.nl

Contact voor journalisten:

Pilz Nederland
drs. Diane van Putten
Directeur Marketing
Havenweg 22, 4131 NM Vianen
Tel: +31 (0)347 320 477 - E-mail: info@pilz.nl