donderdag 30 juni 2016

Wanneer is er sprake van een wezenlijke verandering van machines?

Met de app PASmsi gegarandeerd aan de nieuwe eisen volgens de productveiligheidswet voldoen.

Als een machine wordt omgebouwd of gemoderniseerd, kunnen er nieuwe gevaren ontstaan of kan er een risicoverhoging optreden. Dit zou het volledig uitvoeren van een conformiteitsbeoordelingsprocedure noodzakelijk maken.

Wettelijke regeling inzake de verandering van machines
Op 9 april 2015 heeft het Duitse ministerie van Arbeid en Sociale Zaken een interpretatiedocument over het thema "Wezenlijke verandering van machines" gepubliceerd. De zogenaamde Machinerichtlijn regelt de wettelijke voorschriften op Europees niveau. Deze richtlijn is in het Duitse recht omgezet in de Machineverordening – 9e ProdSV / productveiligheidswet. Hoewel de omzetting als productveiligheidswet expliciet voor Duitsland is gedaan, zijn de eisen die daaruit ten aanzien van de “wezenlijke verandering van machines“ voortvloeien absoluut van toepassing voor andere Europese landen.
                                                                   
Is er sprake van een "wezenlijke verandering"?
Met de app PASmsi kunt u erachter komen of de veranderingen aan uw machine volgens dit interpretatiedocument een "wezenlijke verandering" zijn. Beantwoord gewoon de voorgedefinieerde vragen. U krijgt dan bij elke stap een gedetailleerde beschrijving van de verdere handelwijze. Bovendien wordt er aangegeven of u een nieuwe conformiteitsbeoordelingsprocedure volgens de huidige Machinerichtlijn moet uitvoeren.                                                                                                                                                                                                                               
Eén app – veel functies
Verder biedt PASmsi bijvoorbeeld ook de volgende functies:
  • Risico-inschatting: bepalen van het risiconiveau (PLr en SIL)
  • Bepalen van het haalbare Performance Level (PL)
  • Berekenen van activeringsfrequentie (NOP) en service-interval
  • Documenterenbeherenopslaan en verzenden van uw projecten

Nu gratis downloaden
PASmsi is in de app stores verkrijgbaar voor Apple- en Android-toestellen. Download de app meteen gratis!
G Qrcode Android 188Qrcode Ios 188

Meer informatie:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten