dinsdag 3 november 2015

Veilige verwerking van platen

Een enorme fabriek voor de verwerking van zware platen van Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH moest worden gemodificeerd, waarbij ook de veiligheidsarchitectuur moest worden gemoderniseerd. Het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti zou worden gebruikt in combinatie met PDP67-modules. De oplossing van Pilz, de complete leverancier van veilige automatisering, bleek zowel eenvoudig als efficiënt te zijn. De fabriek voldoet nu ook aan de eisen van EN ISO 13849 tot Performance Level (PL) d. 
In de productiehal bevinden zich stalen draagbalken en portaalkranen en er hangt een lucht van metaal. De hal heeft de afmetingen van een aantal voetbalvelden en wanneer de gigantische vorm- en snijmachines voor metaal in beweging worden gezet, is het lawaaiig. Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH in Mühlheim an der Ruhr maakt deel uit van Salzgitter AG en produceert halfproducten waaruit grote buizen kunnen worden geproduceerd die later bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt als pijpleidingen.
Hoe van platen buizen worden gemaakt
De afdeling Pijpleidingen omvat de volgende gebieden: plaatwalserij, pijpbuigerij, testcentrum en energievoorziening. In de pijpbuigerij worden naadloze, gelaste stalen buizen met uiterste precisie en nauwkeurigheid gebogen met behulp van inductieve verhitting. Het materiaal, de productie en de verschillende lengtematen moeten daarom voldoen aan uiterst stringente eisen. Deze eisen gelden voor met precisie geprefabriceerde zware platen, die wel 26 meter lang, ongeveer 5 meter breed en tussen de 8 en 50 millimeter dik kunnen zijn.
Vanuit de walserij en de daaropvolgende koelbedden, bereiken de zware platen via een rollenbaan de dubbelzijdige snijscharen. De scharen knippen de randen van de platen op de vereiste lengte, waarna ze via een dwarstransportband worden getransporteerd naar de dwarse plaatschaar. Nadat de operator de onderdelen in de juiste positie heeft geplaatst, worden de platen volgens de specificaties van de klant in de lengte op maat gesneden door motorisch aangedreven messen. De dwarse plaatschaar snijdt bij de lopende verwerking ook stroken af die worden gebruikt als laseinden voor de productie van buizen en als proefmonsters die naar het testcentrum gaan voor kwaliteitscontrole. Via de daarop volgende rollenbanen gaan de platen tenslotte naar de koude geometrische meting, waar het oppervlak wordt geïnspecteerd langs de lengten die zijn gesneden door de dwarse plaatschaar.
Modificatie vereist een nieuw veiligheidsconcept
De zware plaatsnijmachine beslaat een gebied van tien bij zes meter en is ongeveer vijf meter hoog. Toen de fabriek volledig moest worden gemoderniseerd, stond ook de integratie van een modern veiligheidsconcept op de agenda. Om te voldoen aan de normen van de nieuwe machinerichtlijn, moesten de risico’s opnieuw worden beoordeeld en geëvalueerd. Handmatige interventie in de fabriek voor inspectie-, instellings- en onderhoudsdoeleinden is van essentieel belang. Omdat dit toegang tot de veiligheidszone omvat, waren op verschillende punten betrouwbare veiligheidsmaatregelen nodig ter bescherming van medewerkers en machines. Deze maatregelen mochten de productiviteit van de fabriek echter niet beperken. Tot op dat moment was de veiligheid hoofdzakelijk gebaseerd op éénkanaals noodstopcircuits en traditionele schakelaartechnologie. De eis van de klant met betrekking tot de toekomst was dat veiligheid volledig onafhankelijk moest functioneren van het besturingssysteem.
Het takenpakket omvatte de volgende punten: In de volledig omsloten fabriek met dwarse transportbanden, moesten in totaal zeven poorten worden beschermd tegen onbevoegde of onbedoelde opening; de verspreid geplaatste noodstopknoppen moesten ook worden bewaakt. Wanneer één van de poorten zonder autorisatie wordt geopend, moet de fabriek veilig tot stilstand worden gebracht. De hefapparatuur voor de platen en de wagens voor het kruislings transporteren van de platen moesten wendbaar zijn op een veilige gereduceerde snelheid. Ze moesten kunnen worden bediend met behulp van een activeringsschakelaar op een mobiel paneel en er moesten meerdere bedieningspunten zijn, verspreid over de veiligheidszone, voor de installatie- en onderhoudsmodus. Bovendien werd in de lijst met eisen gespecificeerd dat de betrouwbare uitwisseling van veiligheidsgerelateerde signalen met upstream- en downstream-afdelingen van de fabriek moest worden gegarandeerd. De vereisten voor het gebied met de dwarse plaatschaar waren redelijk vergelijkbaar: Naast de bewaking van 12 veiligheidspoorten in de periferie en het veilig tot stilstand brengen van de fabriek, moest het ook mogelijk zijn om installatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in de actieve modus. De situatie was vergelijkbaar voor de afdeling van de fabriek waar de koude geometrisch metingen plaatsvinden en waar de nauwkeurigheid van sneden wordt geïnspecteerd.

PNOZmulti als een efficiënte, eenvoudig aan te passen veiligheidsoplossing
Het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti wordt gemaakt door Pilz, de complete leverancier van veilige automatisering. Hier volgen enkele van de taken die daar op betrouwbare wijze door worden oplost: Als een gecentraliseerde veiligheidsmanager, werkt de PNOZmulti in combinatie met de PDP67-modules in de periferie, om alle veiligheidsgerelateerde signalen van de noodstopknoppen, veiligheidspoortsystemen en activeringsschakelaars te bewaken. In geval van nood initieert het configureerbare besturingssysteem veiligheidsgerichte acties. Vanwege de lange afstanden naar de verschillende poorten en noodstopknoppen, leggen de PDP67-modules de veilige signalen van de sensoren onmiddellijk ter plaatse vast, waardoor de hoeveelheid bekabeling wordt verminderd. De storingsbestendige PNOZmulti-basismodule beschikt over 20 digitale ingangen, 4 digitale halfgeleideruitgangen en 2 relais-uitgangen. De module is flexibel en kan eenvoudig worden uitgebreid met maximaal 8 I/O-modules. PNOZmulti legt alle benodigde signalen van sensoren vast en schakelt onmiddellijk over naar de veilige uitgangen. Hardware die onderhevig is aan slijtage is niet nodig. De vrije configureerbaarheid met behulp van de softwaretool PNOZmulti Configurator en de intuïtieve instelling van de parameters zorgen ervoor dat het gebruik van de intelligente veiligheidsmanager heel eenvoudig is. De PNOZmulti staat voor “Configuratie in plaats van bedrading”, omdat het configureerbare besturingssysteem een groot aantal relais- en kabelverbindingen vervangt.

Fabriek veiliger gemaakt zonder de productiviteit te beperken
Een totaal van zeven PNOZmulti-basismodules en 13 PDP67-modules in de periferie garanderen de veiligheid in de fabriek voor het verwerken van zware platen.  “De fabriek voldoet nu aan Performance Level (PL) d. Dankzij de Profibus-interface op de PNOZmulti, kunnen we nu ook gegevens downloaden en visualiseren op een scherm.  Bovendien kunnen de gegevens worden ingelezen in een PDA-systeem, waardoor het oplossen van problemen en het volgen van storingen een stuk makkelijker wordt”, vertelt Heiko Nickel, elektrisch project-ingenieur bij Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH, wanneer hij een korte beschrijving geeft van de voordelen. Tijdens de samenwerking in dit project heeft Pilz zichzelf niet alleen kunnen bewijzen als leverancier van componenten en systemen, maar ook als competente adviseur en dienstverlener op het gebied van risico-inschatting en technische haalbaarheid - vanaf de projectfase tot en met de technische ondersteuning. “Ik kan met enige zekerheid stellen dat wij in de toekomst met Pilz aan andere modificatieprojecten zullen werken”, vertelt Heiko Nickel samenvattend.

Afbeeldingen:
Afb. 1 (afbeelding op de omslag): F_A_Salzgitter_D41_7757_plant_cold1_2014_02_297mm; fabriek voor zware platen (Pilz GmbH & Co. KG)

Bijschrift: Voor het modificeren van de fabriek voor de verwerking van zware platen, koos Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH voor een automatiseringsoplossing van Pilz, de complete leverancier voor veilige automatisering.

Afb. 2: F_A_Salzgitter_D41_7678_control_cabinet_PDP_cold1_2014_02_210mm; Fabriek in Salzgitter met producten van Pilz (Pilz GmbH & Co. KG)

Bijschrift: Vanwege de lange afstanden binnen de hal, leggen PDP67-modules de veilige signalen van de sensoren onmiddellijk vast, waardoor de hoeveelheid bekabeling wordt verminderd.


Afb. 3: F_A_Salzgitter_D41_7613_control_cabinet_PNOZ_cold1_2014_02_297mm; Schakelkast met configureerbaar besturingssysteem PNOZmulti (Pilz GmbH & Co. KG)


Bijschrift: Als een centraal veiligheidscomponent bewaakt het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti van Pilz alle veiligheidsgerelateerde signalen van de noodstopknoppen, veiligheidspoortsystemen en activeringsschakelaars.


Afb. 4: F_PNOZ_m1pETH_773103_cold_2012_10_825x660; PNOZmulti-basismodule (Pilz GmbH & Co. KG)


Bijschrift: Het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti van Pilz combineert veiligheids- en automatiseringstaken en kan met behulp van uitbreidingsmodules gemakkelijk worden aangepast aan gewijzigde vereisten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten