donderdag 18 september 2014

Internationale conformiteit in de procesindustrie

Machines in de procesindustrie zijn onderworpen aan speciale eisen. Een risicobeoordeling voorkomt hier procesrisico's en stofexplosies.

Vooral in de procesindustrie kan bij het gebruik van machines brand of een explosie ontstaan. Exploitanten en fabrikanten kennen vaak echter alleen gevaren zoals beknelling of een onverwachte herstart.

Typische risico's in de procesindustrie
De meeste massieve materialen en ook metalen exploderen in de buurt van een ontstekingsbron als de deeltjes ervan klein zijn en deze in een krappe ruimte in een kleine concentratie voorkomen. Zo kunnen zelfs opeenhopingen van de kleinste hoeveelheden brandbaar stof al catastrofale gevolgen hebben. In de levensmiddelenindustrie kunnen bijvoorbeeld graandeeltjes of suiker explosief zijn.

Hoe worden procesgevaren voorkomen?
Naast een fundamentele analyse van de gebruikte materialen en de daaruit voortvloeiende gevaren dienen verschillende richtlijnen in acht te worden genomen:

  • Europese ATEX-richtlijn 1999/92/EG: wordt toegepast op werkplekken waar explosieve atmosferen kunnen ontstaan.
  • Europese ATEX-richtlijn 94/9/EG: is bedoeld voor fabrikanten/importeurs van machines en apparaten die onder de ATEX vallen. Deze richtlijn wordt op 20 april 2016 door de nieuwe fabrikantenrichtlijn ATEX 2014/34/EU vervangen.
  • In de VS moet vooral het OSHA Combustible Dust National Emphasis Programm (NEP) CPL 03-00-008, 2008 worden nageleefd. Verder zijn de normen van de NFPA (National Fire Protection Association) relevant.
  • Internationaal wordt het IEC-systeem voor "certificering volgens normen voor apparaten voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" toegepast. Het heeft betrekking op apparaten die in een explosieve atmosfeer worden gebruikt.

Wat kunt u doen?
Een effectieve risicobeoordeling leidt tot een gestructureerd ontwerp van apparaten en van de bijbehorende technische en organisatorische processen. Het naleven van erkende normen helpt ook om het risico te verminderen en conformiteit te bereiken. Profiteer van onze service voor risicobeoordeling en maak gebruik van de kennis van onze veiligheidsexperts. Deze helpen u graag op weg naar internationale conformiteit.

Meer informatie

Risicobeoordeling van Pilz

Internationale conformiteitsbeoordeling

Geen opmerkingen:

Een reactie posten