donderdag 24 december 2015

Validering - zodat u weet dat uw machine veilig is!

Een belangrijke stap voor het garanderen van uitgebreide machineveiligheid: het systematische valideringsproces.

Machinegebruikers willen absoluut zeker weten dat veiligheidssystemen aan de voorgeschreven veiligheidseisen en aan nationale en internationale normen voldoen. Veiligheidstechniek is tegenwoordig een normaal onderdeel van veel machinesystemen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de standaardisering bij machines veel complexer.
Een validering is daarom een doorslaggevende factor voor de arbeidsveiligheid en de conformiteit met richtlijnen en normen. Aangezien de validering tijdens de laatste ontwikkelingsfasen en pas na de risicobeoordeling plaatsvindt, wordt ze vaak over het hoofd gezien of onderschat.


Wat verstaat men onder validering?

Machineveiligheidssystemen moeten volgens IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 en 13849-2 worden gevalideerd. Uit EN ISO 13849-2 blijkt dat onder validering een geëvalueerde controle inclusief analyse en testen van de veiligheidsfuncties en categorieën van veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingen wordt verstaan.


Validering binnen de machinelevenscyclus

De validering van de besturingssystemen van machines is een wezenlijk onderdeel van de machineveiligheidslevenscyclus. Ze levert gebruikers en machinefabrikanten het bewijs dat de functies van het geplande veiligheidssysteem voldoen aan alle eisen die in de risicobeoordeling bepaald en bij de specificatie en ontwikkeling vastgelegd zijn. Ze geeft de gebruiker ook de zekerheid dat de machine volledig aan de relevante veiligheidsnormen voldoet.

Uitvoeren van de validering
Het uitvoeren van de validering is tegenwoordig een ingewikkelde opgave, omdat de automatisering van machines zich continu verder ontwikkelt. Certificeringen zoals bijvoorbeeld de CE-certificering volgens de Machinerichtlijn en de naleving van NR 12 (Brazilië) of afzonderlijke ANSI-normen vereisen de documentatie van de valideringsresultaten. Voor bepaalde toepassingen wordt de validering door onafhankelijke derden uitgevoerd.

Hebt u ondersteuning nodig bij de validering? Onze deskundige en gespecialiseerde medewerkers garanderen een objectief en systematisch valideringsproces. Neem contact met ons op!


Meer informatie:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten