maandag 3 juli 2017

Botsingsmeetset PROBms voor mens-robot-samenwerking

Allesomvattend zorgeloos huurconcept voor de validering van uw robotapplicaties


Botsingsmeetset voor mens-robot-samenwerking
Mens-robot-samenwerking: er is geen veilige robot, maar wel de veilige robotapplicatie!

In het kader van de veilige mens-robot-samenwerking moet bij mens-robot-toepassingen zonder omheiningen rekening worden gehouden met de grenswaarden bij een mogelijke botsing volgens ISO/TS 15066 (lichaamszonemodel). Als de toepassing tijdens een botsing tussen mens en robot binnen deze grenzen blijft, voldoet ze aan de normen. Daarom zijn ook bij elke mens-robot-toepassing passende metingen noodzakelijk.

De botsingsmeetset PROBms wordt in het kader van de validering van mens-robot-samenwerkingen gebruikt en registreert de kracht en druk die bij een mogelijke botsing ontstaan.


Werking botsingsmeetset

Krachtmeting
De botsingsmeter is uitgerust met veren en sensoren voor het meten van de krachten die op het menselijk lichaam inwerken.
De negen verschillende veren beschikken over diverse veerkrachtconstanten en worden bij de krachtmeting gebruikt om de verschillende lichaamszones bij te stellen.

Drukmeting
Met behulp van drukmeetfolies wordt de lokale druk gemeten en met de vastgelegde grenswaarden uit de norm vergeleken.
Voor de validering en digitalisering van de krachtmeetwaarden en voor het opstellen van testrapporten is een comfortabele softwaretool beschikbaar.

Allesomvattend zorgeloos huurconcept


 • Botsingsmeetset PROBms
 • 1-daagse praktijkgerichte producttraining
 • Meetinstrument PROBmdf (krachtmeting)
 • Drukmeetfolies
 • Compressie-elementen
 • Scanner voor de analyse van de drukmeetfolies
 • Doordacht aftersales pakket – inclusief onderhoud, kalibratie en software-updates
 • Koffer

Uw voordelen met het allesomvattende zorgeloze huurconcept PROBms


 • Zeer actueel product dankzij regelmatig onderhoud, regelmatige kalibratie en regelmatige updates
 • Hoge productbeschikbaarheid
 • Meting van kracht en druk volgens de normen
 • Precieze validering
 • Praktijkgerichte toepassing
 • Gestandaardiseerde meetmethode
 • Realistische beoordeling van werkplekken
 • Eenvoudig gebruik door compact, licht product
 • Software met protocoltools – voor eenvoudige analyse, visualisering en documentatie
 • Duurzaamheid door robuuste verwerking en hoogwaardige bestanddelen
 • Flexibele aanpassing aan omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld door vrij toegankelijke veren

Kenmerken van de botsingsmeetset voor mens-robot-samenwerking


 • Robuuste verwerking
 • Hoogwaardige bestanddelen
 • Vrij toegankelijke veren
 • Gelicentieerde software incl. protocoltools
 • Huurconcept omvat onderhoud, kalibratie en regelmatige updates


Pilz – uw partner voor de veilige mens-robot-samenwerking

Hebben wij uw interesse in PROBms en in het maken van veilige robotapplicaties gewekt? De medewerkers van onze internationale hotline geven u graag persoonlijk advies. Stuur een e-mail naar HRC-Support@pilz.com.

Branches waarin de botsingsmeetset wordt gebruikt

Robotica
Wij ondersteunen u bij het realiseren van veilige mens-robot-toepassingen met oplossingen die zijn afgestemd op de afzonderlijke levensfasen van een robotsysteem.

Robotica

Geen opmerkingen:

Een reactie posten