maandag 1 december 2014

Welke gevolgen heeft de samenvoeging van de normen EN ISO 13849 en IEC 62061 voor de machineveiligheid?

De norm IEC ISO 17305 is bedoeld als samenvoeging van de normen EN ISO 13849 en IEC 62061. In de nieuwe norm IEC ISO 17305 zal zowel de functionele veiligheid van machines en installaties worden beschreven als de maatregelen resp. stappen die in het kader hiervan in acht dienen te worden genomen.


IEC/ISO 17305 zal naar verwachting vanaf 2016 in werking treden
De invoering van IEC ISO 17305 is met een overgangstermijn van 2 jaar gepland in het jaar 2016. Deze zogeheten 'merger' zal wereldwijd geldig zijn. Het doel is een unificatie en vereenvoudiging. Dit wordt onder meer bereikt doordat de momenteel parallel geldende normen EN ISO 13849 en IEC 62061 compleet kunnen worden vervangen en voortaan alleen nog de norm IEC ISO 17305 van toepassing zal zijn.

Eerste orgaaninterne  ontwerp van IEC/ISO 17305 al dit jaar
Het eerste orgaaninterne ontwerp van IEC ISO 17305 is gepland voor het einde van 2014. Pilz is met een groep experts in het betreffende normalisatie-orgaan resp. in enkele werkgroepen vertegenwoordigd en levert een beslissende bijdrage aan het sturen van de ontwikkeling met het oog op constructeurs van machines en installaties. Wij ondersteunen bij de samenvoeging tot IEC ISO 17305 een zo doelmatig mogelijk uitgangspunt.

Actuele ontwikkelingen omtrent het normontwerp uit eerste hand
Momenteel zijn er nog geen definitieve beslissingen met betrekking tot de inhoudelijke vormgeving van IEC ISO 17305 genomen. Zodra het normontwerp officieel is gepubliceerd, berichten wij hier over statements, inschattingen en praktische tips voor de toepassing van IEC ISO 17305.


Meer informatie? 0347 320477 | info@pilz.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten