maandag 14 juli 2014

PASmsi voor veilige machines en installaties

De Pilz-app PASmsi helpt bij de risicobeoordeling direct bij de machine en biedt nog veel meer voordelen.

In vier overzichtelijke categorieën kunnen met PASmsi, de Mobile Safety Inspector, de meest uiteenlopende berekeningen gemaakt worden: van de risico-inschatting en de bepaling van het haalbare Performance Level tot en met de controle van een machine of installatie op belangrijke veranderingen.

Mobiel en eenvoudig!

Kennis van wiskundige verbanden is niet vereist. Beantwoord bijvoorbeeld gewoon de vooraf gedefinieerde vragen om het vereiste risiconiveau van een machine te berekenen. De app maakt op de achtergrond alle berekeningen en geeft meteen de uitkomst.

Uitgebreide functies van de app PASmsi
  • Berekenen van activeringsfrequentie (NOP) en service-interval
  • Actuele informatie over alle thema's op het gebied van machineveiligheid
  • Documenteren, beheren, opslaan en verzenden van projecten
  • Maken en opslaan van foto's die bij het project passen

PASmsi is voor Apple- en Android-toestellen in het Engels en Duits beschikbaar in de App Stores.Download de app meteen gratis!

Meer informatie:
Mobile Safety Inspector PASmsi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten